DOQ

Recent gepubliceerd

Prof. dr. Wertheim: ‘Tijdelijk niet beschikbare geneesmiddelen bedreigender voor volksgezondheid dan antibioticaresistentie’

Geneesmiddelentekorten stegen van 250 soorten in 2011 naar meer dan 750 vorig jaar. 70 procent van de apothekers in Europa heeft last van de tekorten. Medisch microbioloog prof. dr. Heiman Wertheim pleit ervoor dat de overheid een actievere rol gaat spelen in de productie van generieke geneesmiddelen dichter bij huis.

Cardioloog prof. dr. Von Birgelen: ‘Meeste patiënten in goede conditie na plaatsing moderne medicijn-afgevende stents’

Cardioloog prof. dr. Von Birgelen vertelt over onderzoek naar de toepassing van medicijn-afgevende stents bij een grotendeels ‘gecompliceerde’ patiëntengroep. 71% van de deelnemers had een acuut coronair syndroom toen een dotterbehandeling nodig was. Conclusie luidt dat deze twee moderne stents na een jaar effectief en ook veilig zijn. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit twee en drie jaar na plaatsing ook nog het geval is.

Wat je doet is goed genoeg, ook al voelt het soms als aanmodderen

Misschien voelt het leven soms als aanmodderen. Maar in werkelijkheid doen artsen hun uiterste best, en een mens kan niet méér dan zijn best doen. Je doet als zorgprofessional niets verkeerd als dingen een tijd op meerdere vlakken moeizamer verlopen.

Casus: Opnieuw een miskraam?

Een 28-jarige vrouw bezoekt uw spreekuur. Zij heeft in het verleden een spontane miskraam doorgemaakt. Inmiddels is zij opnieuw zwanger maar heeft zij rond 6 weken amenorroeduur fors bloedverlies met het verlies van stolsels en weefsel. Wat is uw diagnose?

Hoger risico op HVZ bij transgenders vraagt om regelmatige controle van leefstijl, bloeddruk, lipidenspectrum en glucoselevels

Transvrouwen die hormonen gebruiken hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dit is een van de conclusies van een studie die is gepubliceerd in Circulation, een wetenschappelijk tijdschrift van de American Heart Association.

Reumatoloog in opleiding Rouwendal schrijft over haar ervaringen: ‘De opleidingstrein dendert voort; heb ik de juiste keuzes gemaakt?’

Ilse Rouwendal, reumatoloog in opleiding in het Medisch Spectrum Twente, is genomineerd voor de A2Award, een schrijfwedstrijd voor aios. Rouwendal schrijft over de denderende opleidingstrein waar zij op is gesprongen, zonder van tevoren te weten wat haar allemaal nog te wachten stond.


Arts-onderzoeker Roodenrijs wint Rheumatology Grant met onderzoeksvoorstel therapieontrouw bij RA

Arts-onderzoeker Nadia Roodenrijs (UMC Utrecht) wint Rheumathology Grant 2019 voor haar voorstel om via een mixed methods approach therapieontrouw bij RA-patiënten te onderzoeken.

Prof. Malagon eerste hoogleraar Kinderanesthesiologie in Nederland: ‘Kinderen zijn geen kleine volwassenen’

Prof. Ignacio Malagon is met ingang van dit jaar benoemd tot de eerste hoogleraar Kinderanesthesiologie aan de Radboud Universiteit en in Nederland.

Neurochirurg prof. dr. Dirven: ‘Mijn vak is aan de ene kant heel technisch uitdagend, aan de andere kant heel emotioneel’

Kwaadaardige hersentumoren reageren niet op chemotherapie en operaties zijn altijd riskant. Prof. dr. Clemens Dirven, neurochirurg in het Erasmus MC, onderzoekt andere manieren om de tumor aan te pakken en vertelt over zijn ervaringen.

Gespecialiseerde poli voor lage rugpijn bewezen succesvol

De inrichting van een zogenoemde ‘anderhalvelijns’ poli voor lage rugklachten heeft in Maastricht in twee jaar tijd geresulteerd in sterke verbetering van doorlooptijd, een grotere tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals en kostenbesparing.

Longarts dr. Steendam: ‘Meer aandacht voor nazorg bij ongeneeslijke longkankerpatiënten en hun partner’

Partners van patiënten in het laatste stadium van longkanker blijken vaak op bepaalde gebieden meer last te ervaren dan de zieke zelf. Dit inzicht heeft voor het Amphia Ziekenhuis geleid tot diverse nuttige instrumenten voor in de praktijk. ‘Er is veel zorg, hulp en begeleiding beschikbaar, maar patiënten en partners weten vaak niet hoe ze die kunnen vinden.’

Gynaecoloog dr. Armeanu over hormoontherapie: ‘Vrouwen moeten een keuze kunnen maken die niet op angst gebaseerd is’

Het zou mooi zijn als vrouwen zich ook bij huisartsen erkend voelen voor menopauzale klachten, en een keuze over een behandeling kunnen maken die niet op angst gebaseerd is, stelt gynaecoloog dr. Armeanu. De NHG-Standaard Overgang loopt achter op de huidige wetenschappelijke kennis over hormoontherapie.

Gratis loopbaanadvies voor werkende 45-plussers

Alle werkende 45-plussers kunnen in 2019 gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaancoach tijdens meerdere sessies dankzij de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers

Het werkkostenbudget wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent dat zorgondernemers met personeel in dienst meer mogelijkheden hebben om kosten naar eigen inzicht te vergoeden.

Anesthesioloog dr. Ennema: ‘Dokters vragen niet snel om hulp, terwijl dat wel belangrijk is om een goede dokter te blijven’

Peer support bij Isala klinieken biedt opvang aan artsen die iets ernstigs of indrukwekkends hebben meegemaakt. Uit zichzelf komen artsen er niet zo snel mee. Terwijl hulp kunnen vragen wel belangrijk is om goed je werk te kunnen blijven doen.

Gynaecoloog dr. Boss schrijft over zijn praktijk: ‘De vluchtige momenten dat jouw leven dat van een ander kruist’

Gynaecoloog dr. Erik Boss schrijft over wat hij meemaakt in het boek ‘Gyn & Ongyn’. Als voorproefje publiceert DOQ drie verhalen. Dit derde verhaal gaat over de mensen die hij dagelijks tegenkomt, die hij wél maar eigenlijk ook níet kent.

Vaatchirurg prof. dr. Van Sambeek: ‘Hoe instabieler de plaque, hoe groter het risico op een scheuring en mogelijk een herseninfarct’

Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis ontwikkelen een handscanner waarmee artsen de samenstelling kunnen meten van atherosclerotische plaques in de halsslagader. Dit schat het risico op een herseninfarct in, en of het wel of niet noodzakelijk is om te opereren.

Cardiologen CWZ implanteren als eerste ziekenhuis in Nederland onderhuidse ICD onder lokale verdoving

CWZ Nijmegen heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een subcutante (onderhuidse) ICD geïmplanteerd onder lokale verdoving. Dit heeft als voordeel dat de hartpatiënten geen volledig narcose hoeven ondergaan.

Hoogleraar interne geneeskunde prof. Biermasz: ‘Hoogste tijd voor zeldzame endocriene ziekten in de schijnwerpers’

Hoogleraar interne geneeskunde prof. Nienke Biermasz pleitte tijdens haar recente oratie voor meer aandacht voor zeldzame endocriene ziekten en een behandeling waarbij de patiënt actief wordt betrokken.

Minder infecties en meer borstvoeding bij prematuren in eenpersoonskamer

Prematuur geboren kinderen die worden opgenomen op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, krijgen minder vaak een infectie dan prematuur geboren kinderen opgenomen op een zaalafdeling. Dat blijkt uit een groot literatuuronderzoek waarbij arts-onderzoeker Nicole van Veenendaal (neonatologie) en kinderarts dr. Sophie van der Schoor van het OLVG zijn betrokken.

€ 6,5 miljoen subsidie voor onderzoek stoffen in het milieu die schildklierhormoon verstoren

ATHENA, een onderzoeksproject waarbij het Erasmus MC Schildkliercentrum een grote rol speelt, krijgt een Europese subsidie van € 6,5 miljoen. Het consortium onderzoekt de effecten van stoffen in het milieu die een hormoonverstorende werking op de schildklier hebben.

Huisarts Van de Griendt: ‘Moeten we echt oppassen voor verzadigde vetten?’

Huisarts Lieneke van de Griendt reageert in dit artikel op een redactioneel in het NRC waarbij een wetenschapsjournalist kritiek heeft op ‘Het Pioppi dieet’ vanwege de inname van verzadigde vetten. Ze legt uit waarom deze kritiek onterecht is.

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel: ‘Behandeling op maat bij beroerte vraagt om betere prognostiek’

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel heeft de ONCS Award ontvangen voor zijn bijdrage aan onderzoek naar neurorevalidatie bij patiënten die een beroerte hebben gehad. Hij vertelt over de onderzoeken en over zijn betrokkenheid bij voorspellingsmodellen over terugkeer van arm-handvaardigheden, loopvaardigheid en zelfstandig functioneren na een beroerte.

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.