DOQ

Nieuw onderzoek naar ontsteking bij hartinfarct kan tot veranderingen in therapie leiden

Spaanse cardiologen hebben recentelijk laten zien dat de reactie van het menselijke hart op een infarct anders verloopt dan aanvankelijk werd aangenomen. Het onderzoek van dr. Rodrigo Fernández-Jiménez, Valentín Fuster en dr. Borja Ibáñez et al., dat werd gepubliceerd in Circulation en Circulation Research, weerlegt de gedachte dat er na een infarct progressieve reparatie van het myocard plaatsvindt.

Cardiologen namen aan dat een hartaanval onmiddellijk wordt gevolgd door een ontstekingsreactie, waardoor er een toename is in waterinhoud en cellulaire infiltratie. Tevens was er de aanname dat deze respons ongeveer 1 week stabiel blijft en vervolgens progressief weer werd afgevoerd. Twee jaar geleden, deed het onderzoeksteam van Ibáñez echter al een aantal dierstudies, waarin deze visie werd weerlegd.

Menselijk hart
Uiteraard moesten de nieuwe bevindingen tevens gevalideerd worden bij mensen. Voor het nieuwe onderzoek werd gebruikgemaakt van de modernste MRI-technieken om te demonstreren dat het menselijke hart 2 oedemateuze reacties produceert (bimodaal), die op verschillende tijden na een infarct plaatsvinden. De resultaten hebben volgens de cardiologen betrokken bij de studie klinische implicaties voor bestaande klinische trials en kunnen mogelijk in de toekomst de basis vormen voor nieuwe therapieën gericht op deze twee onafhankelijke oedemateuze fases.

MRI
Het gaat om een samenwerking tussen cardioloog Valentín Fuster, die ook de auteur is van de twee studies en Borja Ibáñez, die directeur klinische research is bij het CNIC in Spanje en verschillende Spaanse cardiologen en wetenschappers. Rodrigo Fernández-Jiménez, de eerste auteur van de twee studies, geeft aan dat het verrassend is hoe weinig we weten over de reactie van het myocard op infarct. En dat door middel van non-invasieve MRI nu een stukje van dit mysterie is opgelost. De ‘bimodale’ postinfarct ontstekingsreactie werd voor het eerst gezien bij dieren. Maar het bewijs dat het ook bij mensen op die manier gebeurde, moest nog worden geleverd. De MRI-scan werd 3 uur na plaatsing van een stent verricht. Patiënten zijn dan zeer kwetsbaar, dus bij de metingen moest een volledig klinisch team ter ondersteuning aanwezig zijn.

Bimodale respons
Het is de eerste studie in de wereld waarbij een MRI zo snel na herstel van de bloedstroom bij een hartinfarct wordt gedaan. Volgens dr. Ibáñez is het belangrijk om rekening te houden met de bimodale respons in het menselijke hart. Aan de hand van MRI zou je kunnen kwantificeren hoe groot de irreversibele schade is, en hoe effectief interventies zijn bij de reductie van deze beschadiging. Het optimale tijdstip voor deze metingen zou volgens deze studie op 4 en 7 dagen na het infarct moeten liggen.

Bronnen:

  1. Dynamic Edematous Response of the Human Heart to Myocardial Infarction: Implications for Assessing Myocardial Area at Risk and Salvage: Rodrigo Fernández-Jiménez, Valentin Fuster, Pedro L. Sánchez, Borja Ibanez et al.,
  2. Effect of Ischemia Duration and Protective Interventions on the Temporal Dynamics of Tissue Composition After Myocardial Infarction Rodrigo Fernández-Jiménez, Valentin Fuster, Borja Ibanez et al., Circulation Research. 2017;121:439-450

Afbeelding: MRI van een hart na een MI, pijltjes laten het gebied van het infarct zien. (Bron: CNIC)

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”