DOQ

Persoons­gerichte behandeling waardevol bij PAV-patiënten

Als een plaatjesremmer onvoldoende werkt, kan een persoonsgerichte behandeling bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van toegevoegde waarde zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht University Medical Center. “Deze behandeling kan bestaan uit toevoeging van een DOAC, duale antistolling of combinaties met anticoagulantia”, aldus arts-assistent Bram Kremers.

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een veel voorkomend ziektebeeld, waarvan de prevalentie oploopt tot boven de 20% bij personen die 80 jaar of ouder zijn. Ondanks dat patiënten met PAV medicamenteus worden behandeld met een plaatjesremmer en, in de meeste gevallen, lipidenverlagende en antihypertensieve medicatie, hebben zij een slechte prognose. Onderzoekers van de CARIM School for Cardiovascular Diseases van het Maastricht University Medical Center, onder leiding van arts-assistent Bram Kremers, hebben daarom patiënten met PAV gekarakteriseerd om te bepalen of zij in aanmerking kunnen komen voor een persoonsgerichte behandeling om de kans op een cardiovasculair te verminderen.

“Ons onderzoek toont aan dat de plaatjesremmer onvoldoende werkt voor het mitigeren van het risico op een cardiovasculair event”

Arts-assistent Bram Kremers

Hoge reactiviteit na event

De auteurs includeerden tussen 2018 en 2020 246 patiënten met PAV, waarvan 207 claudicatio intermittens hadden en 39 chronische ischemie in de ledematen. 26 van hen maakten een cardiovasculair event door. Dit associeerden de onderzoekers met een eerder myocardinfarct, een eerder ischemisch infarct, hoge creatininewaarden, lagere HDL-waarden, en lage hemoglobinewaarden. Patiënten die een cardiovasculair event hadden doorgemaakt, hadden vaak een hoge reactiviteit van bloedplaatjes op aspirine of clopidogrel.
Een kanttekening die de onderzoekers plaatsen bij hun eigen onderzoek is dat zij de VerifyNow-assay gebruikten om de reactiviteit van bloedplaatjes te bepalen. Deze assay wijkt weliswaar af van de gouden standaard, schrijven zij, maar correleert daar volgens de literatuur wel goed mee. Het feit dat de auteurs desondanks een relatief lage plaatjesreactiviteit maten, kan te maken hebben met de hoge therapietrouw bij hun patiënten. Daarnaast was volgens de auteurs de steekproefgrootte te klein om preciezere schattingen te kunnen geven. Dat maakt dat er onzekerheid is over de daadwerkelijke grootte van het gemeten effect.

“Een persoonsgerichte behandeling kan bestaan uit de toevoeging van een DOAC, duale antistolling of combinaties met anticoagulantia”

Persoonsgerichte behandeling

“Ons onderzoek toont aan dat bij deze mensen de plaatjesremmer onvoldoende werkt voor het mitigeren van het risico op een cardiovasculair event”, zegt eerste auteur Bram Kremers. “Bij deze patiënten zou een persoonsgerichte behandeling van toegevoegde waarde kunnen zijn om het cardiovasculair risico te verlagen. Zo’n behandeling kan bestaan uit de toevoeging van een DOAC, duale antistolling of combinaties met anticoagulantia.” Meer onderzoek naar alternatieve behandelstrategieën is nodig, besluiten de auteurs.

Referentie: Kremers BMM, Daemen JHC, Ten Cate H, Spronk HMH, Mees BME, Ten Cate-Hoek AJ. Inadequate response to antiplatelet therapy in patients with peripheral artery disease: a prospective cohort study. Thromb J. 2023 Jan 10;21(1):5. doi: 10.1186/s12959-022-00445-4. PMID: 36627677; PMCID: PMC9832392.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx