DOQ

Recent gepubliceerd

Dr. Verbeek: ‘De test draagt bij in diagnostiek bij onduidelijke parkinsonvorm’

Onderzoek heeft geleid tot een nieuwe biomarker die snel en betrouwbaar aangeeft of iemand wel of niet parkinson heeft.

Prof. dr. Verkes begeleidt doorbreken medisch beroepsgeheim bij tbs-bepaling

Verdachten van zeer ernstige misdrijven weigeren steeds vaker psychiatrisch onderzoek om tbs te ontlopen. Nieuwe wetgeving steekt daar een stokje voor.

Tuberculosemedicijn veilig in hogere dosering

“De afgelopen jaren hebben diverse studies aanwijzingen gevonden dat een hoge dosis rifampicine zorgt voor een optimalere behandeling. Sterker nog, de normale, lage dosering kan zelfs bijdragen aan het ontstaan van multiresistente vormen van tuberculose.” Aldus Longarts Cecile Magis-Escurra.

Nieuwe techniek en samenwerking leidt tot verbetering behandeling darmkanker

Het Martini Ziekenhuis gebruikt de nieuwe methode endoscopische Full Thickness Resection (eFTR) om darmtumoren tot twee centimeter groot te verwijderen. Daarmee blijft jaarlijks tot dertig patiënten met darmkanker een – ingrijpende – darmoperatie bespaard.

Test met operatierobot op donor-schedelbeenderen voor operatie tumoren

In het Radboudumc vond onlangs een primeur plaats: een test met een operatierobot op donor-schedelbeenderen voor het operatief verwijderen van tumoren uit de schedelbasis of voor het implanteren van geavanceerde gehoorapparaten.

Direct dotteren na een acute hartstilstand is niet altijd noodzakelijk

Onmiddellijke hartkatheterisatie en dotteren biedt geen grotere kans op overleven bij gereanimeerde patiënten met een acute hartstilstand die niet veroorzaakt is door een hartinfarct. Dit blijkt uit een studie van Amsterdam UMC samen met 18 Nederlandse ziekenhuizen die dotterbehandelingen uitvoeren.


Longarts dr. Van den Aardweg: ‘Er leven vreemde ideeën onder artsen en patiënten over hyperventilatie’

Longarts dr. Van den Aardweg heeft samen met klinisch psycholoog Ed Berretty het boek ‘Inzicht in hyperventilatie’ geschreven. Hierin tackelen zij diverse misvattingen die nog altijd leven onder longartsen en huisartsen. Ook gaan zij in op opvallende bevindingen waar zij tijdens hun research op stuitten, die relevant zijn voor artsen.

Reumatoloog prof. dr. Landewé: ‘Vertrouwensrelatie reumatoloog-patiënt onder druk door efficiency-denken en richtlijnenindustrie’

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben behoefte aan zorgverleners die empathie tonen, die ze vertrouwen en die bekend zijn met hun persoonlijke omstandigheden. Deze wens wordt steeds meer gedwarsboomd door het om zich heen grijpende efficiency-denken in de gezondheidszorg, stelt reumatoloog prof. dr. Robert Landewé.

Prof. huisartsgeneeskunde Frans Rutten: ‘We moeten huisartsen overtuigen van het belang om COPD-patiënten jaarlijks te onderzoeken op hartziekten’

Huisartsen moeten COPD-patiënten jaarlijks checken op hartfalen, stelt professor huisartsgeneeskunde Frans Rutten. Dit is al langer bekend, maar er wordt toch onvoldoende naar geluisterd. In de praktijk worden klachten door hartfalen nogal eens onterecht aangezien als gevolgen van de COPD.

Onderzoekers zijn oorzaak ernstige darmziekte necrotiserende enterocolitis bij neonaten op het spoor

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt waarom te vroeg geboren kinderen de ernstige darmontsteking necrotiserende enterocolitis (NEC) kunnen krijgen. Er bestaat nog geen behandeling voor deze darmziekte; 20 procent overlijdt hier dan ook aan.

HIPEC behandeling nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker

De HIPEC behandeling is nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker. Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft positief geadviseerd over de toepassing hiervan. Deze behandeling vergroot de overlevingskansen met 10%, zo blijkt uit onderzoek.

Radboudumc zet urinethuistest in bij controle op terugkerende blaaskanker

Radboudumc maakt sinds kort gebruik van de EpiCheck, een nauwkeurige urinetest voor de opsporing van terugkerende blaaskanker. Voordeel is dat de test thuis uitvoerbaar is en de invasieve cytoscopie overbodig maakt.

Blootstelling aan röntgenstraling verminderen bij jongeren met scoliose dankzij echografie

Het is mogelijk om de hoeveelheid schadelijke röntgenstraling bij jongeren met scoliose te verminderen door met echografie van de wervelkolom het beloop van de scoliose te volgen in plaats van met röntgenfoto’s. Dit blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Orthopedie Rob Brink van het UMCU.

MDL-arts dr. Verbeek onderzoekt mogelijkheid tot ontwikkeling van test die alcoholgebruik in haar en nagels meet

MDL-arts dr. Jef Verbeek (Maastricht UMC+) gaat onderzoeken of hij een test kan ontwikkelen die op een betrouwbare manier alcoholgebruik over een langere periode kan meten. Hij bekijkt of dit aantoonbaar is door ethylglucuronide in haar, vingernagels en urine te meten. Een betrouwbare test helpt om te bepalen of mensen met levercirrose in aanmerking komen voor levertransplantatie, maar ook om bij verborgen alcoholgebruik passende hulpverlening te bieden.

Onderzoek dermatologen MUMC: goedkoopste middel is meest effectief tegen actinische keratose

Behandeling met 5-fluorouracil crème is de meest effectieve therapie tegen huidaandoening actinische keratose, zo blijkt uit recent onderzoek. Hierbij vergeleken dermatologen van Maastricht UMC+ de vier gangbare vormen van behandeling, die tot op heden alle als gelijkwaardig werden gezien. Het goedkoopste middel blijkt nu het meest effectief en tevens het meest gewaardeerd door patiënten.

Nieuwe besmettingsroute resistente ziekenhuisbacterie ontdekt

De zeldzame (en resistente) bacterie Pseudomonas aeruginosa kan vanuit doucheputjes op patiëntenkamers voor een infectie kon zorgen, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Het verdient aanbeveling om in de inrichting van ziekenhuiskamers maatregelen te nemen die het risico van verspreiding vanuit afvoerputjes minimaliseren.

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard schrijft non-fictieboek over dementie: ‘Veel zorgverleners hebben te weinig ervaring met dementie’

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard pleit in haar nieuwe non-fictieboek ‘Woorden schieten tekort’ voor meer kennis over dementie bij artsen en andere zorgverleners in ziekenhuizen. Ook kan de zorgverlening en bejegening van dementiepatiënten nog een stuk beter.

Emeritus hoogleraar Neurologie Roos over die ene patiënt: ‘Handelen is niet hetzelfde als behandelen’

Een patiënt die impact heeft. Emeritus hoogleraar neurologie Raymund Roos vertelt dat hij in de loop der tijd heeft geleerd dat ‘de patiënt uit het handboek’ niet bestaat. En dat het, bijvoorbeeld bij de ziekte van Huntington, belangrijk is om patiënt en eventuele naasten voldoende tijd te geven om weloverwogen beslissingen te nemen.

Verhuiskosten: wat kunnen zorgprofessionals daar fiscaal mee?

Artsen, apothekers en andere zorgprofessionals kunnen in een aantal gevallen gebruikmaken van fiscale voordelen als zij voor hun (nieuwe) werk moeten verhuizen. Van helder accountancy voor de zorg licht de voorwaarden toe.

Onderzoek: twee patiënten hiv-vrij na stamceltransplantatie

Onderzoekers zijn een stap dichter bij de genezing van hiv. Bij twee patiënten is het virus niet meer te vinden nadat ze gestopt zijn met virusremmers. Beide patiënten werden behandeld voor kanker door middel van een stamceltransplantatie. De cellen die gebruikt zijn voor deze transplantatie zorgen ervoor dat deze patiënten nu hiv-vrij zijn.

Gentherapie met geïmplanteerd LED-lampje stopt hartritmestoornis automatisch

Onderzoekers van het LUMC hebben, in samenwerking met de TU Delft, een manier gevonden om een op hol geslagen hart, automatisch en direct te resetten met een geïmplanteerd LED-lampje. Het kan de eerste stap zijn naar een pijnvrije behandeling voor patiënten met boezemfibrilleren.

Getrainde gedetineerden sporen tuberculose op in Ethiopische gevangenissen

In Ethiopische gevangenissen komt veel tuberculose voor. Uit recent onderzoek met medewerking van de Maastricht Universiteit (gepubliceerd in The Lancet) blijkt dat gedetineerden kunnen leren om tbc in een vroeg stadium bij medegevangenen te herkennen. Zo kunnen zij verdere verspreiding voorkomen.

Longarts dr. Franssen over die ene patiënt: ‘Knop om bij COPD-patiënt na confronterende boodschap longarts’

Een patiënt die impact heeft. Longarts dr. Frits Franssen vertelt over de meest ernstige COPD-patiënt die hij ooit had gezien en over diens kentering in leefstijl.

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.