Nog niet geregistreerd als UBO? Regel het snel alsnog!

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
15 juni 2022

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm die vóór 27 september 2020 zijn gestart, waren wettelijk verplicht zich voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.  Dit geldt voor BV’s, maatschappen, Vof’s, stichtingen, CV’s en bepaalde verenigingen. Deze deadline is inmiddels ruim verlopen. Wat zijn de consequenties wanneer u hier te laat mee bent? En wat kunt u alsnog doen?

Het UBO-register is bedoeld om meer inzicht te krijgen in geldstromen bij witwassen en de financiering van terrorisme. Daarom is binnen de EU besloten dat duidelijk moet zijn welke personen een belang hebben bij rechtspersonen. Sinds 27 september 2020 moet de UBO (Ultimate Beneficial Owner) als uiteindelijk belanghebbende worden ingeschreven in het UBO-register. Deze verplichting geldt niet voor eenmanszaken, maar wél voor BV’s, maatschappen, Vof’s, stichtingen, CV’s en bepaalde verenigingen.

Wie is UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die (per rechtsvorm) voldoet aan een of meer van de volgende criteria.

Bij een maatschap, Vof, CV of vereniging zijn dit de natuurlijke personen die:

  • meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen;
  • meer dan 25% van het stemrecht hebben;
  • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen: de belangen zijn bijvoorbeeld zodanig verdeeld waardoor er niemand meer dan 25% gerechtigd is tot het vermogen.

Bij een BV zijn dit de natuurlijke personen die:

  • meer dan 25% van de aandelen hebben;
  • meer dan 25% van de stemrechten hebben;
  • meer dan 25% een economisch belang hebben;
  • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen. Ook hier zijn de aandelen bijvoorbeeld zo verdeeld dat niemand een 25% belang heeft. De UBO’s kunnen dan de bestuurders (directie) van de vennootschap zijn.

Bij stichtingen zijn dit de natuurlijke personen die:

  • meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn;
  • meer dan 25% van de stemrechten hebben;
  • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen.

Inschrijven als UBO

De UBO-registratie moet plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel. Dit kan kosteloos via de website van de Kvk. Dit is mogelijk voor personen die tekeningsbevoegd zijn voor de betreffende onderneming of door de notaris. Uw belastingadviseur of accountant kan dit dus niet voor u doen.

De inschrijvingstermijn is inmiddels al ruim verstreken, maar het is nog steeds mogelijk om de UBO te registeren via de website van de Kvk. Het is raadzaam dit zo snel mogelijk te doen! Niet registeren wordt namelijk aangemerkt als een economisch delict. Voor dit delict kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Het Bureau Economisch Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is verantwoording voor de handhaving.

Praktijk gestart ná 27 september 2020?

Het UBO-register is sinds 27 september 2020 beschikbaar. Wanneer u uw praktijk na die datum hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of u moet deze nog inschrijven, dan hoeft u niets te doen. Het wordt automatisch voor u geregeld.

Raadplegen UBO-register

De UBO-gegevens zijn deels openbaar. Dit geldt voor: voor- en achternaam, geboortenaam, geboortejaar, de nationaliteit en de woonstaat. Tegen betaling kan iedereen het UBO-register raadplegen. Soms is een UBO afgeschermd. Dit is het geval wanneer iemand minderjarig is of onder curatele of bewindvoering staat, of onder politiebescherming staat. Andere gegevens zijn afgeschermd, deze kunnen alleen door bevoegde autoriteiten worden geraadpleegd.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , ,
Deel dit artikel