Opvallende trend in mortaliteit door longembolie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
9 november 2020

Hoewel de mortaliteit door longembolie in Noord-Amerika aan het begin van deze eeuw aanvankelijk daalde, toonde deze trend na 2006 in Canada een plateaufase en nam de mortaliteit toe bij jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd in de Verenigde Staten. Dat is naar voren gekomen uit een analyse van de leeftijdsspecifieke, aan longembolie gerelateerde mortaliteit in Noord-Amerika gedurende de periode 2000-2018.

De aan longembolie gerelateerde mortaliteit neemt af in Europa. De trends in de loop der tijd in de VS en Canada zijn echter onduidelijk, omdat de meest recente analyses van de aan longembolie gerelateerde mortaliteit dateren van het begin van deze eeuw.

(Foto: iStock)

Trends in VS en Canada

In deze retrospectieve epidemiologische studie, die verscheen in The Lancet. Respiratory Medicine, is gebruik gemaakt van gegevens uit de WHO Mortality Database en de Multiple Cause of Death-database van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
In de VS daalde het naar leeftijd gestandaardiseerde jaarlijkse sterftecijfer met longembolie als onderliggende oorzaak van 6,0 sterfgevallen per 100.000 inwoners in het jaar 2000 naar 4,4 sterfgevallen per 100.000 inwoners in 2006. In de periode daarna bleef het sterftecijfer dalen tot 4,1 sterfgevallen per 100.000 inwoners bij vrouwen in 2017 en bereikte een plateau van 4,5 sterfgevallen per 100.000 inwoners bij mannen in 2017.
Bij volwassenen in de leeftijdscategorie van 25-64 jaar nam het sterftecijfer na 2006 toe. De mediane leeftijd bij overlijden door longembolie daalde van 73 naar 68 jaar.

Oorzaken en etnische
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel