DOQ

Oplaaddosis IV salbutamol bij ernstig acuut astma niet zinvol

Een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma op een kinder-IC (PICU) heeft geen klinisch voordeel. Dat blijkt uit een gerandomiseerde multicenter studie vanuit SKIC, het Nederlandse PICU onderzoeksnetwerk.
Het optimale dosisregime voor intraveneuze behandeling van kinderen met ernstig acuut astma staat nog steeds ter discussie. Richtlijnen voor de behandeling van astma bij kinderen worstelen dan ook met een evidence based benadering voor ernstig acuut astma. De initiële stappen zijn nu zuurstofsuppletie en herhaaldelijke toediening van inhalatie β2-agonisten en systemische steroïden. Tijdens een episode van ernstig acuut astma is de afgifte van geïnhaleerde medicatie onvoorspelbaar vanwege ernstige luchtwegobstructie.

Opzet studie

In de studie is de werkzaamheid onderzocht van een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma die zijn opgenomen op een kinder-IC. Deze gerandomiseerde trial is gedaan in vier kinderziekenhuizen, met 58 kinderen tussen 2 en 18 jaar die tussen 2017 en 2019 waren opgenomen vanwege ernstig acuut astma. Zij werden gerandomiseerd voor een oplaaddosis IV salbutamol of een zoutoplossing tijdens continue infuusbehandeling met salbutamol. De primaire uitkomst was de astmascore een uur na de interventie.

Geen significant verschil

De gemiddelde baseline astmascore was 12 in de interventiegroep en 11 in de controlegroep. Een uur na interventie was er geen significant verschil tussen de groepen. Kort na de interventie was er wel een verschil in plasmaconcentratie: de gemiddelde stijging in de interventiegroep was 13 μg/L, in de controlegroep 4 μg/L. Bijwerkingen verschilden niet tussen de groepen.
De onderzoekers concluderen dat er voor deze groep kinderen geen klinisch voordeel is van toevoeging van een oplaaddosis IV salbutamol aan de continue infuusbehandeling met salbutamol. Deze toevoeging heeft geen klinisch significante bijwerkingen.

Referentie: Boeschoten SA, Buysse CMP, De Winter BCM, et al. Efficacy of a loading dose of IV salbutamol in children with severe acute asthma admitted to a PICU: a randomized controlled trial. Eur J Pediatr, 2022;181(10):3701-3709.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx