Minder gebruik antibiotica door inzet van keuzehulp en toolbox

mm
Kees Vermeer
Redactioneel,
19 april 2023

Gebruik van een keuzehulp en een educatieve toolbox voor zorgverleners en patiënten leidt tot minder voorschrijven van antibiotica voor een vermoedelijke urineweginfectie bij kwetsbare ouderen. Minder antibioticagebruik leidt niet tot meer complicaties, ziekenhuisverwijzingen, opnames en mortaliteit. Dat blijkt uit een gerandomiseerde internationale studie vanuit het Amsterdam UMC.

Voorschrijven van antibiotica voor een urineweginfectie bij kwetsbare ouderen gebeurt vaak onterecht, vanwege bijvoorbeeld niet-specifieke symptomen of misinterpretatie van een urinetest. Dat draagt bij aan antibioticaresistentie. Richtlijnen adviseren terughoudendheid met antibiotica, maar in de praktijk kan dat lastig zijn vanwege complexe beslissingen bij het voorschrijven en verschillen in zorgsettings voor ouderen.

“In de internationale studie is de implementatie onderzocht van een zogeheten rentmeesterschapsinterventie”

Rentmeesterschap

In de internationale studie is de implementatie onderzocht van een zogeheten rentmeesterschapsinterventie: gebruik van een eerder ontwikkelde keuzehulp voor gepast antibioticagebruik, gecombineerd met ‘pocket cards’, posters en een e-learning voor zorgverleners en patiënten en hun mantelzorgers. Aan het onderzoek deden 1.041 kwetsbare 70-plussers mee. Zij waren geïncludeerd bij 43 ouderenzorgorganisaties en 43 huisartsenpraktijken in Nederland, Noorwegen, Polen en Zweden. Deze settings werden clustergerandomiseerd. Patiënten in het controlecluster kregen reguliere zorg, de andere patiënten ontvingen zorg met de interventie.

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel