DOQ

Onderzoeker De Jong: Vroeger starten met biologicals bij spondyloartritis

Er is een wereld te winnen in de diagnostiek en behandeling van spondyloartritis, stelt onderzoeker Jet de Jong. In haar proefschrift pleit zij ervoor om vroeg te starten met biologicals in plaats van met ontstekingsremmers. Biologicals kunnen de ziekte namelijk in remissie brengen of zelf stoppen.

Spondyloartritis is een verzamelnaam voor een groep reumatische aandoeningen met kenmerken zoals ontstekingen in je bekken, je wervelkolom en/of gewrichten van je armen of benen. Uiteindelijk krijgen patiënten vergroeiingen van het bot. De bekendste vorm is de ziekte van Bechterew.

Late diagnose

Het viel De Jong op dat vrouwen vaak later de diagnose van de ziekte krijgen dan mannen. Het duurt soms wel zes jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dit kan deels komen doordat men jaren heeft gedacht dat deze ziekte eigenlijk alleen bij mannen voorkomt; wat niet blijkt te kloppen.

(Foto: Pixabay)

Vroegdiagnose om ziekte te remmen

De Jong onderzocht ‘het pad’ dat deze patiënten afleggen van klachten naar diagnose naar behandeling en concludeert dat vroege diagnose enorm kan bijdragen aan het remmen of in remissie brengen van de ziekte. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig, want het ontbreekt nog aan de kennis over bijvoorbeeld biomarkers waarmee de ziekte kan worden aangetoond. De diagnose is dus moeilijk en vaak laat te stellen.

Remissie

De Jong pleit ervoor om de huidige behandeling aan te passen. Waar patiënten nu eerst worden behandeld met ontstekingsremmers, en zogenaamde ‘biologicals’ pas in een laat stadium uit de kast worden getrokken, zag zij in haar onderzoek dat vroeg starten met de biologicals de ziekte in remissie brengt, en soms zelfs kan stopzetten.

Klik hier om het volledige proefschrift te lezen.

Bron: Amsterdam UMC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx