DOQ

Onderzoek naar vaccineren van vrouwen na ingreep tegen baarmoederhalskanker

Franciscus Gasthuis & Vlietland voert samen met Erasmus MC een groot onderzoek uit naar vaccineren van vrouwen na een ingreep tegen baarmoederhalskanker. De hoop is dat de vrouwen zo alsnog resistent worden tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Vijftien ziekenhuizen in Nederland doen mee aan het onderzoek dat over 4 jaar moet zijn afgerond. Baarmoederhalskanker treft in Nederland jaarlijks zo’n 700 vrouwen, van wie er 200 overlijden. Nog eens honderden vrouwen krijgen een medische ingreep omdat er bij hen onrustige cellen worden ontdekt.

VacCin-studie

Ward Hofhuis, onderzoeker en gynaecoloog bij Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘Wanneer vrouwen opgeroepen worden voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, kan het zijn dat er via het uitstrijkje afwijkende, onrustige cellen worden aangetroffen. Deze onrustige cellen worden veroorzaakt door het HPV. Als de afwijking ernstig is, halen we poliklinisch een plakje van de baarmoedermond weg. De cellen zijn dan weg, maar het HPV virus blijft. Daardoor kan de ingreep een tweede keer nodig zijn. Na een tweede ingreep wordt de baarmoederhals zo veel korter dat de kans op vroeggeboorte snel stijgt. Met de VacCin-studie willen we aantonen dat het zinvol is om vrouwen die te maken hebben met onrustige cellen van de baarmoedermond alsnog te vaccineren tegen het HPV. Er is op dit moment al een vaccin beschikbaar. Meisjes van 12 jaar worden sinds 2009 ingeënt tegen HPV vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.’

800 vrouwen nemen deel

Aan het onderzoek nemen 800 vrouwen deel, verspreid over het hele land. Het gaat om vrouwen die bij de gynaecoloog komen met een afwijkend uitstrijkje en daarvoor behandeld worden. De helft krijgt het vaccin, de andere helft een placebo. Na 2 jaar, wanneer normaliter ook de eindcontroles plaatsvinden worden de resultaten vergeleken. Wanneer bij de vrouwen die het vaccin hebben gekregen geen afwijkende cellen meer aanwezig zijn, kan aangetoond worden dat het vaccin werkt.

Hofhuis: ‘Onrustige cellen die worden veroorzaakt door het HPV-virus zijn nog geen kanker, maar bij vrouwen bij wie deze cellen ontdekt worden, geeft dit wel veel fysieke en emotionele stress. Als we kunnen voorkomen dat deze onrustige cellen terugkomen, en ook vroeggeboorten verder kunnen beperken, is dat zeker winst.’

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”


0
Laat een reactie achterx