‘Mogelijk is de jonge generatie verstandiger dan wij’

mm
Gerben Stolk
Redactioneel,
10 maart 2023

De oratie van Willem de Vries, in januari uitgesproken, heeft uiteindelijk een tweede laag gekregen. Het hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC: “De titel is hetzelfde gebleven: Kindergeneeskunde van de toekomst: zorgen voor morgen. Maar terwijl ik bij ‘zorgen’ aanvankelijk alleen meende in te gaan op kansen en innovaties, heeft de actualiteit er zorgen om maatschappelijke ontwikkelingen aan toegevoegd.”

Laat er geen misverstand over bestaan: Willem de Vries is iemand bij wie naar eigen zeggen het glas altijd ‘voor driekwart vol is’. Maar wie zijn oratie beluistert, kan tot een andere slotsom komen, erkent de hoogleraar kindergeneeskunde. Hij maakt zich zorgen over de impact van inflatie, energie-, klimaat- en vluchtelingencrises en politieke besluiteloosheid op de volksgezondheid en daarmee op de zorg. Maar hij bekommert zich ook om ontwikkelingen in de sector zelf: “Steeds vaker hoor je dat het moeilijk wordt de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Terwijl de zorgvraag stijgt, slagen we er nu al niet in voldoende zorgverleners te werven en te behouden. Een kwart van de jonge artsen heeft burn-outklachten.”

“We moeten gewoonten en verworvenheden loslaten met de overtuiging dat dit leidt tot optimale benutting van de capaciteit”

Hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC Willem de Vries

Oplossingen

De Vries draagt oplossingen aan in zijn oratie, waarbij hij ervoor pleit dat de zorg nadrukkelijk ook te rade gaat bij deskundigen búíten de sector. “Denk aan partijen

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel