DOQ

Recent gepubliceerd

Dr. Ten Cate: ‘Vluchteling met gevolgen jeugdreuma die wij niet meer kennen’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Een gevlucht meisje uit Eritrea confronteert Nederlandse artsen met verschijnselen van kinderreuma die zij alleen uit handboeken kenden.

Onderzoek naar vaccineren van vrouwen na ingreep tegen baarmoederhalskanker

Twee ziekenhuizen onderzoeken vaccinatie van vrouwen na een ingreep tegen baarmoederhalskanker. Zij hopen dat de vrouwen alsnog resistent worden voor HPV.

Gegarandeerde hartzorg op de juiste plek in Groningen en Drenthe

Door nauwe samenwerking bij twee veelvoorkomende cardiologische behandelingen kunnen hartpatiënten in Drenthe en Groningen sneller terug naar hun eigen cardioloog en is dubbele diagnostiek niet langer nodig.

Casus: Jonge vrouw met buikpijn

Een 25-jarige patiënte, 21 dagen geleden APLA gehad, komt omdat ze koorts heeft gehad langs. Ze heeft nu buikpijn. Wat is uw diagnose?

Onderzoek ZN: Ruim 200.000 langdurige gebruikers opioïden in Nederland

In 2017 gebruikten ruim 200.000 patiënten langdurig opioïden. Het totaal aantal gebruikers steeg met 55%, van 650.000 in 2010 naar ruim 1 miljoen in 2017.

Prof. dr. Asselbergs: ‘We gaan naar een ander soort geneeskunde toe’Skypen met een patiënt moet kunnen, vindt prof. dr. Asselbergs. Artsen kunnen technologische ontwikkelingen niet langer negeren, maar moeten ervoor zorgen dat ze verantwoord en ethisch gebeuren.

Huisartsen in achterstandswijken eindelijk meer tijd en geld voor zorg

Huisartsen in achterstandswijken krijgen dankzij een nieuwe wijkaanpak, ‘Krachtige basiszorg’ genaamd, meer tijd en geld voor hun patiënten.

Prof. dr. Bogaard: ‘Sneller behandelen longziekten door vroeger detecteren’

Een van de manieren van vroegdiagnostiek bij PH die prof. dr. Bogaard en zijn collega’s onderzoeken, is het gebruiken van bloedplaatjes. Een concept uit het kankeronderzoek.

Prof. dr. Dekker: ‘Niet bang zijn voor technologische ontwikkelingen’

De zorg kent uitdagingen – zoals bekostiging – maar ook steeds meer technologische ontwikkelingen. Cardioloog prof. dr. Dekker wil hier een brug tussen slaan.

Prestatiedruk; onrealistische verwachtingen zijn grote bron van stress

Artsen en andere zorgprofessionals ervaren veel prestatiedruk, zo weet Sandra Sanders (coach en trainer bij Touch) uit haar coachingspraktijk. Hoe ga je om met druk die je van buitenaf ervaart of die je jezelf oplegt?

Nierdialysepatiënt geen baat bij preventief implanteren cardioverter-defibrillator

Het heeft geen nut om preventief een ICD te plaatsen bij nierdialysepatiënten. Het apparaatje voorkomt niet vroegtijdig overlijden van patiënten.

Minder CT-scans nodig bij zwangeren met mogelijke longembolie

Dankzij slimme diagnostiek hoeven minder zwangere vrouwen met verdenking op een longembolie een potentieel schadelijke CT-scan te ondergaan.

Felle reacties op Alliantie Rookvrij: ‘Terecht dat De Kanter en Dekker activistisch zijn’

Alliantie Nederland Rookvrij wees longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker de deur vanwege hun activistische toon. Dit is veel partijen in het verkeerde keelgat geschoten.

Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Over welke maatregelen rond loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is overeenstemming bereikt? Van Ree Accountants zet het op een rij voor zorgprofessionals die tevens werkgever zijn.

Huisarts den Heijer: ‘Thuismeting bij hoge bloeddruk in voordeel van patiënt én praktijk’

Pilot met thuismeting bloeddruk bij patiënten met een ongecompliceerde hoge bloeddruk leidt niet alleen tot kostenbesparing voor de huisartsenpraktijk.

Prof. dr. Te Pas: ‘Beter ademhaling van prematuren stimuleren dan overnemen’

Eigenlijk moet voor opvang van prematuren een aparte richtlijn komen. De redenen voor problemen bij de geboorte, zijn vaak compleet anders dan bij voldragen pasgeborenen.

Dr. Heijstek over die ene patiënt: ‘Zowel erfelijke als allergologische oorzaak angio-oedeem leert ons veel over de ziekte’

Een patiënt die impact heeft. Voor een  patiënt met ernstig angio-oedeem moesten artsen zowel dermatologische als internistische kennis bundelen om een multidisciplinair ‘aanvalsplan’ op te stellen.

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.