Personeel in de artsenpraktijk in loondienst

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
25 november 2020

Als u het werk in uw praktijk niet meer alleen aankunt, kunt u personeel in loondienst nemen. In dit artikel gaan we in op de (fiscale) gevolgen van het werkgeverschap en van personeel in loondienst. 

U neemt iemand in dienst, u wordt dan werkgever. Als werkgever krijgt u te maken met loonheffingen. Loonheffingen is een verzamelnaam voor: 

premies werknemersverzekeringen (WW-Awf, sectorpremie, basispremie WAO/IVA/WGA en gedifferentieerde premie Whk); inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw); loonbelasting/premie volksverzekeringen.  (Beeld: Pixabay)

Inhoudingen op het loon 

De loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw houdt u in op het loon van uw werknemers. De premies werknemersverzekering en de werkgeversheffing Zvw houdt u niet in op het loon van uw werknemer maar betaalt u zelf. 
Inhouden en betalen van loonheffingen betekent: 

loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden op het loon van de werknemer en afdragen; premies werknemersverzekeringen afdragen; werkgeversheffing Zvw betalen of bijdrage Zvw inhouden op het loon van de werknemer en afdragen. 

Loonheffingen: wat zijn dat? 

Als u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met: 

1. Premies werknemersverzekeringen. 
Premies werknemersverzekeringen zijn de premies voor de verzekeringen op grond van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , ,
Deel dit artikel