Moeders met reuma geven nu vaker borstvoeding

mm
Patrick Marx
Redactioneel,
17 augustus 2022

Moeders met reuma vermeden voorheen borstvoeding uit angst voor negatieve gevolgen van hun behandeling op hun kind. Onderzoek van het Erasmus MC laat zien dat sinds de komst van nieuwe behandelingen met biologicals meer kinderen van reumapatiënten borstvoeding krijgen.

Het aandeel vrouwen met reuma dat hun pasgeborenen borstvoeding gaf lag lang onder het gemiddelde bij de algemene populatie. Actieve ziekte tijdens de zwangerschap leidde soms tot een laag geboortegewicht. Voor de moeders was dit reden geen borstvoeding te geven. Ook het (her)starten van medicatie na de bevalling was een reden om van borstvoeding af te zien of ermee te stoppen.

PreCARA-studie

Sinds de introductie van biologicals zijn er veel minder zorgen rond de invloed van medicijnen op het (ongeboren) kind. Onderzoekers Erik Kemker van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Nafise Ghalandari van de afdeling reumatologie van het Erasmus MC en hun collega’s wilden daarom weten of het aandeel reumapatiënten dat borstvoeding geeft stijgt. Daarvoor volgden ze 171 vrouwen die deelnamen aan de Preconceptional Counselling in Active Rheumatoid Arthritis (PreCARA) studie.

Reumaverpleegkundige

De deelneemsters volgden een multidisciplinair zorgpad voor vrouwen met reuma en een kinderwens. Ze bezochten elk trimester en 4-6, 12 en 26 weken na de bevalling een reumaverpleegkundige. Deze bracht medicatiegebruik, ziekteactiviteit en, na de bevalling, het geven van borstvoeding in kaart. Ook gaf ze voorlichting over borstvoeding.

“Het aandeel moeders met reuma dat nu borstvoeding geeft is nagenoeg gelijk aan

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , , , ,
Deel dit artikel