Oorzaken van en oplossingen voor burn-out bij zorgprofessionals

mm
redactie
Redactioneel,
18 mei 2020

Artsen hebben meer burn-outsymptomen en zijn vaker ontevreden met de werk/thuis-balans dan andere werkenden. Onderzoek laat zien dat een vijfde van de artsen-respondenten gediagnosticeerd kon worden met middelzware tot zware burn-outverschijnselen*. Dit heeft tevens effect op de patiëntenzorg. Ingrid Lukkassen, kinderarts, en Ardine Korevaar, arbeids- en organisatiepsycholoog, beschrijven aan de hand van een casus hoe je met behulp van het ‘job demands-resources’-model inzicht kunt krijgen in de oorzaken van en oplossingen voor de burn-outsymptomen. Lukkassen en Korevaar zijn medeauteurs van het boek  ‘De alles-arts’, een communicatiehandboek voor zorgprofessionals in complexe situaties. 

bron:iStock

Burn-out is een multidimensionaal concept waar ernstige vermoeidheid (emotionele uitputting) en mentale afstand tot het werk de belangrijkste voorspellers zijn. Het is een proces van geleidelijk toenemende uitputting dat jarenlang kan duren. Het onderscheid tussen burn-out en de meer algemene term ‘overspannenheid’ ligt in het ontstaansproces: bij een burn-out ligt de oorzaak binnen de werksfeer. De gevolgen van burn-out zijn ingrijpend: hoge scores op burn-outsymptomen gaan samen met een verminderd cognitief functioneren: concentratieproblemen, vergeetachtigheid en slechtere informatieverwerking, en met emotionele problemen: geen plezier meer beleven aan de dagelijkse dingen, interesseverlies, labiliteit en prikkelbaarheid. Daarnaast zijn er risico’s voor de fysieke gezondheid.  

In de ziekenhuissetting zijn de

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel