Persoonsgerichte behandeling waardevol bij PAV-patiënten

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
15 februari 2023

Als een plaatjesremmer onvoldoende werkt, kan een persoonsgerichte behandeling bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van toegevoegde waarde zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht University Medical Center. “Deze behandeling kan bestaan uit toevoeging van een DOAC, duale antistolling of combinaties met anticoagulantia”, aldus arts-assistent Bram Kremers.

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een veel voorkomend ziektebeeld, waarvan de prevalentie oploopt tot boven de 20% bij personen die 80 jaar of ouder zijn. Ondanks dat patiënten met PAV medicamenteus worden behandeld met een plaatjesremmer en, in de meeste gevallen, lipidenverlagende en antihypertensieve medicatie, hebben zij een slechte prognose. Onderzoekers van de CARIM School for Cardiovascular Diseases van het Maastricht University Medical Center, onder leiding van arts-assistent Bram Kremers, hebben daarom patiënten met PAV gekarakteriseerd om te bepalen of zij in aanmerking kunnen komen voor een persoonsgerichte behandeling om de kans op een cardiovasculair te verminderen.

“Ons onderzoek toont aan dat de plaatjesremmer onvoldoende werkt voor het mitigeren van het risico op een cardiovasculair event”

Arts-assistent Bram Kremers

Hoge reactiviteit na event

De auteurs includeerden tussen 2018 en 2020 246 patiënten met PAV, waarvan 207 claudicatio intermittens hadden en 39 chronische ischemie in de ledematen. 26 van hen maakten een cardiovasculair event door. Dit associeerden de onderzoekers met een eerder myocardinfarct, een eerder ischemisch infarct, hoge creatininewaarden, lagere HDL-waarden, en lage

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel