Nieuwe box 3-heffing over werkelijk rendement

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
24 augustus 2022

Waarschijnlijk heeft u wel meegekregen dat de heffing in box 3 vanaf het kalenderjaar 2017 niet rechtsgeldig is. De Hoge Raad heeft inmiddels ook een uitspraak gedaan over rechtsherstel voor mensen die niet onder de massaal bezwaarprocedure vallen. Het kabinet bestudeert deze uitspraak nog. Vanaf 2025 wil het kabinet een nieuwe box 3-heffing invoeren. Gedacht wordt aan een ‘vermogensaanwasbelasting’.

De vraag was of de groep die niet tijdig bezwaar maakte tegen de box 3-heffing vanaf 2017 rechtsherstel moet krijgen wanneer de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond. De Hoge Raad heeft echter een uitspraak gedaan dat er in een dergelijk geval geen aanspraak gedaan kan worden op rechtsherstel. Evenmin kan er aanspraak worden gedaan op een ambtshalve vermindering van de aanslag. Het kabinet bestudeert deze uitspraak nog. Zodoende is het nog onduidelijk of het kabinet degenen die geen of te laat bezwaar hebben ingediend tegen de onrechtmatige heffing in box 3 mogelijk toch gaat compenseren. Het herstellen voor de bezwaarmakers is begroot op circa € 3,6 miljard. Wanneer alle spaarders moeten worden gecompenseerd, zal het bedrag aanzienlijk hoger uitvallen.

Nieuwe heffing box 3

Het kabinet wil vanaf 2025 een nieuwe box 3-heffing invoeren. Gedacht wordt aan een ‘vermogensaanwasbelasting’. De bedoeling is dan om het werkelijke door u behaalde rendement te belasten. De belastingdienst wil dan gaan kijken naar de reguliere inkomsten uit vermogen, zoals rente, dividend, pacht en huur (eventueel na aftrek van kosten). Maar er wordt dan dus ook gekeken naar de waardeontwikkeling van de vermogensbestanddelen, zoals onroerend goed en aandelen.

Nadeel

Er kleeft wel een nadeel aan een vermogensaanwasbelasting: de waardeontwikkeling van onroerend goed of een aandelenportefeuille wordt van jaar tot jaar belast. Dus niet pas in het jaar waarin u een deel van het onroerend goed of aandelen verkoopt. Er vindt dus heffing plaats terwijl u niets verkoopt.

Wij houden voor u de ontwikkelingen in de gaten.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , ,
Deel dit artikel