DOQ

Orthopedisch chirurg en hoogleraar dr. Poolman: ‘Zorgevaluatie moet vast onderdeel worden van de zorg’

Orthopedisch chirurg dr. Rudolf Poolman is per 1 december 2019 benoemd tot Leidse bijzonder hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder zorgevaluatie. Hij zal zich bezighouden met het verbeteren van de orthopedische zorg met evidence based medicine.

Orthopedisch Chirurg Rudolf Poolman

Evidence based medicine is niet nieuw voor orthopedisch chirurg en bijzonder hoogleraar dr. Ruud Poolman: het was in 2007 al onderwerp van zijn promotie. “Het draait om het vergelijken van bestaande behandelingen en het vinden van antwoorden op openstaande vragen uit de praktijk. Voor orthopedie kun je dan bijvoorbeeld denken aan het vergelijken van een kijkoperatie of fysiotherapie voor een patiënt met een versleten knie. In de geneeskunde is de keuze voor een bepaalde behandeling soms historisch zo gegroeid, maar is nog niet duidelijk wat de beste zorg is.” Uitgangspunt is de Onderzoeksagenda Orthopedie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), met dergelijke onbeantwoorde vragen. 

“Een ziekenhuis wil geen operatiekamer laten draaien met behandelingen die niet zinvol zijn”

Implementeren

Als de antwoorden op de praktijkvragen zijn gevonden, is het werk nog niet af. Poolman: “Mijn leerstoel bestrijkt ook het implementeren van de bevindingen, en onderzoeken hoe je dat het beste doet. Daarbij komt ook het meten van uitkomsten, nadat je de nieuwe werkwijze hebt geïmplementeerd.” Hij werkt hiervoor samen met collega’s van de afdeling Biomedical Data Sciences.

‘”Stap voor stap moeten we de puzzel gaan oplossen”

Zinnige zorg

Zorgevaluatie zou volgens Poolman een vast onderdeel moeten worden van de zorg en een plek moeten krijgen in het geneeskundeonderwijs. “Dat is ook vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019 tot en met 2022. Het doel is duidelijk: goede en betaalbare zorg. Een ziekenhuis wil geen operatiekamer laten draaien met behandelingen die niet zinvol zijn en een patiënt wil geen zinloze operatie ondergaan. Stap voor stap moeten we de puzzel gaan oplossen.” 


De bijzondere leerstoel, voor een dag in de week, is ingesteld door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Dr. Poolman blijft tevens werkzaam als orthopedisch chirurg in het OLVG in Amsterdam.

Bron: LUMC
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx