Nog niet geregistreerd als UBO? Regel het snel alsnog!

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
15 juni 2022

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm die vóór 27 september 2020 zijn gestart, waren wettelijk verplicht zich voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.  Dit geldt voor BV’s, maatschappen, Vof’s, stichtingen, CV’s en bepaalde verenigingen. Deze deadline is inmiddels ruim verlopen. Wat zijn de consequenties wanneer u hier te laat mee bent? En wat kunt u alsnog doen?

Het UBO-register is bedoeld om meer inzicht te krijgen in geldstromen bij witwassen en de financiering van terrorisme. Daarom is binnen de EU besloten dat duidelijk moet zijn welke personen een belang hebben bij rechtspersonen. Sinds 27 september 2020 moet de UBO (Ultimate Beneficial Owner) als uiteindelijk belanghebbende worden ingeschreven in het UBO-register. Deze verplichting geldt niet voor eenmanszaken, maar wél voor BV’s, maatschappen, Vof’s, stichtingen, CV’s en bepaalde verenigingen.

Wie is UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die (per rechtsvorm) voldoet aan een of meer van de volgende criteria.

Bij een maatschap, Vof, CV of vereniging zijn dit de natuurlijke personen die:

meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen;meer dan 25% van het stemrecht hebben;feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen: de belangen zijn bijvoorbeeld zodanig verdeeld waardoor er niemand meer dan 25% gerechtigd is tot het vermogen.

Bij een BV zijn dit de natuurlijke personen die:

meer dan 25% van de aandelen hebben;meer dan 25% van de stemrechten hebben;meer dan 25% een economisch belang hebben;feitelijk zeggenschap hebbe
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel