DOQ

Nederlandse studie naar conservatief beleid versus ERCP

Bij patiënten met voorspelde ernstige galsteenpancreatitis, maar zonder cholangitis resulteerde een spoedeisende endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) met sfincterotomie niet in een afgenomen risico op ernstige complicaties of overlijden in vergelijking met een conservatief beleid. Deze resultaten van de APEC-studie van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) verschenen onlangs in The Lancet.

Acute biliaire pancreatitis is een ontsteking van de pancreas die wordt veroorzaakt door een obstructie van de ductus pancreaticus. Het vroegtijdig verlichten van de obstructie met een ERCP, waarbij een endoscopische sfincterotomie wordt uitgevoerd, zou nuttig kunnen zijn, omdat hiermee vroegtijdig de obstructie verlicht wordt. Bij een minderheid van de patiënten ontstaan door deze procedure complicaties. Een potentieel nadeel van een conservatief beleid is dat de verminderde galdrainage blijft bestaan. Het blijft onduidelijk of een spoedeisende ERCP met sfincterotomie resulteert in betere uitkomsten van patiënten met galsteenpancreatitis zonder gelijktijdige cholangitis.

(bron foto pixabay)

ERCP versus conservatief beleid

In de APEC-studie zijn de 232 deelnemende patiënten willekeurig verdeeld in twee groepen. De patiënten in de eerste groep (n = 118) ondergingen een vroege ERCP plus endoscopische sfincterotomie, die binnen 24 uur na binnenkomst in het ziekenhuis werd uitgevoerd. De andere groep (n = 114) kreeg een conservatieve behandeling en indien nodig op een later moment een ERCP. Eén patiënt uit iedere groep werd uitgesloten van de uiteindelijke analyse vanwege cholangitis (urgente ERCP-groep) en chronische pancreatitis (conservatieve behandelgroep) op baseline.

Adverse events

Het primaire eindpunt was een samenstelling van sterfte of ernstige complicaties (nieuw ontstaan persisterend orgaanfalen, cholangitis, bacteriëmie, pneumonie, pancreasnecrose of pancreasinsufficiëntie) binnen zes maanden na randomisatie. Het primaire eindpunt trad op bij 38% van de patiënten in de urgente ERCP-groep en bij 44% in de conservatieve behandelgroep (risico ratio 0,87; p = 0,37). Er werden geen relevante verschillen in de losse onderdelen van het primaire eindpunt tussen de groepen waargenomen. Uitzondering was het optreden van cholangitis (2% in de urgente ERCP-groep versus 10% in de conservatieve behandelgroep; RR 0,18; p = 0,010).

Adverse events werden gemeld bij 74% van de patiënten in de urgente ERCP-groep versus 80% in de conservatieve behandelgroep.

Interpretatie

Deze bevindingen ondersteunen om bij patiënten met een voorspelde ernstige acute galsteenpancreatitis een conservatief beleid toe te passen. Een ERCP is volgens de onderzoekers alleen geïndiceerd bij patiënten met cholangitis of een aanhoudende cholestase.


Schepers NJ, Hallensleben NDL, Besselink MG, et al. Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis (APEC): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2020;396:167-176. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682482/

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx