Nieuwe oorzaak van primaire hypertensie ontdekt

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
16 december 2020

Een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Maastricht UMC+ heeft een van de oorzaken van primaire hypertensie ontdekt: NOX5-geïnduceerde ontkoppeling van het endotheliale stikstofmonoxide-synthase (NOS). De analyses zijn uitgevoerd in het eerste diermodel dat is gebaseerd op een onderliggend mechanisme van hypertensie, Nox5 knock-in muizen genaamd. De resultaten zijn gepubliceerd in PLoS Biology. 

Bij slechts 5% van de hypertensiepatiënten is sprake van een aanwijsbare oorzaak, zoals een nierarteriestenose, bijnieradenoom, feochromocytomen of een van de talrijke mutaties in de genen die coderen voor renale transporters. Bij de overige 95% van alle gevallen blijft de oorzaak onbekend. In geval van essentiële hypertensie bestaat de behandeling uit vaatverwijdende medicatie en leefstijlaanpassingen. Deze symptomatische antihypertensieve behandeling lang niet altijd toereikend, omdat bij veel patiënten nog steeds cardiovasculaire complicaties, zoals een beroerte of myocardinfarct, optreden. 

(Foto: Pixabay)

Rol van zuurstofradicalen 

Een moleculair mechanisme van hypertensie dat al decennia wordt gesuggereerd, is oxidatieve stress. Daarbij is sprake van een niet-fysiologische productie van zuurstofradicalen (ROS), die in de bloedvaten het vaatverwijdende effect van NO verstoren. NO is een vaatverwijdende mediator die wordt geproduceerd door endotheelcellen. Er is echter geen voor hypertensie relevante cellulaire bron van ROS geïdentificeerd. 
In recente genoomwijde associatiestudie

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel