DOQ

Ook vrouwen krijgen slaapapneu, maar anders

Vrouwen kunnen, net als mannen, last hebben van slaapapneu. Bij postmenopauzale vrouwen is de prevalentie vrijwel gelijk aan die bij even oude mannen. Omdat de klassieke klachten van slaapapneu bij vrouwen verschillen van die van mannen, denkt echter niet iedere arts meteen aan deze slaapziekte.

“Natuurlijk komen klachten van slaapapneu, zoals snurken, ademstops, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en niet uitgerust ontwaken bij mannen en vrouwen voor”, zegt Lisette Venekamp, longarts-somnoloog en medisch directeur bij het Nederlands Slaap Instituut. “Bij vrouwen uit de ziekte zich echter ook met andere klachten, zoals stemmingsstoornissen, klachten van burn-out, rusteloze benen en nachtmerries”, vervolgt ze. Soms verschillen klachten nog subtieler: “Bij mannen uit vermoeidheid zich in slaperigheid terwijl vrouwen zich vaker algemeen vermoeid voelen. Het zijn de hierboven genoemde klachten die het belletje van slaapapneu bij vrouwen moeten laten rinkelen.”  

“Omdat vrouwen meer last van arousals hebben krijgen ze eerder en meer klachten van slaapapneu dan mannen”

longarts-somnoloog Lisette Venekamp

Hypopneu

Diagnostiek in een slaap(poli)kliniek brengt ook verschillen tussen vrouwen en mannen aan het licht. “We zien dat vrouwen eerder en meer last hebben van respiratory effort related arousals (kortdurende ontwakingen). Zodra je luchtweg vernauwt, kost het ademhalen meer moeite en die moeite leidt bij vrouwen tot een eerdere verstoring van de slaap. We zien deze arousals terug op het slaap-EEG. Ze treden al op voordat de luchtweg helemaal sluit; er is dan nog sprake van hypopneu. Omdat vrouwen meer last van arousals hebben, ook als hun luchtweg nog niet helemaal gesloten is, krijgen ze eerder en meer klachten van slaapapneu dan mannen.”

Zelfs bij een milde vorm van slaapapneu, waarbij er nog maar weinig ademstops optreden, worden de klachten die een vrouw heeft meestal toch door de ziekte veroorzaakt. Hun Apneu Hypopneu Index of AHI is dan nog laag. Dat wordt niet door iedere arts onderkend, meent Venekamp. “Soms worden mensen terugverwezen naar de huisarts omdat hun AHI van bijvoorbeeld 6 volgens hun specialist onmogelijk de ernst van de vele klachten kan verklaren. Dat is jammer, want je laat dan de kans liggen om deze vrouwen een goede behandeling te bieden.”

Een proefbehandeling van slaapapneu is bij vrouwen bij uitstek een manier om de diagnose definitief te bevestigen of uit te sluiten. “Als de klachten na twee maanden proefbehandeling nog steeds niet verbeteren, dan mag je ervan uitgaan dat de apneu niet de oorzaak is”, zegt Venekamp. “Als de klachten wel verbeteren, dan is de oorzaak, ondanks de lage AHI, dus toch de slaapapneu.”

“We weten nog te weinig over de verschillen tussen mannen en vrouwen over het cardiovasculaire risico door slaapapneu”

Hart- en Vaatziekten

Slaapapneu wordt al jaren gezien als een risicofactor voor hart- en vaatziekten en daarom belangrijk om te behandelen. De bewijslast van de noodzaak om slaapapneu te behandelen alleen vanwege het cardiovasculair risico is echter laag, vertelt Venekamp: “Het wordt steeds duidelijker dat er verschillende fenotypen van slaapapneu zijn, en waarschijnlijk zijn er subgroepen van patiënten die daadwerkelijk een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mannen en vrouwen met insomnie als belangrijkste klacht of mensen bij wie vaak sprake is van nachtelijke desaturatie.” Het is dan logisch te denken dat vrouwen, die eerder wakker worden nog voor er van apneu sprake is, minder last hebben van nachtelijke desaturatie. Of ze hierdoor een minder of niet verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben is niet bekend. “We weten nog te weinig van de verschillen tussen mannen en vrouwen over het cardiovasculaire risico door slaapapneu.”

De belangrijkste boodschap die Venekamp mee wil geven is dat slaapapneu bij vrouwen, naast de klassieke klachten, ook minder bekende klachten veroorzaakt die ook al ernstig kunnen zijn bij een nog lage AHI. “Het zou echt zonde zijn als we vrouwen ten onrechte zonder de diagnose slaapapneu weer naar huis sturen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”