DOQ

Openbaar apotheker specialist Dijkman-Mardo leidt collega op: ‘Je kunt van elkaar leren’

Apotheker Samar Dijkman-Mardo, werkzaam in Veendam, heeft iets met onderwijs. Sinds juli vorig jaar is ze actief als Apotheker Opleider (ApOP) en begeleidt ze een jonge apotheker die in opleiding is tot Openbaar apotheker Specialist (ApIOS). Een rol die haar op het lijf geschreven is. “Ik vind het heerlijk om kennis over te dragen.” 

Al in haar studententijd kwam haar affiniteit met onderwijs naar voren. Dijkman: “Ik vond het leuk om medestudenten die weleens over de stof een vraag hadden, uitleg proberen te geven. Later ben ook aan de slag gegaan als student-assistent bij practica. Dit ging me goed af. Het gaf me veel voldoening.” 

V.l.n.r.: Apotheker Samar Dijkman en Stefani Khdeer (Msc.)
(Foto: Bert Buiring Fotografie www.buiring.nl)

Rode draad 

Dijkman werkt sinds haar afstuderen in 2008 als apotheker bij de Apothekers Combinatie Veendam, een maatschap van zes apotheken. Ze volgde er destijds zelf de registratiefase voor inschrijving in het KNMP-register van openbaar apothekers en heeft als beherend apotheker het stokje overgenomen van haar opleider. Onderwijs loopt als een rode draad door haar apothekerscarrière. 

PowerPoint 

“Ik vond het fijn om mijn werk als apotheker te combineren met het geven van onderwijs”, vertelt ze. “In het begin van mijn apothekerscarrière gaf ik les aan apothekersassistenten op een ROC. Ik bracht veranderingen aan in het onderwijs, zoals het gaan werken met PowerPoint en allerlei praktijkgerichte opdrachten die ik bedacht op grond van mijn praktijkervaring. Op een gegeven moment vroegen ze zelfs of ik coördinator wilde worden. Maar dat zou teveel zijn in combinatie met mijn werk als beherend apotheker. Daarnaast gaf ik ook cursussen aan apothekersassistenten via de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).” 

“Je moet literatuurstudie doen en praktijksituaties oefenen met rollenspellen” 

Competenties 

Cursussen geeft ze nu niet meer, maar sinds juli 2020 is ze officieel door de KNMP erkend als Apotheker Opleider (ApOP). Dat betekent dat ze net afgestudeerde apothekers die zich in het apothekersvak willen bekwamen onder haar hoede mag nemen. Onder haar leiding werkt een ApIOS – Msc. Stefani Khdeer – aan een zevental competenties die belangrijk zijn om aan het eind van de twee jaar durende opleiding zelfstandig een apotheek te gaan leiden als beherend apotheker. Om ApOP te worden is een tweedaagse opleiding bij de KNMP vereist. “Je moet literatuurstudie doen en praktijksituaties oefenen met rollenspellen. Een andere eis is bijvoorbeeld dat je minimaal drie dagen per week in de apotheek moet werken.” 

“Iemand die net is afgestudeerd en over een hoop nieuwe kennis beschikt, kan verfrissend werken” 

Voldoening 

Begeleiden en opleiden van een openbaar apotheker in wording geeft veel voldoening, vertelt Dijkman. “Je kunt van elkaar leren. Ik werk nu ongeveer dertien jaar in de apotheek. Er komt routine in je werk. Je denkt niet meer over alles kritisch na. Iemand die net is afgestudeerd en over een hoop nieuwe kennis beschikt, kan dan verfrissend werken. Zo iemand komt met ideeën. Zullen we farmaceutische consulten eens op een andere manier gaan doen? Of: waarom vragen we niet op een ander moment of een patiënt een verminderde nierfunctie heeft?” 

Persoonlijk leiderschap 

Belangrijk is om de ApIOS overal in te betrekken, volgens Dijkman. “Zo zijn we binnen de maatschap bezig om over te stappen op een andere apotheekinformatiesysteem. Ik ben geregeld in overleg met de andere betrokken apothekers. Maar het gebeurde dat de apotheker in opleiding mij aan mijn jasje trok: hé wat is de stand van zaken rondom het nieuwe apotheeksysteem? Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend dat je eigenlijk vergeet om de ApIOS erin te betrekken. Ik ben ook bezig met persoonlijk leiderschap. Hoe communiceer ik? Hoe kom ik over op de ander?” 

Praktijkopdrachten 

Gedurende de twee jaar die de opleiding in de apotheek duurt, krijgt de ApIOS vanuit de KNMP allerlei opdrachten mee die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. “Deze opdrachten raken alle gebieden waar je als apotheker mee te maken krijgt, zoals management, het houden van patiëntgesprekken en medicatiereviews. Aan het eind van deze twee jaar moet de ApIOS alles gedaan hebben en moet deze in staat zijn om als beherend apotheker aan het werk te gaan.” 

“Als ApOP kun je jonge collega’s vormen. Wees je bewust van je rol, je kunt hiermee de farmacie veranderen” 

Farmacie veranderen 

Dijkman wil haar collega’s oproepen om zich beschikbaar te stellen als ApOP. “Als ApOP kun je jonge collega’s vormen. Wees je bewust van je rol, je kunt hiermee de farmacie veranderen. Maar het is wel belangrijk dat je er echt de tijd voor neemt. Je moet het binnen je apotheek kunnen organiseren. Het is voor iedere apotheker persoonlijk een afweging. Ik vind het zeer de moeite waard. Het is heerlijk om kennis te kunnen overdragen.” 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx