DOQ

Onderzoek naar effect corona-maatregelen op leefstijl kinderen

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ zijn een onderzoek gestart naar de invloed van de corona-maatregelen op de leefstijl van kinderen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de achterliggende mechanismen tussen het hebben van overgewicht en het ziektebeloop van het coronavirus bij de jeugd. Hoewel kinderen veel minder vatbaar zijn voor het virus, wil dat niet zeggen dat ze er helemaal van gevrijwaard zijn.

Het coronavirus heeft de dagelijkse gang van zaken in veel Nederlandse gezinnen verstoord. Zo bleven veel kinderen door het sluiten van scholen noodgedwongen thuis. De getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, zorgen ook voor een beperking van activiteiten buitenshuis en een veranderde dagindeling. De omstandigheden waren dan ook zodanig dat ongezond gedrag in de hand kon (en kan) worden gewerkt. Tot in welke mate dit ook werkelijk het geval is, willen de onderzoekers achterhalen. De verkregen inzichten kunnen in de dagelijkse praktijk worden toegepast om kinderen te helpen gezond(er) te blijven leven.

(bron foto pixabay)

Vragenlijst

Door het invullen van digitale vragenlijsten tijdens en na de coronacrisis wordt de eventuele verandering van leefstijl in kaart gebracht. Deze vragenlijsten worden onder meer uitgezet onder de kinderen die bij het expertisecentrum COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children) van het Maastricht UMC+ onder begeleiding zijn en in andere Nederlandse obesitasklinieken voor kinderen. Daarbij wordt ook in kaart gebracht of de vele snel opgestarte tools voor online begeleiding om in deze tijd gezond te blijven leven hen heeft geholpen. Omdat de onderzoekers het belangrijk vinden te weten te komen hoe het leven, welzijn en de gezondheid van alle kinderen is veranderd tijdens de coronacrisis, wordt de vragenlijst toegankelijk gemaakt voor alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar (onafhankelijk van hun gewicht) in heel Nederland.

Relatie coronavirus en overgewicht

Over het algemeen loopt de ziekte die het coronavirus veroorzaakt bij kinderen een stuk milder dan bij volwassenen. Bij de volwassenen is echter wel bekend dat het ziektebeloop bij patiënten met fors overgewicht ongunstiger verloopt. De Maastrichtse wetenschappers willen daarom onderzoeken of dit ook bij kinderen het geval is. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van een landelijke registratie van kinderen die het coronavirus hebben gehad. Die gegevens worden gecombineerd met de informatie die al beschikbaar is over de kinderen die bekend zijn bij obesitasklinieken, waaronder COACH. Hier wordt namelijk al onderzoek gedaan naar de effecten van overgewicht op de ontwikkeling van ziekten. Door de beschikbare data slim te combineren kunnen de onderzoekers een beter inzicht krijgen in wat er zich in het lichaam afspeelt en welke kinderen extra hard worden getroffen door het coronavirus.

Deelnemen aan de studie?
Het onderzoek draagt de titel COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children). Naast het Maastricht UMC+ als projectleider participeren ook Rijnstate, VieCuri MC, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ErasmusMC en het OLVG in het onderzoek. Alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen terecht op www.mumc.nl/colc-studie

Bron: Maastricht UMC+
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx