Het nieuwe brein van de dokter: ‘Anders omgaan met kennis verbetert het klinische handelen’

Kennis op peil houden is een uitdaging voor artsen, gezien de snelle ontwikkelingen door medisch onderzoek. Dit vereist een mindset-verandering bij artsen; meer gestandaardiseerd werken en big data omarmen, zo stelt Erik-Jan Vlieger in zijn boek ‘Het nieuwe brein van de dokter’.