DOQ

Psychiater prof. dr. Slotema: Persoonlijkheidsstoornissen in beeld

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vormen een zeer heterogene groep. Door hun omgeving, en zelfs door hulpverleners, worden ze echter nog te vaak als ‘moeilijk mens’ gezien. In haar oratie Persoonlijkheidsstoornissen in beeld zal psychiater en bijzonder hoogleraar prof. dr. Karin Slotema bij de Erasmus Universiteit Rotterdam ingaan op het sneller herkennen van persoonlijkheidsstoornissen en het tegengaan van stigmatisering. De oratie op 11 september is live te volgen via een livestream vanuit de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door de Parnassia Groep.

Eerder herkennen

Prof. dr. Karin Slotema wil een bijdrage leveren aan vermindering van het (zelf)stigma dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis zoals een borderline- of vermijdende-persoonlijkheidsstoornis ervaren. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben moeite om met emoties om te gaan en hebben meestal een laag zelfbeeld. Door hun omgeving, en zelfs door hulpverleners, worden ze nog te vaak als ‘moeilijk mens’ gezien, in plaats van als mensen die psychische hulp nodig hebben. Met onderzoek en onderwijs wil Slotema bijdragen dat persoonlijkheidsstoornissen eerder en beter worden herkend. Herkennen van een persoonlijkheidsstoornis is lastig omdat vaak andere klachten op de voorgrond staan zoals depressieve klachten of middelenmisbruik.

Psychiater en bijzonder hoogleraar prof. dr. Karin Slotema

Oratie

In haar oratie gaat Slotema in op de verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat persoonlijkheidsstoornissen veel voorkomen, en dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een zeer heterogene groep vormen. Vaak wordt niet (tijdig) herkend dat iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft en krijgt daardoor dus ook geen behandeling. Terwijl behandeling en verbetering van de kwaliteit van leven goed mogelijk is, bijvoorbeeld dat iemand een goede partner durft te kiezen. Door afname van stigmatisering en verbeteren van het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen wil Slotema bewerkstelligen dat meer mensen met deze diagnoses behandeling krijgen.  Verbetering van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen kan door behandeling op maat met kortdurende interventies waaronder traumabehandeling met EMDR

Lifestream 11 sept 2020 15:55 uur >

Over Karin Slotema
Prof. dr. Karin Slotema is sinds 2007 werkzaam als psychiater bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag. In 2011 promoveerde Slotema op het onderwerp Behandeling van patiënten met therapieresistente auditieve verbale hallucinaties met behulp van repetitieve transcraniële hersenstimulatie en neuro-imaging.
Sinds 2012 is Slotema plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie bij Parnassia Groep. Daarnaast geeft ze onderwijs over persoonlijkheidsstoornissen en dissociatie bij de Leidse Faculteit Sociale Wetenschappen en de Erasmus School of Social and Behavourial Sciences. Verder is zij onder andere lid van de Landelijke Visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Bron: Erasmus University Rotterdam
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx