Neoadjuvant nivolumab verbetert uitkomsten van resectabel NSCLC 

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
8 juni 2022

Bij patiënten met resectabel NSCLC resulteerde neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie in een significant langere event-vrije overleving (EFS) en een hoger percentage patiënten met een pathologische complete respons (pCR) dan alleen chemotherapie. Deze resultaten van de CheckMate 816-studie verschenen in NEJM.

Longkanker is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Zelfs in geval van een vroeg stadium blijft de overleving van patiënten met longkanker achter bij die van patiënten met andere veelvoorkomende kankers, zoals colon-, borst- en prostaatkanker. De kans op 5-jaarsoverleving blijft bescheiden bij patiënten met een lokaal of regionaal recidief of met metastasen van longkanker.

(Neo)adjuvante behandeling

Hoewel een curatieve operatie de basis blijft voor de behandeling van longkanker in een vroeg stadium, is er gezien de slechte prognose dringend behoefte aan verbeteringen in de systemische ziektecontrole. In de afgelopen jaren is een groot aantal doelgerichte therapieën beschikbaar gekomen, gericht tegen gemuteerde oncoproteïnen. En immuuncheckpointremmers, bedoeld om de antitumor-immuunrespons van de gastheer te bevorderen.
Neoadjuvante of adjuvante chemotherapie biedt een bescheiden voordeel ten opzichte van chirurgie alleen bij patiënten met een resectabel niet-kleincellige longcarcinoom (NSCLC). In vroege-faseonderzoeken hebben op nivolumab gebaseerde neoadjuvante regimes een veelbelovende klinische activiteit laten zien. Deze bevindingen moeten echter bevestigd worden in fase III-studies.

Chemotherapie met of zonder nivolumab

In deze open-label fase III-s

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel