DOQ

Nog niet geregistreerd als UBO? Regel het snel alsnog!

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm die vóór 27 september 2020 zijn gestart, waren wettelijk verplicht zich voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.  Dit geldt voor BV’s, maatschappen, Vof’s, stichtingen, CV’s en bepaalde verenigingen. Deze deadline is inmiddels ruim verlopen. Wat zijn de consequenties wanneer u hier te laat mee bent? En wat kunt u alsnog doen?

Het UBO-register is bedoeld om meer inzicht te krijgen in geldstromen bij witwassen en de financiering van terrorisme. Daarom is binnen de EU besloten dat duidelijk moet zijn welke personen een belang hebben bij rechtspersonen. Sinds 27 september 2020 moet de UBO (Ultimate Beneficial Owner) als uiteindelijk belanghebbende worden ingeschreven in het UBO-register. Deze verplichting geldt niet voor eenmanszaken, maar wél voor BV’s, maatschappen, Vof’s, stichtingen, CV’s en bepaalde verenigingen.

Wie is UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die (per rechtsvorm) voldoet aan een of meer van de volgende criteria.

Bij een maatschap, Vof, CV of vereniging zijn dit de natuurlijke personen die:

  • meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen;
  • meer dan 25% van het stemrecht hebben;
  • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen: de belangen zijn bijvoorbeeld zodanig verdeeld waardoor er niemand meer dan 25% gerechtigd is tot het vermogen.

Bij een BV zijn dit de natuurlijke personen die:

  • meer dan 25% van de aandelen hebben;
  • meer dan 25% van de stemrechten hebben;
  • meer dan 25% een economisch belang hebben;
  • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen. Ook hier zijn de aandelen bijvoorbeeld zo verdeeld dat niemand een 25% belang heeft. De UBO’s kunnen dan de bestuurders (directie) van de vennootschap zijn.

Bij stichtingen zijn dit de natuurlijke personen die:

  • meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn;
  • meer dan 25% van de stemrechten hebben;
  • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen.

Inschrijven als UBO

De UBO-registratie moet plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel. Dit kan kosteloos via de website van de Kvk. Dit is mogelijk voor personen die tekeningsbevoegd zijn voor de betreffende onderneming of door de notaris. Uw belastingadviseur of accountant kan dit dus niet voor u doen.

De inschrijvingstermijn is inmiddels al ruim verstreken, maar het is nog steeds mogelijk om de UBO te registeren via de website van de Kvk. Het is raadzaam dit zo snel mogelijk te doen! Niet registeren wordt namelijk aangemerkt als een economisch delict. Voor dit delict kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Het Bureau Economisch Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is verantwoording voor de handhaving.

Praktijk gestart ná 27 september 2020?

Het UBO-register is sinds 27 september 2020 beschikbaar. Wanneer u uw praktijk na die datum hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of u moet deze nog inschrijven, dan hoeft u niets te doen. Het wordt automatisch voor u geregeld.

Raadplegen UBO-register

De UBO-gegevens zijn deels openbaar. Dit geldt voor: voor- en achternaam, geboortenaam, geboortejaar, de nationaliteit en de woonstaat. Tegen betaling kan iedereen het UBO-register raadplegen. Soms is een UBO afgeschermd. Dit is het geval wanneer iemand minderjarig is of onder curatele of bewindvoering staat, of onder politiebescherming staat. Andere gegevens zijn afgeschermd, deze kunnen alleen door bevoegde autoriteiten worden geraadpleegd.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx