DOQ

Moeders met reuma geven nu vaker borstvoeding

Moeders met reuma vermeden voorheen borstvoeding uit angst voor negatieve gevolgen van hun behandeling op hun kind. Onderzoek van het Erasmus MC laat zien dat sinds de komst van nieuwe behandelingen met biologicals meer kinderen van reumapatiënten borstvoeding krijgen.

Het aandeel vrouwen met reuma dat hun pasgeborenen borstvoeding gaf lag lang onder het gemiddelde bij de algemene populatie. Actieve ziekte tijdens de zwangerschap leidde soms tot een laag geboortegewicht. Voor de moeders was dit reden geen borstvoeding te geven. Ook het (her)starten van medicatie na de bevalling was een reden om van borstvoeding af te zien of ermee te stoppen.

PreCARA-studie

Sinds de introductie van biologicals zijn er veel minder zorgen rond de invloed van medicijnen op het (ongeboren) kind. Onderzoekers Erik Kemker van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Nafise Ghalandari van de afdeling reumatologie van het Erasmus MC en hun collega’s wilden daarom weten of het aandeel reumapatiënten dat borstvoeding geeft stijgt. Daarvoor volgden ze 171 vrouwen die deelnamen aan de Preconceptional Counselling in Active Rheumatoid Arthritis (PreCARA) studie.

Reumaverpleegkundige

De deelneemsters volgden een multidisciplinair zorgpad voor vrouwen met reuma en een kinderwens. Ze bezochten elk trimester en 4-6, 12 en 26 weken na de bevalling een reumaverpleegkundige. Deze bracht medicatiegebruik, ziekteactiviteit en, na de bevalling, het geven van borstvoeding in kaart. Ook gaf ze voorlichting over borstvoeding.

“Het aandeel moeders met reuma dat nu borstvoeding geeft is nagenoeg gelijk aan het aandeel in de algemene populatie”

70% start met borstvoeding

De onderzoekers vergeleken hun resultaten met die van een referentiecohort van jonge moeders met reuma in de periode 2002-2010 en met de algemene populatie. Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de moeders van nu start met borstvoeding. Na 4-6, 12 en 26 weken bedraagt dit nog 60, 40 en 26%. In het historische cohort gaven veel minder vrouwen borstvoeding, namelijk respectievelijk 43, 26 en 9%. Het aandeel moeders met reuma dat nu borstvoeding geeft, is bij alle tijdvakken nagenoeg gelijk aan het aandeel in de algemene populatie.

Betere gezondheid

Uit de klinische gegevens van de vrouwen blijkt dat de gezondheid van de jonge moeders nu een stuk beter is in vergelijking met de deelnemers aan het historische cohort. Slechts 32% heeft tekenen van erosie tegenover 60% in het oude cohort. Ook de DAS28-CRP waarde is zowel tijdens als na de zwangerschap significant lager. Het aandeel vrouwen dat methotrexaat gebruikt nam af van 42 naar 26%. Het percentage te vroeg geboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht (<2500 g) bleef in beide groepen gelijk.

“Nu geeft 80% van de vrouwen na 4-6 weken hun te licht geboren kind de borst tegenover 26% voorheen”

Laag geboortegewicht

Hoewel een laag geboortegewicht voorheen reden was om met borstvoeding te stoppen, gaf nu 80% van de vrouwen na 4-6 weken hun te licht geboren kind borstvoeding tegenover 26% voorheen. Dat is zelfs meer dan in de algemene populatie, waar 52% van de vrouwen start met borstvoeding van hun kind met een laag geboortegewicht. Kemker en Ghalandari concluderen dat de voorlichting van de reumaverpleegkundige er toe leidt dat vrouwen vaker borstvoeding geven. Dit geldt zeker voor vrouwen van wie het kind met een te laag gewicht op de wereld kwam.

Voorlichting

Volgens Kemker en Ghalandari is voorlichting voor, tijdens en na de zwangerschap belangrijk voor vrouwen met reuma. In combinatie met nieuwe behandelopties die compatibel zijn met borstvoeding, zorgt voorlichting ervoor dat meer vrouwen borstvoeding geven.

Referentie: Kemper E, Ghalandari N, Wintjes H, et al. Active counselling and well-controlled disease result in a higher percentage of women with rheumatoid arthritis that breast feed: results from the PreCARA study. RMD Open. 2022 Jun;8(2):e002194.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx