Nu ook medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl

mm
Redactie
Redactioneel,
29 oktober 2019

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) zijn een structurele samenwerking gestart. Op Thuisarts.nl staat inmiddels informatie over 35 medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. En dat is pas het begin.

Voortaan worden in alle richtlijnen die specialisten met patiëntenorganisaties maken ook teksten voor Thuisarts.nl ontwikkeld. Begrijpelijke en onafhankelijke informatie, zodat de patiënt beter voorbereid bij de specialist komt. Dat is op 29 oktober 2019 bekrachtigd met een handtekening door de drie partijen. Inmiddels staat er informatie over 35 medisch-specialistische aandoeningen op de site.

(Foto: Pixabay)

Betrouwbaar en onafhankelijk

Met vier miljoen bezoekers per maand is Thuisarts.nl de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de ggz. Mensen die iets willen weten over hun gezondheid willen betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. De informatie is bedoeld om mensen te informeren over de aandoening en de behandelopties. Daarmee kunnen mensen hun situatie beter begrijpen, zich voorbereiden en samen beslissen met hun zorgverlener. Door de samenwerking met de medisch specialisten en patiëntenorganisaties wordt Thuisarts.nl een steeds completere informatiebron voor mensen met vragen. Bovendien is de voorlichting in de hele lijn, van thuis tot ziekenhuis, op elkaar afgestemd en op één website te vinden.

Shared decision making

Voor samen beslissen is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn. Ook artsen willen de garantie dat de informatie op internet betrouwbaar is. Daarom is Thuisarts.nl ook bedoeld als ondersteuning van de voorlichting door artsen. Bijna alle huisartsen maken in de praktijk al langere tijd gebruik van Thuisarts.nl. Door de uitbreiding met informatie over aandoeningen en behandelingen in het ziekenhuis, kunnen ook medisch specialisten steeds meer naar Thuisarts.nl gaan verwijzen. In de Transparantiemonitor geven ook medisch specialisten aan dat een consult vaak beter verloopt als mensen vooraf op de hoogte zijn van de informatie op de website.

Bron: Nederlandse Huisartsen Genootschap

Deel dit artikel