DOQ

Nieuwe non-invasieve methode om bloedvatontstekingen te identificeren

Een relatief nieuwe beeldvormende techniek kan bij een routine CT-scan betrouwbaar en non-invasief bloedvatontstekingen en laesies meten, waardoor beter is te voorspellen welke patiënt een verhoogd risico loopt op een hartaanval. Door de nieuwe techniek kunnen specialisten sneller preventieve interventies bij HVZ inzetten, aldus een recente publicatie van Antonopoulos et al, van het Universiteitsziekenhuis in Athene, in het vakblad Science Translational Medicine.

Cardiovasculaire aandoeningen vormen nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen en vrouwen. Preventie, advies en het vroegtijdig signaleren van mogelijke complicaties zijn belangrijk om te voorkomen dat iemand een hartaanval krijgt. De standaardzorg omvat veelal een methode om de coronaire calcificaties (CCS) te meten. Deze detecteert de verkalkte en ontstoken aderen vaak op het moment dat de schade al irreversibel is. Het is dan tevens vaak te laat om te behandelen. Ook kunt u als cardioloog met deze techniek niet zien welke plaques/laesies het gevaar lopen te scheuren.

Plaques
Antonopoulus was van mening dat de beeldvormende technieken een betere bijdrage konden leveren aan het vroegtijdig vaststellen van cardiovasculaire problemen. Om een betere methode voor de diagnose van plaques te realiseren, ontwikkelden hij en zijn collega’s daarom een beeldvormende techniek om de gevaarlijke bloedvatontstekingen te identificeren in het perivasculaire vetweefsel. De techniek is een toevoeging aan de standaard CT-scan genaamd de ‘Fat Attenuation Index’ (FAI). Hiervoor werden verschillende markers van bloedvatontsteking zoals de grootte van vetcellen in samples van 453 patiënten vergeleken. Deze patiënten werden geopereerd vanwege een cardiovasculair probleem. De FAI werd vervolgens bij een subset van 40 patiënten verder geanalyseerd en vergeleken met de standaard PET, om de betrouwbaarheid van de nieuwe techniek vast te stellen.

Prognostische waarde
Vervolgens onderzocht Antonopolous et al. 273 patiënten (156 met en 117 zonder significante coronaire plaques) en demonstreerde aan de hand van de beeldvormende techniek dat de marker veranderde rond belangrijke laesies bij 5 patiënten die een hartaanval kregen. FAI heeft dus volgens de Griekse onderzoeker een prognostische waarde die verder onderzocht moet worden in grotere beeldvormende studies.

Vroeg stadium
Uiteindelijk zal dit leiden tot betere beeldvormende technieken waarbij in een vroeg stadium is vast te stellen of iemand het risico loopt op een hartaanval of andere complicatie die ontstaat door plaques of bloedvatontstekingen.

Afbeelding: Op de afbeelding zijn beelden te zien van de nieuwe beeldvormende techniek genaamd FAI waarmee ontstoken aderen en lesies kunnen worden geidentificeerd die het meeste risico vormen voor patiënten.

Bron: A.S. Antonopoulos et al., Science Translational Medicine (2017)

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”