DOQ

‘Mogelijk is de jonge generatie verstandiger dan wij’

De oratie van Willem de Vries, in januari uitgesproken, heeft uiteindelijk een tweede laag gekregen. Het hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC: “De titel is hetzelfde gebleven: Kindergeneeskunde van de toekomst: zorgen voor morgen. Maar terwijl ik bij ‘zorgen’ aanvankelijk alleen meende in te gaan op kansen en innovaties, heeft de actualiteit er zorgen om maatschappelijke ontwikkelingen aan toegevoegd.”

Laat er geen misverstand over bestaan: Willem de Vries is iemand bij wie naar eigen zeggen het glas altijd ‘voor driekwart vol is’. Maar wie zijn oratie beluistert, kan tot een andere slotsom komen, erkent de hoogleraar kindergeneeskunde. Hij maakt zich zorgen over de impact van inflatie, energie-, klimaat- en vluchtelingencrises en politieke besluiteloosheid op de volksgezondheid en daarmee op de zorg. Maar hij bekommert zich ook om ontwikkelingen in de sector zelf: “Steeds vaker hoor je dat het moeilijk wordt de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Terwijl de zorgvraag stijgt, slagen we er nu al niet in voldoende zorgverleners te werven en te behouden. Een kwart van de jonge artsen heeft burn-outklachten.”

“We moeten gewoonten en verworvenheden loslaten met de overtuiging dat dit leidt tot optimale benutting van de capaciteit”

Hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC Willem de Vries

Oplossingen

De Vries draagt oplossingen aan in zijn oratie, waarbij hij ervoor pleit dat de zorg nadrukkelijk ook te rade gaat bij deskundigen búíten de sector. “Denk aan partijen die zorgprocessen helpen verbeteren. Want op eigen houtje krijgt de zorg bijvoorbeeld de capaciteitsproblemen niet opgelost.” De kinderarts vertelt waartoe dit heeft geleid in het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC. “We gaan de zaken omdraaien bij de integrale planning van de kinderoperaties. Als je zoals vanouds plant vanuit de operateur, loop je het risico dat er uiteindelijk voor een patiënt geen bed beschikbaar is en de operatie niet kan doorgaan. Straks gaan we operaties en operatietijden plannen vanuit een gegarandeerd aantal beschikbare bedden. We laten gewoonten en verworvenheden los in de overtuiging dat dit leidt tot optimale benutting van de capaciteit én tot meer patiënt- en medewerkerstevredenheid. Dit laatste omdat operaties gegarandeerd doorgaan en wachttijden afnemen.”

“Ik zie de traditionele eerste, tweede en derde lijn plaatsmaken voor integrale, muurloze zorg”

Alle artsen in loondienst

Met het oog op betaalbaarheid van het zorgstelsel zegt De Vries dat initiatieven als zinnige zorg en passende zorg nog breder moeten worden omarmd. “We moeten minder meer doen en meer minder. Het zorgsysteem dient te worden ontdaan van negatieve productieprikkels. Het kan niet meer zo zijn dat iets doen meer loont dan niet iets doen. Uiteindelijk zouden alle artsen in loondienst moeten treden. De gedachte dat er dan minder hard zou worden gewerkt, is volstrekt onjuist; dat zie ik voortdurend om me heen, ook in Amsterdam UMC. En over het loslaten van gewoonten en verworvenheden gesproken: ziekenhuizen die álle zorg leveren, bestaan straks niet meer. Sommige zorgvormen worden straks mede vanuit kwaliteits- en kostenoverwegingen elders geboden. Daarom moeten we inzetten op ketensamenwerking, zowel nationaal als regionaal, en niet alleen tussen ziekenhuizen, maar ook met andere zorgpartners. Ik zie de traditionele eerste, tweede en derde lijn plaatsmaken voor integrale, muurloze zorg.”

“We moeten accepteren dat jongere generaties het anders zien dan wij en daarover in gesprek gaan”

Verstandiger

Prestatiedruk trekt een wissel op de volksgezondheid en dus ook op het welzijn van zorgverleners, betoogt De Vries. “Een op de tien verpleegkundigen heeft een burn-out, een op de vier jonge artsen heeft burn-outklachten. In de kindergeneeskunde, een van de populairste specialismen, is het steeds moeilijker arts-assistenten niet in opleiding te vinden. Maar kijk eens wat voor rolmodellen zij hebben: medisch specialisten en assistenten met een werkweek van respectievelijk 48 en 46 uur. Het is een logische oplossing het werk over meer mensen te verdelen, met het daarbij passende salaris. Als oudere generatie moeten we ons niet blijven afvragen: waarom kunnen zij het niet zoals wij het deden en doen? We moeten accepteren dat jongere generaties het anders zien dan wij en daarover in gesprek gaan. Mogelijk zijn zij verstandiger dan wij. Ik ben daarom blij dat met name ook de jonge artsen in toenemende mate gaan meedenken over de invulling van hun baan van de toekomst: hoe kunnen we het zorgproces effectiever, efficiënter, beter en daarmee ook leuker maken?”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx