Onderzoek naar beste behandeling uitgezaaide darmkanker naar lever

mm
redactie
Redactioneel,
15 november 2019

Promovendus Joost Huiskens (UvA) beschrijft in zijn recent verschenen proefschrift Improvement in treatment of colorectal liver metastases and the conduct of clinical research hoe artsen de beste behandeling kunnen selecteren voor patiënten bij wie darmkanker is uitgezaaid naar de lever.

Colorectaal carcinoom is de derde meest voorkomende kanker en de tweede doodsoorzaak door kanker wereldwijd. De meeste sterfgevallen door kanker zijn het gevolg van progressie van metastasen.

(Foto: Pixabay)

Gebrek aan consensus

Het eerste deel van zijn onderzoek gaat over de uitdagingen om de optimale behandeling te selecteren voor patiënten met colorectale levermetastasen. Resectie van colorectale levermetastasen (CRLM) biedt de beste kans op langdurige ziektevrije overleving of zelfs genezing. Na resectie van CRLM varieert de 5-jaars overleving tussen 25% en 58%. Patiënten met irresectable CRLM kunnen alsnog genezen worden na een goede volumeafname door neoadjuvante systemische therapie. Het optimale neoadjuvante inductie regime is echter niet bekend en het gebrek aan consensus over criteria voor resectabiliteit bemoeilijkt de interpretatie van gepubliceerde resultaten. Besluitvorming over optimale behandelstrategie bij patiënten met aanvankelijk niet- resecteerbare CRLM blijft vanwege het ontbreken van uniforme criteria voor resectabiliteit complex.

Uitdagingen klinisch onderzoek

In het tweede deel van zijn onderzoek beschrijft Huiskens de uitdagingen van de uitvoering van klinisch onderzoek en beschrijft hij mogelijke technologieën om de uitvoering van klinisch onderzoek te verbeteren.

Lees het gehele proefschrift: Improvement in treatment of colorectal liver metastases and the conduct of clinical research

Bron: Amsterdam UMC
, , ,
Deel dit artikel