DOQ

Operatie heeft meerwaarde bij chronische rhinosinusitis met neuspoliepen

Het was tot voor kort onduidelijk of een endoscopische neusbijholteoperatie meerwaarde heeft bij patiënten met een chronische neusbijholteontsteking met neuspoliepen die onvoldoende controle van hun klachten ervaren. Uit een gerandomiseerd onderzoek blijkt nu dat een operatie als aanvulling op medicamenteuze behandeling bij hen effectiever is dan alleen een medicamenteuze behandeling. “We opereren dus zeker niet zonder reden”, zegt Evelijn Lourijsen, KNO-arts in opleiding en als arts-onderzoeker betrokken bij de studie.

“Binnen de KNO-heelkunde bestond een behoorlijke kennislacune met betrekking tot de optimale behandeling van patiënten met een chronische neusbijholteontsteking (rhinosinusitis) met neuspoliepen na het falen van een behandeling met medicatie”, vertelt Lourijsen. “Deze patiënten worden in eerste instantie medicamenteus behandeld met een lokale ontstekingsremmer, vaak samen met het spoelen van de neus met zoutoplossing, om het slijmvlies tot rust te brengen. Er kunnen eventueel ook korte kuren met systemische corticosteroïden gegeven worden.”

KNO-arts i.o Evelijn Lourijsen

Vijftien Nederlandse ziekenhuizen

Patiënten die onvoldoende reageren op de medicamenteuze behandeling, kunnen geopereerd worden, met als doel de poliepen te verwijderen en zo een betere toegang te creëren voor de lokale behandeling. “Maar tot nu toe waren er geen goede (gerandomiseerde) studies gedaan naar de meerwaarde van deze operatie ten opzichte van doorbehandelen met medicatie”, zegt Lourijsen. In een gerandomiseerd onderzoek, waaraan vijftien Nederlandse ziekenhuizen meewerkten, is dit nu uitgezocht. De studie werd geleid vanuit Amsterdam UMC. De resultaten zijn in januari gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine

SNOT-22

238 patiënten met een chronische neusbijholteontsteking en neuspoliepen deden mee aan de studie. Zij werden gerandomiseerd naar een operatie aanvullend op de medicamenteuze behandeling of alleen een medicamenteuze behandeling. Lourijsen: “Bij deze patiënten hebben we primair de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gemeten met behulp van de SinoNasal Outcome Test (SNOT)-22. Met deze vragenlijst kunnen we niet alleen neusklachten uitvragen, maar ook oorklachten, slaapproblemen en praktische en emotionele problemen.”

“Na twaalf maanden zagen we nog steeds een significant beter effect met een operatie”

Grootste verschil

“In de eerste drie maanden van de follow-up was het grootste verschil in verbetering van de SNOT-22-scores te zien, in het voordeel voor de patiënten die geopereerd waren ten opzichte van de patiënten die alleen medicamenteus behandeld waren”, zegt Lourijsen over de resultaten. Maar het belangrijkst was of het eventuele verschil in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven twaalf maanden zou aanhouden. “Ook na twaalf maanden zagen we nog steeds een significant beter effect met een operatie.”

Betere neusademhaling

Daarnaast lieten de studieresultaten een significant en duidelijk klinisch relevante verbetering zien van de neusademhaling na een operatie. De geopereerde patiënten hoefden tevens minder vaak systemische corticosteroïden te gebruiken. Lourijsen: “Dat is een belangrijke bevinding, omdat het gebruik van corticosteroïden, met name op langere termijn, schadelijk kan zijn.”

“Er zijn nog steeds patiënten die onvoldoende reageren op medicatie of een operatie”

Ongecontroleerde ziekte

Ondanks de positieve bevindingen bleek een deel van de patiënten na een jaar nog ongecontroleerde ziekte te hebben en had een groot deel van de patiënten ook nog steeds reukproblemen in beide behandelgroepen. Lourijsen: “Er zijn nog steeds patiënten die onvoldoende reageren op medicatie of een operatie. Hier moeten we echt mee verder.”

“De resultaten van deze gerandomiseerde studie laten zien dat we niet zonder reden aan het opereren zijn”

Richtlijnen

“Maar”, benadrukt ze, “de resultaten van deze gerandomiseerde studie laten zien dat we niet zonder reden aan het opereren zijn. Opereren heeft duidelijk voordelen boven verder doorbehandelen met alleen medicijnen, maar het effect van onze behandelingen op bepaalde aspecten van de aandoening blijft beperkt. Dit is nuttige informatie voor de gesprekken met onze patiënten. Deelnemende patiënten ontvangen – als zij daar interesse in hebben laten blijken – ook de resultaten van het onderzoek. Daarnaast zijn dit belangrijke gegevens voor het updaten van onze richtlijnen.”

Kosten

Lourijsen is niet klaar met het onderzoek. “We kijken onder andere nog naar de kosten van beide behandelopties. En we willen weten of het effect van de operatie na twee jaar aanhoudt. Deze bevindingen kunnen we dit jaar verwachten.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx