Opvallende trend in mortaliteit door longembolie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
9 november 2020

Hoewel de mortaliteit door longembolie in Noord-Amerika aan het begin van deze eeuw aanvankelijk daalde, toonde deze trend na 2006 in Canada een plateaufase en nam de mortaliteit toe bij jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd in de Verenigde Staten. Dat is naar voren gekomen uit een analyse van de leeftijdsspecifieke, aan longembolie gerelateerde mortaliteit in Noord-Amerika gedurende de periode 2000-2018.

De aan longembolie gerelateerde mortaliteit neemt af in Europa. De trends in de loop der tijd in de VS en Canada zijn echter onduidelijk, omdat de meest recente analyses van de aan longembolie gerelateerde mortaliteit dateren van het begin van deze eeuw.

(Foto: iStock)

Trends in VS en Canada

In deze retrospectieve epidemiologische studie, die verscheen in The Lancet. Respiratory Medicine, is gebruik gemaakt van gegevens uit de WHO Mortality Database en de Multiple Cause of Death-database van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
In de VS daalde het naar leeftijd gestandaardiseerde jaarlijkse sterftecijfer met longembolie als onderliggende oorzaak van 6,0 sterfgevallen per 100.000 inwoners in het jaar 2000 naar 4,4 sterfgevallen per 100.000 inwoners in 2006. In de periode daarna bleef het sterftecijfer dalen tot 4,1 sterfgevallen per 100.000 inwoners bij vrouwen in 2017 en bereikte een plateau van 4,5 sterfgevallen per 100.000 inwoners bij mannen in 2017.
Bij volwassenen in de leeftijdscategorie van 25-64 jaar nam het sterftecijfer na 2006 toe. De mediane leeftijd bij overlijden door longembolie daalde van 73 naar 68 jaar.

Oorzaken en etnische verschillen

De prevalentie van kanker, luchtwegziekten en infecties als bijdragende oorzaak van de aan longembolie gerelateerde sterfte steeg in alle leeftijdscategorieën in de periode 2000-2018.
De jaarlijkse, op basis van leeftijd gestandaardiseerde, aan longembolie gerelateerde sterfte was consequent tot 50% hoger bij negroïde personen dan bij witte personen. Deze percentages waren ongeveer 50% hoger bij witte personen dan bij mensen met een andere etnische achtergrond.

Trends in Canada

In Canada daalde het jaarlijkse op basis van leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfer door longembolie als onderliggende doodsoorzaak van 4,7 sterfgevallen per 100.000 inwoners in 2000 naar 2,6 sterfgevallen per 100.000 inwoners in 2017. Deze daling nam na 2006 af tussen de onderzochte leeftijdsgroepen en geslachten.

Toenemende ongelijkheid

Deze bevindingen lopen parallel met recente stijgende trends in de mortaliteit door andere hart- en vaatziekten en kunnen een weerspiegeling zijn van toenemende ongelijkheid in de blootstelling aan risicofactoren en ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen.


Referenties: Barco S, Valerio L, Ageno W, et al. Age-sex specific pulmonary embolism-related mortality in the USA and Canada, 2000-18: an analysis of the WHO Mortality Database and of the CDC Multiple Cause of Death database. Lancet Respir Med. 2020;S2213-2600(20)30417-3. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30417-3/fulltext , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33058771/

Deel dit artikel