Minder infecties en meer borstvoeding bij prematuren in eenpersoonskamer

mm
redactie
Redactioneel,
7 februari 2019

Prematuur geboren kinderen die worden opgenomen op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, krijgen minder vaak een infectie dan prematuur geboren kinderen opgenomen op een zaalafdeling. Dat blijkt uit een groot literatuuronderzoek uitgevoerd door  arts-onderzoeker Nicole van Veenendaal, werkzaam op de afdeling neonatologie en mede-onderzoeker kinderarts dr. Sophie van der Schoor, in samenwerking met het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC.

Van Veenendaal vergeleek uitkomsten van prematuur geboren kinderen (voor 37 weken zwangerschapsduur geboren) die waren opgenomen op een eenpersoonskamer (‘single family room’), met prematuur geboren kinderen die op een zaalafdeling waren opgenomen. Op een zaalafdeling worden meerdere kinderen naast elkaar verpleegd en kunnen ouders vanwege de setting vaak niet 24 uur per dag bij hun kind verblijven, in tegenstelling tot in een eenpersoonskamer.

borstvoeding_prematuren

Borstvoeding bij ontslag

In het literatuuronderzoek werd alle bestaande literatuur tot nu toe geanalyseerd. Zo konden gegevens van 4793 patiënten worden bekeken. Uit de analyse kwam naar voren dat prematuur geboren kinderen in een eenpersoonskamer minder vaak een infectie hadden tijdens hun ziekenhuisopname. Bovendien bleek dat deze groep prematuren vaker met uitsluitend borstvoeding (zonder toevoeging van kunstvoeding) het ziekenhuis kon verlaten.

Kleinere kans op infecties

Het aantal infecties bij prematuren verpleegd op een eenpersoonskamer was bijna de helft lager dan op een zaalafdeling, blijkt uit het literatuuronderzoek. ‘Kinderen die te vroeg geboren zijn, hebben een grotere kans op het krijgen van een infectie omdat hun immuunsysteem nog minder goed ontwikkeld is. Infecties tijdens ziekenhuisopnames zijn bij deze kwetsbare kinderen vaak een probleem. We weten van eerdere onderzoeken dat bijvoorbeeld handen wassen en huid-op-huidcontact met ouders effectieve interventies zijn voor het verminderen van infecties. Met dit onderzoek laten we zien dat de kans op infecties ook kleiner wordt als we premature kinderen verplegen op een eenpersoonskamer’, aldus Van Veenendaal.

Kinderarts

In het Anna Paviljoen van OLVG, locatie Oost, worden zieke en premature pasgeborenen opgenomen op eenpersoonskamers. OLVG-kinderarts en mede-onderzoeker Sophie van der Schoor: ‘Wereldwijd is er een trend gaande waarbij je steeds meer eenpersoonskamers ziet voor prematuur geboren kinderen. We hopen dat deze studie helpt om ziekenhuizen een weloverwogen keuze te laten maken voor het bouwen van dit soort kamers. Een belangrijke kanttekening bij het literatuuronderzoek is dat alleen de setting van eenpersoonskamers op de afdeling Neonatologie werd onderzocht. De wijze van verplegen en hoe ouders worden betrokken in de zorg voor hun kind werd hierbij niet geëvalueerd. Op dit moment wordt in OLVG locaties Oost en West samen met NWZ locatie Alkmaar een grote studie uitgevoerd naar het effect van ouderparticipatie op de afdeling Neonatologie. We hopen de eerste resultaten van deze studie over een jaar beschikbaar te hebben.’

Meer info, zie het onderzoek The Lancet Child and Adolescent Health.

Bron: OLVG

 

, , , , , , , ,
Deel dit artikel