DOQ

Nieuw boek over anesthesie en zwangerschap

Om kennis over ‘obstetrische anesthesiologie’ te delen en zo beter samen te werken in de klinisch verloskundige zorg, schreven anesthesioloog Xandra Schyns en Prof. Dr. Marc Van de Velde, hoogleraar anesthesiologie uit Leuven, samen met een aantal andere experts een boek over dit onderwerp. In een interview met DOQ.nl geeft Xandra Schyns een toelichting op de inhoud en totstandkoming van het boek: ‘Anesthesie en de normale zwangerschap.’

Xandra Schyns is als anesthesioloog werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Zij heeft al vele jaren een speciale interesse voor de ‘obstetrische anesthesie’.

Terwijl dit in het buitenland beschouwd wordt als een subspecialisatie van de anesthesiologie, is er in Nederland nog weinig gespecialiseerde aandacht voor en wordt anesthesiologische zorg voor zwangeren, wanneer noodzakelijk, verleend door het merendeel van de anesthesiologen. De verschuiving naar ziekenhuisbevallingen, veroorzaakt door een toenemende vraag naar pijnstilling tijdens de partus en door steeds oudere moeders met meer co-morbiditeit, vraagt echter een toenemende specialisatie en betrokkenheid van anesthesiologen bij deze zorg.

Buitenland
“Om beter op de hoogte te zijn, ga ik regelmatig naar obstetrische anesthesie congressen in het buitenland. Een kleine tien jaar geleden raakte ik tijdens zo’n congres in gesprek met prof. dr. Mark Van de Velde, een hoogleraar uit België, wereldwijd actief op dit vakgebied. Ik zei toen dat ik het jammer vond dat er in Nederland en België dergelijke bijeenkomsten over dit onderwerp niet bestonden. Hij antwoordde: “Nou dan gaan we dat toch organiseren!” “Inmiddels organiseren we samen al een achttal jaren een Refresher Course Obstetrische Anesthesie, en is het initiatief voor dit boek ontstaan”.

Samen met vele collega’s, zowel gynaecologen als anesthesiologen, allen actief betrokken bij de klinisch verloskundige zorg, is het boek vervolgens tot stand gekomen. “Onze dank aan onze medeauteurs is erg groot”.

Samenwerking
“Prof. dr. Mark Van de Velde is wereldwijd een expert op dit gebied, en de grote voortrekker in deze; dankzij hem en samen met hem heb ik de afgelopen jaren allerlei initiatieven op dit vakgebied kunnen ontwikkelen”. De samenwerking tussen beide landen biedt veel kansen om van elkaar te leren. “Anesthesie en de normale zwangerschap”, recent verschenen, is daar een goed voorbeeld van. De auteurs zijn alvast zeer enthousiast over het resultaat; “door de Refresher Course weten wij dat er meer interesse voor dit deelgebied komt”. In Nederland wordt de verloskundige zorg momenteel geherstructureerd, en geconcentreerd om de zwangere vrouw heen. Men moet daarvoor goed samenwerken als team en weten waar iedereen mee bezig is. Het boek is gericht op alle professionals betrokken bij verloskundige zorg zoals, behalve gynaecologen en anesthesiologen, verloskundigen, anesthesiemedewerkers en verpleegkundigen op de verloskamers.

Optimaliseren
“Het boek is geen vertaling, maar voor en vanuit de Nederlandse en Belgische situatie geschreven. Wij realiseren ons dat dit boek een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van de zorg voor zwangere patiënten”. Het gaat bij dit deelgebied om meer dan alleen pijnbestrijding tijdens de bevalling. Als een vrouw bevalt is ze niet automatisch patiënte, maar van het ene op het andere moment kunnen er ernstige of zelfs levensbedreigende situaties ontstaan, voor moeder en of kind, waarbij individueel medisch maatwerk nodig is. Zwangerschap is een fysiologisch proces totdat medisch ingrijpen opeens noodzakelijk wordt. Ook neemt de vraag naar pijnstilling tijdens de partus toe: de huidige richtlijn “medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de partus” uit 2008, zal de komende jaren herschreven worden. Pijnbestrijding is een belangrijk onderdeel van dit boek, maar niet het enige: de kennis uit dit boek biedt behandelaars hulp in het maken van keuzes in specifieke situaties.

Samenwerking
Het boek bevat de nieuwste inzichten in zowel obstetrische/gynecologische als anesthesiologische zorg. Schyns tot slot: “We hopen hiermee samenwerking te bevorderen tussen de verschillende professionals en zo de medische zorg rondom de bevalling verder te optimaliseren.”

Informatie boek:  www.geneeskundeboek.nl

Auteur(s):      Xandra Schyns-van den Berg, Marc Van de Velde
Taal:   Nederlands
ISBN:   9789462927551
Verschenen:  maart 2017

 

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?