DOQ

Nieuwe hoogleraar Harlaar stimuleert multidisciplinaire aanpak artrose

Artrose moet multidisciplinair worden aangepakt, vindt prof. dr. ir. Jaap Harlaar. Hij brengt experts uit meerdere universitaire medische centra samen om deze aandoening te ontrafelen en beter te behandelen. De nieuwe Medical Delta-hoogleraar is onlangs benoemd tot Leidse hoogleraar Klinische Biomechanica.

Jaap Harlaar is hoogleraar bij zowel de TU Delft als de afdeling Orthopedie van het LUMC. Binnen de Medical Delta is hij ook werkzaam in het Erasmus MC. “Ik zie mij als verbinder om de juiste mensen bij elkaar te brengen. Elk instituut heeft zijn eigen specialiteiten, maar alleen gezamenlijk kunnen we een verschil maken.” 

(bron foto pixabay)

Afname kraakbeen meten

“Als je maar oud genoeg wordt dan krijg je artrose”, vertelt Harlaar. “In 2040 is de verwachting dat het de meest voorkomende chronische ziekte is. Het is dus duidelijk dat het een enorm probleem is.” Bij artrose neemt het kraakbeen in gewrichten, zoals de knie, af. De beschermlaag rond de twee botten die bij een gewricht samen komen wordt minder, hierdoor kunnen de botten over elkaar heen gaan schuiven. 

“Het is een complexe aandoening. We weten dat mechanische overbelasting bijdraagt aan kraakbeenvermindering, maar genetische factoren, leeftijd en bijvoorbeeld overgewicht spelen ook een rol.” Harlaar wil de mechanische belasting op het kraakbeen precies in kaart brengen. “Met biomechanische modellen kunnen we de belasting op het kraakbeen tijdens het lopen berekenen en de zo rol van het bewegingspatroon bepalen bij de ontwikkeling van artrose.” 

Precisiediagnostiek

“Het uiteindelijke doel is om dit voor iedere individuele patiënt te bepalen en aan de hand daarvan de behandeling te kiezen. Dat noemen we ook wel precisiediagnostiek.” Tijdens zijn leerstoel zal Harlaar op allerlei niveaus kijken wat de oorzaak van kraakbeenvermindering is. “Mijn specialiteit is het hele gewricht. Andere onderzoekers, zoals prof. Ingrid Meulenbelt van de afdeling Biomedical Data Sciences, onderzoeken hoe kraakbeencellen reageren op bepaalde belastingen. Door ons onderzoek te combineren komen we verder in het begrip van kraakbeendegeneratie.”  

Samenwerking ziekenhuizen

Volgens Harlaar is de samenwerking tussen het LUMC, TU Delft en Erasmus MC (Medical Delta), die hun krachten bundelen op het gebied van één aandoening, uniek in de wereld. “Zo’n complex probleem moet je enerzijds breed genoeg en anderzijds diep genoeg beschouwen. Het Erasmus MC focust zich meer op de breedte, terwijl de verdieping, het fundamentele onderzoek en het uitzoeken van de oorzaak, plaatsvindt in het LUMC.”

Bron: www.lumc.nl
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx