Nieuw onderzoek naar ontsteking bij hartinfarct kan tot veranderingen in therapie leiden

mm
redactie
Redactioneel,
23 augustus 2017

Spaanse cardiologen hebben recentelijk laten zien dat de reactie van het menselijke hart op een infarct anders verloopt dan aanvankelijk werd aangenomen. Het onderzoek van dr. Rodrigo Fernández-Jiménez, Valentín Fuster en dr. Borja Ibáñez et al., dat werd gepubliceerd in Circulation en Circulation Research, weerlegt de gedachte dat er na een infarct progressieve reparatie van het myocard plaatsvindt.

Cardiologen namen aan dat een hartaanval onmiddellijk wordt gevolgd door een ontstekingsreactie, waardoor er een toename is in waterinhoud en cellulaire infiltratie. Tevens was er de aanname dat deze respons ongeveer 1 week stabiel blijft en vervolgens progressief weer werd afgevoerd. Twee jaar geleden, deed het onderzoeksteam van Ibáñez echter al een aantal dierstudies, waarin deze visie werd weerlegd.

Menselijk hart
Uiteraard moesten de nieuwe bevindingen tevens gevalideerd worden bij mensen. Voor het nieuwe onderzoek werd gebruikgemaakt van de modernste MRI-technieken om te demonstreren dat het menselijke hart 2 oedemateuze reacties produceert (bimodaal), die op verschillende tijden na een infarct plaatsvinden. De resultaten hebben volgens de cardiologen betrokken bij de studie klinische implicaties voor bestaande klinische trials en kunnen mogelijk in de toekomst de basis vormen voor nieuwe therapieën gericht op deze twee onafhankelijke oedemateuze fases.

MRI
Het gaat om een samenwerking tussen cardioloog Valentín Fuster, die ook de auteur is van de twee studies en Borja Ibáñez, die directeur klinische research is bij het CNIC in Spanje en verschillende Spaanse cardiologen en wetenschappers. Rodrigo Fernández-Jiménez, de eerste auteur van de twee studies, geeft aan dat het verrassend is hoe weinig we weten over de reactie van het myocard op infarct. En dat door middel van non-invasieve MRI nu een stukje van dit mysterie is opgelost. De ‘bimodale’ postinfarct ontstekingsreactie werd voor het eerst gezien bij dieren. Maar het bewijs dat het ook bij mensen op die manier gebeurde, moest nog worden geleverd. De MRI-scan werd 3 uur na plaatsing van een stent verricht. Patiënten zijn dan zeer kwetsbaar, dus bij de metingen moest een volledig klinisch team ter ondersteuning aanwezig zijn.

Bimodale respons
Het is de eerste studie in de wereld waarbij een MRI zo snel na herstel van de bloedstroom bij een hartinfarct wordt gedaan. Volgens dr. Ibáñez is het belangrijk om rekening te houden met de bimodale respons in het menselijke hart. Aan de hand van MRI zou je kunnen kwantificeren hoe groot de irreversibele schade is, en hoe effectief interventies zijn bij de reductie van deze beschadiging. Het optimale tijdstip voor deze metingen zou volgens deze studie op 4 en 7 dagen na het infarct moeten liggen.

Bronnen:

  1. Dynamic Edematous Response of the Human Heart to Myocardial Infarction: Implications for Assessing Myocardial Area at Risk and Salvage: Rodrigo Fernández-Jiménez, Valentin Fuster, Pedro L. Sánchez, Borja Ibanez et al.,
  2. Effect of Ischemia Duration and Protective Interventions on the Temporal Dynamics of Tissue Composition After Myocardial Infarction Rodrigo Fernández-Jiménez, Valentin Fuster, Borja Ibanez et al., Circulation Research. 2017;121:439-450

Afbeelding: MRI van een hart na een MI, pijltjes laten het gebied van het infarct zien. (Bron: CNIC)

,
Deel dit artikel