DOQ

Plantaardige maaltijd voor iedere ziekenhuis­patiënt

“Hoe kun je het als ziekenhuis verkopen dat je iemand met darmkanker eerst opereert en hem drie dagen later een worstje voorschotelt? Natuurlijk, van dat ene worstje zal de patiënt niet opnieuw kanker krijgen, maar je negeert daarmee de kennis dat structurele vleesconsumptie het risico op darmkanker verhoogt. Geef de patiënt daarom lekkere en volwaardige plantaardige alternatieven.” Patrick Deckers heeft grote ambities met Caring Doctors.

Minstens één groot Nederlands ziekenhuis zou moeten beginnen aan de volledige transitie van vlees en zuivel naar hoofdzakelijk plantaardig voedsel, zowel voor patiënt als personeel. In politiek Den Haag zouden voorzetten moeten worden gedaan om afscheid te nemen van de bio-industrie en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor boeren. Dit zijn ambities voor dit jaar van Caring Doctors.1

“Als iedereen plantaardig gaat eten, is er voldoende voedsel voor tien miljard mensen”

Voorzitter van Caring Doctors Patrick Deckers

Verantwoordelijkheid nemen

Het initiatief van Patrick Deckers leidde in oktober 2022 tot een website en manifest en sinds begin februari is er een officiële stichting. Deckers was tot voor kort orthopedisch chirurg in Zuyderland en is nu voorzitter van Caring Doctors. “Caring Doctors is gebaseerd op de wetenschap van het rapport van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat met de juiste maatregelen de wereldwijde temperatuurstijging binnen de anderhalve graad Celsius kan blijven. En ook op het daarvan afgeleide rapport van de EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health.2 Daarin staat dat de aarde tien miljard mensen fatsoenlijk kan voeden als we eetgewoonten en voedselproductie- en aanbod veranderen.”
Deckers vindt het essentieel dat ziekenhuizen ook hun verantwoordelijk nemen. “Veel ziekenhuizen zijn zich inmiddels bewust van het belang van verduurzaming. Ze schakelen bijvoorbeeld vaker het licht uit of scheiden afval. Maar je maakt pas wérkelijk impact met de vervanging van vlees en zuivel door plantaardig voedsel. De 11 ziekenhuizen in New York City hebben hun instellingskeuken omgezet naar plantaardige maaltijden. In één jaar werden drie miljoen plantaardige maaltijden bereid. Daarmee behaalden ze meteen hun CO2-doelen.”

“Het westerse voedingssysteem, waarin 60% dierlijk is, moet als onhoudbaar worden beschouwd”

Drie grote voordelen

Vervanging van vlees door plantaardig voedsel leidt volgens Deckers tot drie grote voordelen: een duurzame planeet, voorkomen van voedselschaarste en vermindering van het aantal welvaartsziekten. “Het westerse voedingssysteem, waarin 60% dierlijk is, moet als onhoudbaar worden beschouwd. Bossen verdwijnen voor veeteelt. Het is bizar dat 80% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor vee of om voeding te produceren voor de bio-industrie: dieren die uiteindelijk worden gegeten door de – vooral westerse – mens. Deze landbouwgrond genereert slechts 18% van de noodzakelijke calorische waarde voor de mensheid. Terwijl: als iedereen plantaardig gaat eten, is er voldoende voedsel voor tien miljard mensen.”

“Het merendeel van de patiënten vindt de transitie begrijpelijk, noodzakelijk en wenselijk”

Praktische punten

Wie besluit dat een ziekenhuis standaard een plantaardige maaltijd te bieden? Deckers: “Als de raad van bestuur, beleidsmedewerkers, inkoop, catering, diëtisten en het green team de urgentie zien van het IPCC- en EAT Lancet-rapport, kunnen ze een integrale afspraak maken.” De 11 New York-ziekenhuizen hebben laten zien hoe dit doorgevoerd kan worden. Ze begonnen met nudging, aldus Deckers. “Dat deden ze vooral in de vorm van klimaatvoorlichting, verwijdering van zuivel en dierlijke snacks bij congres- en symposiumcatering en verwondering van medewerkers en patiënten met een goede plantaardige keuken of catering. Onderzoek heeft uitgewezen dat plantaardige voeding volwaardig is én in elk levensfase gezonder.”4
Deckers: “Het merendeel van de patiënten vindt de transitie begrijpelijk, noodzakelijk en wenselijk. De notoire ‘ik eet vlees’-types zijn in de minderheid en hebben nog steeds een dierlijke optie, blijkt uit cijfers van het Future of Food Institute.5 Dankzij subsidies is vlees nu goedkoper. Maar reken je klimaat- en gezondheidsschade mee, dan is plantaardig voedsel goedkoper, zeker wanneer het lokaal bij de bioboer wordt afgenomen.”

Zorginfarcten

Een recent rapport in The Lancet voorspelt voor de komende tien jaar in de westerse wereld een stijging van ruim 500 miljoen mensen met een welvaartsziekte of ziekte als gevolg van klimaatverandering.5 Deckers: “Dat kan leiden tot zorginfarcten. Zorgverleners hebben de taak samen met de patiënt meer in te zetten op preventie: gezonde voeding en beweging. Een holistische blik is belangrijker dan ooit: niet alleen voor huisartsen, maar ook voor medisch specialisten. We moeten de overstap maken van human health naar planetary health.”

“Al 750 zorgverleners hebben zich achter de doelen van Caring Doctors geschaard”

Crackers met avocado

Geen vlees of vis, maar crackers met avocado tijdens de lunch of tofu of tempeh bij het avondeten. En ook: verse in plaats van doorgaarde groenten. Deckers ziet genoeg fijne mogelijkheden voor plantaardig voedsel. Hij is niet de enige. “Al 750 zorgverleners hebben zich achter de doelen van Caring Doctors geschaard. 150 willen zich actief inzetten. Denk aan het katalyseren van bestaande plantaardige initiatieven binnen ziekenhuizen en de duurzame en gezonde transitie promoten bij de politiek.”

Referenties:

1. https://caringdoctors.org/
2. https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212267216311923
4. https://www.futureoffood.institute/wp-content/uploads/Future-of-Food-rapport-Snapshots-English.pdf
5. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901787-6

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx