Neutraliserende antilichaamcocktail effectief bij poliklinische COVID-19-patiënten

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 januari 2021

Een tussentijdse analyse van een lopende fase I-III-trial, die werd gepubliceerd in NEJM, toonde aan dat een antilichaamcocktail tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2 resulteerde in een afname van de viral load. Dit effect was groter bij patiënten bij wie de immuunrespons nog niet op gang was gekomen of die op baseline een hoge viral load hadden.

Na een besmetting met het SARS-CoV-2-virus hebben de meeste mensen weinig of geen symptomen ondanks hoge virale load. Zij kunnen poliklinisch behandeld worden. Een kleiner aantal patiënten ontwikkelt hypoxemie, waarvoor ze opgenomen moeten worden en zuurstoftherapie krijgen. COVID-19-gerelateerde hypoxemie wordt naar verluidt veroorzaakt door een overmatige reactie van het immuunsysteem op de virale infectie.

(Foto: Pixabay)

Op grond van deze hypothese zijn studies naar verschillende immunomodulerende middelen gestart, maar die hadden wisselende resultaten. Meer recente gegevens hebben hoge virale titers aangetoond bij opgenomen patiënten. Dit wijst erop dat het virus gedeeltelijk verantwoordelijk is voor aanhoudende hypoxemie. Complicaties en overlijden door COVID-19 zouden veroorzaakt kunnen worden door de virale load van SARS-CoV-2. Een afname van de virale load zou dan ook klinisch voordeel kunnen geven.

Antilichaamcocktail

REGN-COV2 bestaat uit twee niet-concurrerende, neutraliserende IgG1-antilichamen die gericht zijn tegen het receptorbindende domein van het SARS-CoV-2-spike-eiwit. Zodoende wordt voorkomen dat de virussen via de angiotensine-converterende enzym 2 (ACE2) receptor menselijke cellen kunnen binnendringen.

Omdat in eerder onderzoek bij gebruik van alleen suptavumab tegen het respiratoir syncytieel (RS)-virus therapieresistente mutante virussen ontstonden, is in deze studie een cocktail-benadering toegepast. Preklinische studies hebben bevestigd dat de REGN-COV2-cocktail beschermt tegen de snelle opkomst van dergelijke mutante virussen die bij gebruik van enkel antilichaam wel gezien worden. In in vivo studies bij niet-menselijke primaten had REGN-COV2 een diepgaande antivirale activiteit.

Poliklinische patiënten

Een tweede hypothese was dat poliklinische patiënten zich presenteren in verschillende stadia van de ontwikkeling van hun eigen humorale immuunrespons en dat exogeen toegediende antilichamen het meeste voordeel zouden hebben bij patiënten bij wie de immuunrespons nog niet op gang was gekomen. Daarom werden in deze studie alle patiënten gescreend op de aanwezigheid van reeds bestaande antilichamen tegen SARS-CoV-2 en werden ze geclassificeerd als serum antilichaam-positief of -negatief op baseline.

Daling van virale load

In deze NEJM-publicatie zijn de gegevens van 275 patiënten gerapporteerd. De virale load daalde tussen dag 1 en 7 in de gecombineerde REGN-COV2-dosisgroepen in vergelijking met de placebogroep met:

  • 0,56 log10 kopieën per milliliter bij patiënten die op baseline serumantilichaam-negatief waren; en
  • 0,41 log10 kopieën per milliliter in de totale studiepopulatie.

In de totale studiepopulatie ging 6% van de patiënten in de placebogroep en 3% van de patiënten in de gecombineerde REGN-COV2-dosisgroepen minstens eenmaal naar het ziekenhuis. Bij de patiënten die op baseline serumantilichaam-negatief waren, waren de overeenkomstige percentages 15 en 6%.

Vergelijkbare veiligheidsresultaten

De veiligheidsresultaten waren vergelijkbaar in de gecombineerde REGN-COV2-dosisgroepen en de placebogroep. Overgevoeligheidsreacties, infusie-gerelateerde reacties en andere bijwerkingen traden ongeveer even vaak op in de gecombineerde REGN-COV2-dosisgroepen als in de placebogroep.


Referenties: Weinreich DM, Sivapalasingam S, Norton T, et al. REGN-COV2, a Neutralizing Antibody Cocktail, in Outpatients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:238-251. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33332778/ , https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035002

, ,
Deel dit artikel