DOQ

Oplaaddosis IV salbutamol bij ernstig acuut astma niet zinvol

Een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma op een kinder-IC (PICU) heeft geen klinisch voordeel. Dat blijkt uit een gerandomiseerde multicenter studie vanuit SKIC, het Nederlandse PICU onderzoeksnetwerk.
Het optimale dosisregime voor intraveneuze behandeling van kinderen met ernstig acuut astma staat nog steeds ter discussie. Richtlijnen voor de behandeling van astma bij kinderen worstelen dan ook met een evidence based benadering voor ernstig acuut astma. De initiële stappen zijn nu zuurstofsuppletie en herhaaldelijke toediening van inhalatie β2-agonisten en systemische steroïden. Tijdens een episode van ernstig acuut astma is de afgifte van geïnhaleerde medicatie onvoorspelbaar vanwege ernstige luchtwegobstructie.

Opzet studie

In de studie is de werkzaamheid onderzocht van een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma die zijn opgenomen op een kinder-IC. Deze gerandomiseerde trial is gedaan in vier kinderziekenhuizen, met 58 kinderen tussen 2 en 18 jaar die tussen 2017 en 2019 waren opgenomen vanwege ernstig acuut astma. Zij werden gerandomiseerd voor een oplaaddosis IV salbutamol of een zoutoplossing tijdens continue infuusbehandeling met salbutamol. De primaire uitkomst was de astmascore een uur na de interventie.

Geen significant verschil

De gemiddelde baseline astmascore was 12 in de interventiegroep en 11 in de controlegroep. Een uur na interventie was er geen significant verschil tussen de groepen. Kort na de interventie was er wel een verschil in plasmaconcentratie: de gemiddelde stijging in de interventiegroep was 13 μg/L, in de controlegroep 4 μg/L. Bijwerkingen verschilden niet tussen de groepen.
De onderzoekers concluderen dat er voor deze groep kinderen geen klinisch voordeel is van toevoeging van een oplaaddosis IV salbutamol aan de continue infuusbehandeling met salbutamol. Deze toevoeging heeft geen klinisch significante bijwerkingen.

Referentie: Boeschoten SA, Buysse CMP, De Winter BCM, et al. Efficacy of a loading dose of IV salbutamol in children with severe acute asthma admitted to a PICU: a randomized controlled trial. Eur J Pediatr, 2022;181(10):3701-3709.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx