DOQ

Positieve effecten als long­kanker­patiënt zelf bij­werkingen regi­streert

Betere kwaliteit van leven, hogere therapietrouw en wellicht langere overleving. Dat zijn de gunstige effecten als patiënten met longkanker tijdens en na een behandeling zelf bijwerkingen registreren. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft samen met ziekenhuizen in het land een computerapplicatie hiervoor ontwikkeld. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie daarvan, vertelt Corina van den Hurk, post-doc onderzoeker bij IKNL.

Gegevens over het zelf registreren van bijwerkingen door kankerpatiënten en de positieve effecten daarvan, komen tot nu toe vooral uit buitenlandse studies. Zo is in de VS een methode ontwikkeld waarmee kankerpatiënten tijdens de behandeling bijwerkingen kunnen monitoren in een online dagboekje. In Nederland zijn vanuit IKNL op dit gebied twee studies uitgevoerd met longkankerpatiënten: de gerandomiseerde SYMPRO-studie en de PRO-Lung studie. PRO staat voor Patient Reported Outcomes. De SYMPRO-studie is recent gepubliceerd.1

“Patiënten die de applicatie gebruikten hadden een betere kwaliteit van leven en minder ernstige bijwerkingen”

Post-doc onderzoeker bij IKNL Corina van den Hurk

SYMPRO BijKanker app

De SYMPRO-studie startte in 2019, samen met longarts Annemarie Becker van Amsterdam UMC en onderzoeker Iris Walraven van het Antoni van Leeuwenhoek. “We gebruikten daarvoor de SYMPRO BijKanker app, een computerapplicatie die we gezamenlijk hebben ontwikkeld”, vertelt Van den Hurk. “Vergeleken met patiënten in de controlegroep zagen we bij patiënten die de

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »

Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »