DOQ

‘Op de ic ben je alle controle kwijt’

Jaarlijks worden 80.000 mensen opgenomen op de ic. Velen van hen blijven na opname lange tijd last houden van een breed scala aan psychische, cognitieve of somatische klachten. Dit gebeurt bij 70% van de (ongeplande) ic-spoedopnames. Toch is er onvoldoende aandacht voor het zogenoemde Post-Intensive Care Syndroom, stelt Daphne Bolman, voorzitter van patiëntenvereniging IC Connect.

Sinds 2016 is het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) door het ministerie van VWS erkend als medische diagnose. Al is het eerder een containerbegrip dan een diagnose, omdat het een uiteenlopend scala aan klachten betreft, legt Daphne Bolman uit. “Bovendien is het geen diagnose waarvoor je aan meerdere diagnostische criteria behoort te voldoen. Als je alleen angst- of geheugenklachten hebt, dan mag je al spreken van PICS. Zolang de klachten samenhangen met de ic-opname.”

“Een ic-opname is ontwrichtend. Je bent alle controle kwijt, anderen besluiten over jouw leven”

Voorzitter van patiëntenvereniging IC Connect Daphne Bolman

Traumatische ervaring

Patiënten met PICS worden dubbel getroffen. Ze komen voor een kritieke ziekte op de ic en krijgen vervolgens ook nog eens klachten door de ic-opname. “Voor ernstig zieke patiënten is een ic-opname noodzakelijk, zonder dat zouden ze waarschijnlijk overlijden. Tegelijkertijd is een dergelijke opname ontwrichtend. Medische apparatuur neemt het volledig van je over. Je bent niet langer mens, maar een verzameling uitslagen en parameters die door het behandelteam worden gemonitord. Je bent alle controle kwijt, anderen besluiten over jouw leven. Voor veel ic-patiënten is dat een traumatische ervaring.” Daar komt bij dat een ic-opname tot lichamelijke schade kan leiden. “Langdurige beademing geeft schade, je verliest in korte tijd veel spiermassa, valt af in gewicht, zit misschien aan de nierdialyse. Mensen hebben het over een kankerbrein na een chemokuur, ofwel een brein met cognitieve beperkingen. Iets soortgelijks speelt ook na een ic-opname.”

“Ieder ziekenhuis behoort te beschikken over een nazorgpoli en een nazorgcoördinator om patiënt en familie te begeleiden”

Richtlijn Nazorg en Revalidatie

September 2022 verscheen de eerste multidisciplinaire richtlijn Nazorg en Revalidatie PICS, onder voorzitterschap van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De richtlijn doet aanbevelingen voor een betere nazorg aan patiënten na een ic-opname. Zo zou ieder ziekenhuis behoren te beschikken over een nazorgpoli en een nazorgcoördinator die patiënt en familie na opname begeleidt. “Dat is nodig want die begeleiding ontbreekt nu. Patiënten en familieleden hebben het gevoel alsof ze tussen wal en schip vallen.”
Een andere richtlijnaanbeveling is dat er in ic-ontslagbrieven aan de huisarts gewezen wordt op het risico op PICS. “Het is belangrijk dat de huisarts zich hiervan bewust is. Pas dan kan hij dit met patiënt en familie bespreken. En kan hij hen, indien gewenst, doorverwijzen naar onze patiëntenvereniging. De richtlijn adviseert ook om de site van onze vereniging in iedere ontslagbrief op te nemen.”

“Lotgenotengroepen geven patiënten houvast, erkenning en herkenning. Ze merken dat ze niet de enigen zijn”

Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) is een samenwerkingsverband tussen IC-ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), professionals en wetenschappers. Samen voeren IC Connect (patiëntenorganisatie) en St. FCIC een intensieve lobby voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom bij patiënten en naasten (PICS en PICS-F). Begin 2018 zijn PICS en PICS-F door toedoen van St. FCIC en IC Connect door het Ministerie van VWS erkend als nieuwe aandoeningen binnen de gezondheidszorg en maatschappij. Zij zetten zich in voor goede IC-nazorg en revalidatie voor alle IC-patiënten en naasten die dat nodig hebben en pleiten voor familie en patiëntgerichte zorg op de intensive care. Op deze manier wil St. FCIC bijdragen de kwaliteit van leven na een opname op de IC te verbeteren voor patiënten en hun naasten. Hierbij is het perspectief van patiënten, naasten en nabestaanden onmisbaar.

Impact beperken

Lotgenotencontacten, tussen patiënten én familieleden, informatievoorziening en belangenbehartiging, dat zijn de drie speerpunten van IC Connect. “We willen de impact van een ic-opname beperken op de levens van mensen. Je kunt zoveel verliezen na een opname. Veel mensen kunnen langere tijd niet meer werken, raken hun baan kwijt, functioneren niet meer zoals vóór de opname. Door lotgenotengroepen te organiseren, bijvoorbeeld in onze IC-Café’s of besloten Facebookgroepen, kunnen mensen deze ervaringen delen. Dat geeft hen houvast, erkenning en herkenning. Ze merken dat ze niet de enigen zijn.”
De patiëntenvereniging geeft verder voorlichting op de website, maar ook met filmpjes en foldermateriaal. “En we werken aan belangenbehartiging door bijvoorbeeld met organisaties zoals het UWV in gesprek te gaan over re-integratie naar arbeid bij mensen met PICS.”

“Veel zorgverleners en onderzoekers zijn betrokken bij IC Connect. De driehoek wetenschappers, zorgverleners en patiënten is uniek”

IC Connect is de patiëntenorganisatie voor alle (voormalig) IC-patiënten, voor hun naasten en voor de nabestaanden van overleden IC-patiënten en voorzien deze doelgroep van informatie die nodig is vóór, tijdens en na de IC-opname. De informatie is gericht op de aandoeningen die vaak tot IC-opname leiden, zoals longontsteking, hartstilstand en sepsis, over IC-behandeling en over het (over)leven na een kritieke ziekte of ernstig ongeval. Daarnaast organiseert en stimuleert IC Connect lotgenotencontact voor patiënten en naasten. IC Connect is in september 2017 opgericht onder de vlag van Stichting Family and patient Centered Intensive Care (St.FCIC).

Puzzelstukjes zoeken

Ic-zorgverleners kunnen veel doen om het risico op PICS te helpen verminderen, benadrukt Bolman. “Bijvoorbeeld door mét – en niet over – de patiënt te praten tijdens de opname. Hij is weliswaar ziek, maar nog steeds mens. En zorg voor familieparticipatie tijdens opname. De patiënt voelt zich dan minder alleen. Daarnaast is het goed om de familie een dagboekje te laten bijhouden. Patiënten die in coma hebben gelegen, zijn soms dagen of weken kwijt. Dat vinden ze afschuwelijk. Met zo’n dagboekje kun je hen helpen alle puzzelstukjes weer bij elkaar te zoeken.”
Bolman wijst erop dat veel zorgverleners en onderzoekers betrokken zijn bij IC Connect. “De driehoek wetenschappers, zorgverleners en patiënten, dat is uniek aan onze vereniging. We stimuleren ook het wetenschappelijk onderzoek naar PICS, want veel is nog onbekend. Hoe kunnen we mensen het beste behandelen, hoe organiseren we goede nazorg? We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet.”

Het Post Intensive Care Syndroom
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx