Nieuwe wet Wtza voor praktijkhouders: nauwelijks uitvoerbaar en onbetaalbaar

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
6 januari 2021

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen( Wtza) verplicht alle zorgaanbieders die (deels) bekostigd worden uit collectieve middelen, jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering. Stakeholders in de eerstelijnszorg vinden de eisen in de Wtza onder het onderdeel ‘jaarverantwoording’ niet in verhouding voor praktijkhouders met < 50 medewerkers en voor eenmanszaken. De wet stelt een controleverklaring verplicht. Dit jaagt zorgverleners op onnodig hoge kosten en verzwaart de administratiedruk aanzienlijk. Wat speelt er precies? 

De Eerste kamer heeft afgelopen zomer een nieuwe wet aangenomen, de Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen (Wtza). Naar verwachting wordt de Wtza per 1 juli 2021 ingevoerd. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Gedurende het afgelopen jaar hebben de diverse eerstelijns koepelorganisaties, waaronder LHV, KNMT en ANT, meermaals aan de bel getrokken over de gevolgen van deze wet voor de eerstelijnszorg, en dan met name voor de praktijken waar minder dan 50 personen werken. Onlangs hebben de eerstelijns koepelorganisaties nog

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel