Minder CV-events bij gebruik van polypil met aspirine

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
19 november 2020

Een gecombineerde behandeling met een polypil plus aspirine vermindert het risico op cardiovasculaire (CV) events in vergelijking met placebo bij patiënten met een gemiddeld CV-risico, die nog geen manifeste hart- en vaatziekten hebben. Deze resultaten van de TIPS-3-studie verschenen tegelijkertijd tijdens het AHA-congres en in het NEJM.

Een hoge bloeddruk en een hoog LDL-cholesterolgehalte behoren zoals bekend tot de belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Een gelijktijdige afname hiervan, ongeacht de uitgangswaarden, zou in theorie moeten leiden tot een substantieel afgenomen incidentie van hart- en vaatziekten. Dit concept biedt een rationale voor het gebruik van een polypil, waarin lipiden- en bloeddrukverlagende medicatie gecombineerd worden, bij hoog risicopatiënten.

(Foto: iStock)

Rol aspirine

Aspirine heeft een bewezen waarde bij patiënten met manifeste hart- en vaatziekten. Het is echter onduidelijk wat de rol van aspirine als monotherapie of als onderdeel van een polypil is in het kader van de primaire preventie van hart- en vaatziekten.

TIPS-3

In The International Polycap Study 3 (TIPS-3) is geëvalueerd of behandeling met een polypil, bestaande uit een statine en meerdere bloeddrukverlagers, aspirine alleen of de combinatie hiervan het risico op CV-events vermindert bij personen zonder manifeste hart- en vaatziekten.

De 5713 deelnemende patiënten hadden geen pre-existente hart- en vaatziekten, maar wel een verhoogde INTERHEART-risicoscore. Ze kregen dagelijks willekeurig een ​​polypil, bestaande uit

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , , ,
Deel dit artikel