DOQ

Plantaardige maaltijd voor iedere ziekenhuis­patiënt

“Hoe kun je het als ziekenhuis verkopen dat je iemand met darmkanker eerst opereert en hem drie dagen later een worstje voorschotelt? Natuurlijk, van dat ene worstje zal de patiënt niet opnieuw kanker krijgen, maar je negeert daarmee de kennis dat structurele vleesconsumptie het risico op darmkanker verhoogt. Geef de patiënt daarom lekkere en volwaardige plantaardige alternatieven.” Patrick Deckers heeft grote ambities met Caring Doctors.

Minstens één groot Nederlands ziekenhuis zou moeten beginnen aan de volledige transitie van vlees en zuivel naar hoofdzakelijk plantaardig voedsel, zowel voor patiënt als personeel. In politiek Den Haag zouden voorzetten moeten worden gedaan om afscheid te nemen van de bio-industrie en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor boeren. Dit zijn ambities voor dit jaar van Caring Doctors.1

“Als iedereen plantaardig gaat eten, is er voldoende voedsel voor tien miljard mensen”

Voorzitter van Caring Doctors Patrick Deckers

Verantwoordelijkheid nemen

Het initiatief van Patrick Deckers leidde in oktober 2022 tot een website en manifest en sinds begin februari is er een officiële stichting. Deckers was tot voor kort orthopedisch chirurg in Zuyderland en is nu voorzitter van Caring Doctors. “Caring Doctors is gebaseerd op de wetenschap van het rapport van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat met de juiste maatregelen de wereldwijde temperatuurstijging binnen de anderhalve graad Celsius kan blijven. En ook op het daarvan afgeleide rapport van de EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health.2 Daarin staat dat de aarde tien miljard mensen fatsoenlijk kan voeden als we eetgewoonten en voedselproductie- en aanbod veranderen.”
Deckers vindt het essentieel dat ziekenhuizen ook hun verantwoordelijk nemen. “Veel ziekenhuizen zijn zich inmiddels bewust van het belang van verduurzaming. Ze schakelen bijvoorbeeld vaker het licht uit of scheiden afval. Maar je maakt pas wérkelijk impact met de vervanging van vlees en zuivel door plantaardig voedsel. De 11 ziekenhuizen in New York City hebben hun instellingskeuken omgezet naar plantaardige maaltijden. In één jaar werden drie miljoen plantaardige maaltijden bereid. Daarmee behaalden ze meteen hun CO2-doelen.”

“Het westerse voedingssysteem, waarin 60% dierlijk is, moet als onhoudbaar worden beschouwd”

Drie grote voordelen

Vervanging van vlees door plantaardig voedsel leidt volgens Deckers tot drie grote voordelen: een duurzame planeet, voorkomen van voedselschaarste en vermindering van het aantal welvaartsziekten. “Het westerse voedingssysteem, waarin 60% dierlijk is, moet als onhoudbaar worden beschouwd. Bossen verdwijnen voor veeteelt. Het is bizar dat 80% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor vee of om voeding te produceren voor de bio-industrie: dieren die uiteindelijk worden gegeten door de – vooral westerse – mens. Deze landbouwgrond genereert slechts 18% van de noodzakelijke calorische waarde voor de mensheid. Terwijl: als iedereen plantaardig gaat eten, is er voldoende voedsel voor tien miljard mensen.”

“Het merendeel van de patiënten vindt de transitie begrijpelijk, noodzakelijk en wenselijk”

Praktische punten

Wie besluit dat een ziekenhuis standaard een plantaardige maaltijd te bieden? Deckers: “Als de raad van bestuur, beleidsmedewerkers, inkoop, catering, diëtisten en het green team de urgentie zien van het IPCC- en EAT Lancet-rapport, kunnen ze een integrale afspraak maken.” De 11 New York-ziekenhuizen hebben laten zien hoe dit doorgevoerd kan worden. Ze begonnen met nudging, aldus Deckers. “Dat deden ze vooral in de vorm van klimaatvoorlichting, verwijdering van zuivel en dierlijke snacks bij congres- en symposiumcatering en verwondering van medewerkers en patiënten met een goede plantaardige keuken of catering. Onderzoek heeft uitgewezen dat plantaardige voeding volwaardig is én in elk levensfase gezonder.”4
Deckers: “Het merendeel van de patiënten vindt de transitie begrijpelijk, noodzakelijk en wenselijk. De notoire ‘ik eet vlees’-types zijn in de minderheid en hebben nog steeds een dierlijke optie, blijkt uit cijfers van het Future of Food Institute.5 Dankzij subsidies is vlees nu goedkoper. Maar reken je klimaat- en gezondheidsschade mee, dan is plantaardig voedsel goedkoper, zeker wanneer het lokaal bij de bioboer wordt afgenomen.”

Zorginfarcten

Een recent rapport in The Lancet voorspelt voor de komende tien jaar in de westerse wereld een stijging van ruim 500 miljoen mensen met een welvaartsziekte of ziekte als gevolg van klimaatverandering.5 Deckers: “Dat kan leiden tot zorginfarcten. Zorgverleners hebben de taak samen met de patiënt meer in te zetten op preventie: gezonde voeding en beweging. Een holistische blik is belangrijker dan ooit: niet alleen voor huisartsen, maar ook voor medisch specialisten. We moeten de overstap maken van human health naar planetary health.”

“Al 750 zorgverleners hebben zich achter de doelen van Caring Doctors geschaard”

Crackers met avocado

Geen vlees of vis, maar crackers met avocado tijdens de lunch of tofu of tempeh bij het avondeten. En ook: verse in plaats van doorgaarde groenten. Deckers ziet genoeg fijne mogelijkheden voor plantaardig voedsel. Hij is niet de enige. “Al 750 zorgverleners hebben zich achter de doelen van Caring Doctors geschaard. 150 willen zich actief inzetten. Denk aan het katalyseren van bestaande plantaardige initiatieven binnen ziekenhuizen en de duurzame en gezonde transitie promoten bij de politiek.”

Referenties:

1. https://caringdoctors.org/
2. https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212267216311923
4. https://www.futureoffood.institute/wp-content/uploads/Future-of-Food-rapport-Snapshots-English.pdf
5. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901787-6

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


0
Laat een reactie achterx