DOQ

Oplaaddosis IV salbutamol bij ernstig acuut astma niet zinvol

Een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma op een kinder-IC (PICU) heeft geen klinisch voordeel. Dat blijkt uit een gerandomiseerde multicenter studie vanuit SKIC, het Nederlandse PICU onderzoeksnetwerk.
Het optimale dosisregime voor intraveneuze behandeling van kinderen met ernstig acuut astma staat nog steeds ter discussie. Richtlijnen voor de behandeling van astma bij kinderen worstelen dan ook met een evidence based benadering voor ernstig acuut astma. De initiële stappen zijn nu zuurstofsuppletie en herhaaldelijke toediening van inhalatie β2-agonisten en systemische steroïden. Tijdens een episode van ernstig acuut astma is de afgifte van geïnhaleerde medicatie onvoorspelbaar vanwege ernstige luchtwegobstructie.

Opzet studie

In de studie is de werkzaamheid onderzocht van een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma die zijn opgenomen op een kinder-IC. Deze gerandomiseerde trial is gedaan in vier kinderziekenhuizen, met 58 kinderen tussen 2 en 18 jaar die tussen 2017 en 2019 waren opgenomen vanwege ernstig acuut astma. Zij werden gerandomiseerd voor een oplaaddosis IV salbutamol of een zoutoplossing tijdens continue infuusbehandeling met salbutamol. De primaire uitkomst was de astmascore een uur na de interventie.

Geen significant verschil

De gemiddelde baseline astmascore was 12 in de interventiegroep en 11 in de controlegroep. Een uur na interventie was er geen significant verschil tussen de groepen. Kort na de interventie was er wel een verschil in plasmaconcentratie: de gemiddelde stijging in de interventiegroep was 13 μg/L, in de controlegroep 4 μg/L. Bijwerkingen verschilden niet tussen de groepen.
De onderzoekers concluderen dat er voor deze groep kinderen geen klinisch voordeel is van toevoeging van een oplaaddosis IV salbutamol aan de continue infuusbehandeling met salbutamol. Deze toevoeging heeft geen klinisch significante bijwerkingen.

Referentie: Boeschoten SA, Buysse CMP, De Winter BCM, et al. Efficacy of a loading dose of IV salbutamol in children with severe acute asthma admitted to a PICU: a randomized controlled trial. Eur J Pediatr, 2022;181(10):3701-3709.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


0
Laat een reactie achterx