DOQ

Muziek als medicijn tegen pijn en stress tijdens operatie

Patiënten die tijdens een operatie via een hoofdtelefoon muziek horen, hebben na de operatie significant minder pijn, angst en minder stresshormoon cortisol. Bovendien is na de operatie minder vaak zware pijnmedicatie nodig. Dat bleek uit onderzoek van Victor Fu, waarop hij recent is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “De effecten van muziek waren sterker dan ik had verwacht.”

Er vindt momenteel veel onderzoek plaats naar de heilzame werking van muziek bij operaties. Zelf heeft Fu belangstelling voor het onderwerp omdat hij hiermee zijn twee passies muziek en chirurgie kan combineren. “In ons gezin was het gebruikelijk om een instrument te leren spelen én te sporten. Zelf speel ik piano en voetbal ik en mijn jongere broer, die recent gepromoveerd is in het LUMC, zwemt en speelt viool. We hebben al vaak samen opgetreden.”

“Patiënten die tijdens een operatie via een hoofdtelefoon muziek horen, hebben na de operatie significant minder pijn, angst en stresshormoon cortisol”

Arts-onderzoeker Victor Fu

Muziek als Medicijn

Zijn promotieonderzoek deed Fu bij prof. Hans Jeekel, die al enkele jaren bezig is met de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn. Deze onderzoeksgroep wil muziek als behandelingsvorm implementeren in de gezondheidszorg. In zijn promotietraject deed Fu verschillende systematische reviews en meta-analyses. Daarnaast verrichtte hij meerdere gerandomiseerde trials naar het effect van muziek bij patiënten in het ziekenhuis die werden geopereerd. In een van de studies konden patiënten kiezen uit verschillende muziekgenres, bijvoorbeeld pop, klassiek of jazz. In een andere studie kozen de onderzoekers de muziek.

“Het effect lijkt er zelfs te zijn als je mensen tijdens algehele narcose naar muziek laat luisteren”

Ook tijdens algehele narcose

De resultaten komen erop neer dat perioperatief luisteren naar muziek pijn en angst vermindert en zorgt voor minder gebruik van zware pijnmedicatie na de operatie. Het zorgt ook voor minder stresshormoon in het bloed. “Dat effect lijkt er zelfs te zijn als je mensen tijdens algehele narcose naar muziek laat luisteren. In een studie van onszelf was dat niet helemaal duidelijk, maar het is wel te zien in een meta-analyse van alle studies wereldwijd over het effect van muziek tijdens algehele narcose”, voegt Fu er aan toe. “We weten nog niet hoe lang het effect van muziek aanhoudt. Ook de invloed van het soort muziek hebben we niet specifiek onderzocht, maar waarschijnlijk is het effect het sterkst als de patiënt zelf muziek kan kiezen uit een voorgeselecteerde lijst.”

“De inzet van muziek is eenvoudig, goedkoop en heeft geen bijwerkingen”

Effect op chirurg

Fu heeft niet alleen onderzocht wat muziek doet met de patiënt, maar ook met de chirurg. Dat deed hij met een laparoscopisch simulatiemodel. Het uitvoeren van een reguliere chirurgische taak blijkt sneller en nauwkeuriger te gaan met muziek. “Voor meer ingewikkelde taken lijkt dat gunstige effect te verdwijnen. Maar het effect wordt niet negatief.”
Fu had de gunstige effecten van muziek bij operaties wel verwacht, maar de effecten overtreffen de verwachtingen. Hij vindt het nog steeds heel bijzonder dat muziek kan leiden tot minder stress en vooral ook minder gebruik van, soms zware, pijnmedicatie: “De inzet van muziek is eenvoudig, goedkoop en heeft geen bijwerkingen.”

“Het merendeel van de patiënten en medewerkers ziet de meerwaarde van gebruik van muziek”

Implementatie

Momenteel werkt Fu in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, waar hij bezig is om het gebruik van muziek te implementeren op de dagbehandeling. Als mensen minder pijn hebben, kunnen ze wellicht eerder naar huis. “We kijken nu vooral naar de praktische barrières voor implementatie. Dat doen we met alle relevante disciplines, zoals chirurgie, anesthesie en verpleegkundigen. In een pilot implementatiestudie in mijn proefschrift komt naar voren dat het merendeel van de patiënten en medewerkers de meerwaarde ziet van gebruik van muziek. Het kost ook weinig tijd om het aan de patiënt uit te leggen. Feitelijk zijn er geen redenen om géén muziek aan te bieden bij operaties aan de patiënt.”
De onderzoeksgroep Muziek als Medicijn werkt momenteel aan een richtlijn voor toepassing van muziek bij alle operaties in Nederland. Dat gebeurt samen met de Nederlandse verenigingen voor Heelkunde, Anesthesie, Geriatrie en Intensive Care Geneeskunde.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx