DOQ

Openbaar apotheker Van Witsen: ‘Het moet boven alle twijfel verheven zijn dat we geen vervuilde geneesmiddelen willen verkopen’

“De commotie rondom paracetamol valt wel mee, al hebben patiënten wel meer vragen dan anders”, vertelt apotheker Taco van Witsen van de Schinkel Apotheek, aangesloten bij Service Apotheek, in Amsterdam. Onderzoek van Zembla en NRC Handelsblad onthulde op 9 juli dat de grootste producent van paracetamol ter wereld, grondstof voor paracetamol verkoopt die vervuild is met het kankerverwekkende para-chlooraniline (PCA). Van Witsen vertelde in het NRC over de reacties van patiënten in zijn apotheek op de paracetamol berichtgeving.

Het gaat om het Chinese bedrijf Anqiu Lu’an Pharmaceutical. Deze fabrikant blijkt een belangrijke leverancier te zijn voor geneesmiddelenproducent Apotex. Ongeveer de helft van de paracetamol in Nederlandse drogisterijen, supermarkten en apotheken, is afkomstig van Apotex.

Apotheker Taco van Witsen (foto gemaakt door Jasper Hof)

Huismerk 

Toch is er volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geen reden tot ongerustheid: de vervuilingen die bij het onderzoek van NRC en Zembla werden aangetroffen, bleven onder de limiet. Van Witsen “Toen het nieuwsbericht van NRC naar buiten kwam, heb ik meteen Service Apotheek een mailtje gestuurd met de vraag of de paracetamol van ons huismerk ook grondstof bevatte, afkomstig van dit Chinese bedrijf. Dit is nagevraagd bij de fabrikant en in zoverre wij nu weten, is dit niet het geval.”

“Patiënten vragen ons geregeld of wij de ‘goede paracetamol’ verkopen” 

Fenol of benzeen 

“Er zijn twee manieren waarop paracetamol geproduceerd wordt”, legt Van Witsen uit. “Dit kan via een productieroute waarbij fenol wordt gebruikt. Maar het kan ook met benzeen, daarbij komt PCA vrij. Patiënten vragen ons geregeld of wij de ‘goede paracetamol’ verkopen. Wij leggen dan uit dat er twee verschillende productieroutes worden gehanteerd en dat voor zover wij nu weten de paracetamol van ons huismerk veilig is. Verschillende patiënten kwamen hun paracetamol die ze bij bijvoorbeeld Etos of Albert Heijn hadden gekocht, bij ons omruilen voor paracetamol van ons huismerk. De commotie naar aanleiding van het paracetamolnieuws valt wel mee, al hebben patiënten wel meer vragen dan anders.” 

“We moeten niet willen dat er voor voedsel een lagere limiet geldt dan voor geneesmiddelen. Op deze manier moet een pepermuntje veiliger zijn dan paracetamol” 

Paracetamolbatches 

Het CBG en de IGJ gaan geen laboratoriumonderzoek doen naar PCA-gehaltes van paracetamoltabletten. Ze geven aan te zullen nagaan of er aanwijzingen zijn dat er batches paracetamol in Nederland zijn verkocht die de PCA-limiet overschrijden. Ook treden ze in overleg met andere geneesmiddelautoriteiten in Europa om hun bevindingen te bespreken. De KNMP maakte echter bekend in het eigen laboratorium aan de Alexanderstraat in Den Haag een aantal batches paracetamol te gaan onderzoeken en te kijken of en hoeveel PCA er wordt aangetroffen.  

Marge 

“Een goede zaak”, vindt Van Witsen. “We moeten te weten komen of er ook paracetamolbatches zijn waar geen PCA in zit. Dat weten we nu niet met zekerheid. Op dit moment kan ik aan patiënten vertellen dat we voor zover we weten beschikken over veilige paracetamol. Honderd procent veiligheid kunnen we niet garanderen, we tolereren een bepaalde marge. Je moet dus altijd een slag om de arm houden. Maar het liefst verstrek ik paracetamol waarvan ik zeker weet dat er geen PCA in zit. Gewoon niks. Waarom wordt de norm niet op nul gesteld? Het moet boven alle twijfel verheven zijn dat we als openbaar apothekers geen vervuilde geneesmiddelen willen verkopen.”  

“Geneesmiddelproductie ver weg leidt nog al eens tot recalls” 

Normen voor voedsel versus geneesmiddelen 

De Europese voedselwaakhond, de EFSA, hanteert lagere PCA-normen dan het CBG bij geneesmiddelen. Van Witsen vindt dat wat merkwaardig. “Ik begrijp wel dat dit komt doordat we voedsel veel vaker nuttigen dan geneesmiddelen. Voedsel is noodzaak en geneesmiddelgebruik zou meer een vrijwillige keuze zijn. Maar er zijn genoeg mensen die een indicatie hebben voor paracetamol, dan is dat dus geen vrijwillige keuze. We moeten dus eigenlijk niet willen dat er voor voedsel een lagere limiet geldt dan voor geneesmiddelen. Op deze manier moet een pepermuntje veiliger zijn dan paracetamol.”  

“Ik pleit ervoor om de productie terug te halen naar Europa”

Ondoorzichtigheid 

Van Witsen zou het toejuichen als de productie van geneesmiddelgrondstoffen weer in Europa zou plaatsvinden. “In landen als China is het goedkoper, het gaat letterlijk om enkele eurocenten per tablet dat het scheelt. Maar we leveren daarvoor wel een stukje veiligheid in. Goedkoop en veilig blijk moeilijk samen te gaan. Productie ver weg leidt nogal eens tot recalls. Maar waarom wordt er de ene keer wel tot een recall besloten tot op productniveau en de andere keer niet? Voor patiënten is dit moeilijk te volgen en het is ook niet makkelijk uit te leggen. Doordat de productie van grondstoffen vaak gebeurt door monopolistische bedrijven, is de ondoorzichtigheid van productieprocessen groter. We hebben ons erg afhankelijk gemaakt van enkele grote bedrijven. Ik wil er dan ook voor pleiten om de productie terug te halen naar Europa.” 


Naschrift: op het moment van publicatie van dit interview is het onderzoek van de KNMP inmiddels afgerond. Op grond van dat onderzoek stelt de KNMP dat de veiligheid van de in Nederland verkochte paracetamolpreparaten niet ter discussie staat. Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) onderzocht 19 verschillende merken paracetamol 500 mg tabletten op de aanwezigheid van PCA. Uitgaande van de detectiegrens van de gehanteerde bepalingsmethode, is aangetoond dat geen van de onderzochte merken PCA bevatte.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx