Moeilijk behandelbare epilepsie: hoe doelmatig is de hulphond?

mm
Patrick Marx
Redactioneel,
11 januari 2023

Bij een aanzienlijk deel van de patiënten met epilepsie helpen de gebruikelijke (niet-) farmacologische behandelingen onvoldoende. Deze patiënten houden een hoge ziektelast. De EPISODE-studie moet aantonen of honden hulp kunnen bieden. “Het blijkt dat sommige honden onrustig worden nog voordat de aanval begint,” vertelt neuroloog en klinisch neurofysioloog Louis Wagner.

Van de mensen met epilepsie reageert 70 tot 80% goed op medicijnen of een operatie aan de bron van hun epilepsie. “De overigen reageren dus onvoldoende op de therapie. In ons land zijn dat 15.000 tot 20.000 mensen”, zegt neuroloog en klinisch neurofysioloog Louis Wagner van het Kempenhaeghe expertisecentrum voor epilepsie in Heeze. Wagner is een van de onderzoekers van de EPISODE-studie die kijkt naar de doelmatigheid van hulphonden voor mensen met moeilijk behandelbare epilepsie.

“Ook iemand die maar één aanval per maand heeft, is er voortdurend mee bezig omdat die aanval altijd op een onverwacht moment komt”

Neuroloog en klinisch neurofysioloog Louis Wagner

Kwaliteit van leven

Vooruitlopend op de resultaten van de studie, publiceerden de onderzoekers een inventarisatie van de ziektelast die patiënten ervaren. De groep van 25 deelnemers heeft op minimaal 3 dagen per week een aanval, reageert onvoldoende op medicijnen en loopt een verhoogd risico op letsel door de aanval. Het aantal aanvallen op een aanval-dag varieert van 1 tot 17. De patiënten hielden tijdens de studie een jaar lang een dagboek bij en vulden vragenlijsten over hun kwaliteit van leven en ziektelast in. Hieruit bli

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel