DOQ

Oestrogeentherapie biedt voordelen voor postmenopauzale vrouwen met tand of botziekten

Oestrogeentherapie helpt bij verschillende problemen die samenhangen met de menopauze. Opvliegers, hartaandoeningen, botdichtheid en seksuele gevolgen van de menopauze zijn te behandelen met oestrogenen. Een nieuwe studie laat zien dat je met oestrogeen bovendien osteoporose kunt behandelen, wat tevens kan leiden tot gezondere tanden en tandvlees. Aldus een publicatie van dr. Jo-Ann Pinkerton in het Noord-Amerikaanse vakblad Menopause.

Voor het onderzoek werden 492 Braziliaanse postmenopauzale vrouwen (50-87 jaar) geselecteerd, waarvan 113 een behandeling kregen voor osteoporose en 379 niet. Zo werd gekeken of een behandeling van osteoporose een toename kon geven van de botdichtheid in de kaken, en daardoor ook de orale gezondheid kon bevorderen. Uit het onderzoek bleek dat het voorkomen van ernstige periodontitis ongeveer 44% lager was in de behandelde groep dan in de onbehandelde groep. De behandeling bestond uit oestrogeen plus progesteron en tevens calcium en vitamine D-supplementen voor een periode van minimaal 6 maanden.

Overgang
Wanneer de oestrogeen-niveaus dalen tijdens de menopauze, worden vrouwen vatbaar voor verschillende gezondheidsproblemen. Een vermindering van de botdichtheid kan tijdens de overgang leiden tot osteoporose. Tevens vormen veranderingen in de mond problemen zoals ontsteking, pijn, bloedingen en het verlies van tanden.

Effectief
Volgens dr. Pinkerton laat de studie duidelijk zien dat oestrogeentherapie bij deze groep vrouwen uitermate effectief is in het voorkomen van botverlies en tevens een goede preventie is voor de achteruitgang van het gebit. Vrouwen die als gevolg van de menopauze te maken krijgen met een laag oestrogeenniveau, of vrouwen die met bisfosfonaten worden behandeld voor hun osteoporose, moeten dus dagelijks veel tijd besteden aan een goede tandverzorging.

Bron: https://www.menopause.org/

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”