DOQ

Onderzoekers publiceren nieuwe classificatie cognitieve MS-fenotypes

Een nieuwe classificatie van cognitieve fenotypes bij Multiple Sclerose kan een beter idee geven van de klinische beperkingen van MS-patiënten. Dat schrijven Italiaanse onderzoekers in JAMA Neurology. Volgens de auteurs kan een nauwkeurigere classificatie behandelaars helpen de meest geschikte behandeling uit te kiezen.

MS staat bekend als een neurodegeneratieve ziekte die met name klachten veroorzaakt in het motorische en sensorische spectrum. Toch ontwikkelt een groot deel van de MS-patiënten ook cognitieve klachten, zoals geheugenstoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsveranderingen. Deze groep patiënten is echter sterk heterogeen, wat behandelaars verhindert om de cognitieve klachten gericht te behandelen. Onderzoekers van het San Raffaele Scientific Institute in Milaan includeerden tussen 2010 en 2019 ruim 1200 MS-patiënten en bijna 200 gezonde controlepersonen. Alle deelnemers deden de Rao’s Brief Repeatable Battery en Stroop Test. 172 van de MS-patiënten en 50 mensen uit de controlegroep ondergingen een hersen-MRI.

(Foto: Pixabay)

Vijf cognitieve fenotypen

Uit de resultaten van de tests destilleerden de auteurs vijf cognitieve fenotypen uit de groep MS-patiënten:

  • Preserved cognition: patiënten die geen verschil lieten zien ten opzichte van de controlegroep (n=235).
  • Mild-verbal memory/semantic fluency: patiënten met een kleine afwijking ten opzichte van de controlegroep bij het herinneren en opsommen van woorden (n=362).
  • Mild-multidomain: patiënten die ten opzichte van de controlegroep enigszins verminderd scoorden op meerdere tests (n=236).
  • Severe-executive/attention: patiënten die ten opzichte van de controlegroep sterk verminderd scoorden op het gebied van het verdelen van de aandacht (n=167).
  • Secere multidomain: patiënten die ten opzichte van de controlegroep sterk verminderde scores lieten zien op meerdere cognitieve gebieden (n=212).

Patiënten met milde cognitieve klachten waren over het algemeen jonger en hadden korter geleden de diagnose MS gekregen, vergeleken met MS-patiënten die milde cognitieve klachten hadden. De patiënten met ernstige cognitieve klachten waren gemiddeld het oudst.

Conclusie

De auteurs zetten wel enkele vraagtekens bij hun onderzoek. Zo weten ze niet of hun steekproef representatief is voor de gehele MS-populatie, en werd slechts bij een deel van de patiënten een MRI verricht. Toch zijn ze van mening dat hun onderzoek kan helpen om MS-patiënten beter te classificeren. Dat kan leiden tot persoonlijkere behandelkeuzes.


Referentie: De Meo E, Portaccio E, Giorgio A, et al. Identifying the Distinct Cognitive Phenotypes in Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2021 Jan 4;e204920. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.4920

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx