DOQ

Onderzoek: hoe trombose bij leverziekten het ziekteproces versnelt

Als complicatie van leverziekte kan overal in het lichaam trombose ontstaan, ook in de lever zelf. Leverfalen lijkt zichzelf vervolgens te versnellen via deze neiging tot trombose in de lever. Greg Hugenholtz (UMCG) ontrafelt in zijn proefschrift On how thrombosis drives progression of liver and lung disease’ een aantal van de mechanismen die dit ziekteproces versnellen.

Leverziekten kunnen acuut of chronisch verlopen en kunnen gepaard gaan met ernstig functieverlies van de lever. Uiteindelijk kan de leverfunctie dusdanig verslechteren dat een levertransplantatie nodig zal zijn. Het beloop van ernstige leverziekten is voor elk individu anders, want er zijn meerdere factoren die de snelheid van het ziekteproces beïnvloeden.

Ziekteproces

Onderzoeker Greg Hugenholtz richtte zich in zijn proefschrift op het ontwikkelen van trombose, oftewel een gevaarlijk bloedstolsel, als complicatie van leverziekte, maar tegelijkertijd ook als factor die kan bijdragen aan verergering van de ziekte. Trombose kan overal in het lichaam ontstaan, maar het is nu ook bekend dat dit ook in de lever zelf kan gebeuren. Dit kan vervolgens tot een versneld ziekteproces leiden, omdat de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen door kleine leverbloedvaten wordt afgesloten.

Ontstekingsreactie

Trombose in de lever wordt waarschijnlijk veroorzaakt door schade aan de lever en de ontstekingsreactie als gevolg van deze schade. De lever is ook de plaats waar veel van de eiwitten die betrokken zijn bij het tromboseproces worden aangemaakt. Bij patiënten met een leverziekte is de stollingsbalans verstoord, en deze veranderingen in het bloedstollingssysteem dragen waarschijnlijk bij aan de trombosevorming in de lever.

Mechanismen

Leverfalen lijkt zichzelf dus te kunnen versnellen via een neiging tot trombose. Het is echter niet precies bekend welke veranderingen in het stollingssysteem hierachter zitten, bij wie deze zullen voorkomen en vooral wat eraan te doen is. Dit proefschrift heeft bijgedragen aan het ontrafelen van een aantal van deze mechanismen. 

Antistollingstherapie

Hugenholtz beschrijft tevens hoe vergelijkbare veranderingen in het bloedstollingssysteem het tromboserisico in een aantal andere ziektes en ingrepen, zoals longtransplantatie, kunnen vergroten. Hij geeft adviezen van waaruit anderen weer therapieën kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe antistollingstherapie zijn die het ziekteproces kan afremmen door trombose te voorkomen.

Bron: UMCG

Referentie: Hugenholtz, GCG 2021, ‘On how thrombosis drives progression of liver and lung disease’, Doctor of Philosophy, Rijksuniversiteit Groningen, [Groningen]. https://doi.org/10.33612/diss.169648157

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx