DOQ

Potentiële nieuwe antimicrobiële therapieën voor brandwonden

Bacteriën en infecties zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte en overlijden bij patiënten met brandwonden. Behandeling van infecties met conventionele antibiotica is vaak niet succesvol vanwege de opkomst van multi-drug resistente (MDR) en tolerante bacteriën. Er is dringende behoefte aan nieuwe antimicrobiële therapieën met een ander werkingsmechanisme dan dat van de huidige antibiotica. Gabrielle Dijksteel heeft in haar promotieonderzoek verschillende benaderingen onderzocht, zoals antimicrobiële peptiden (AMP’s) en koud plasma (CP).

Bron: iStock

Nieuwe antimicrobiële therapieën

Twee nieuwe antimicrobiële therapieën, AMP’s en CP, zijn bestudeerd als mogelijke alternatieven voor de huidige behandelingen voor gekoloniseerde brandwonden. Beide therapieën vertonen een snel, multi-hit en niet-specifiek werkingsmechanisme, wat de ontwikkeling van bacteriële resistentie beperkt. Daarom zouden deze therapieën de volgende generatie antimicrobiële middelen kunnen zijn met een langere levensduur dan die van conventionele antibiotica. Om de dreiging van MDR-bacteriën in de wereldwijde gezondheidszorg te elimineren, is het echter belangrijk om een ​​maximaal antimicrobieel effect te bereiken met een minimale frequentie van behandelingen. Daarom zouden nieuwe antimicrobiële therapieën bacteriën in (brand) wonden volledig moeten uitroeien na een beperkt aantal behandelingen met doseringen die goed worden verdragen.

Optimaliseren

In haar proefschrift toont Gabrielle Dijksteel aan dat biologische beschikbaarheid van (gegenereerde) antimicrobiële stoffen in de wondomgeving cruciaal is. De problemen met betrekking tot de lage biologische beschikbaarheid en dus de bioactiviteit van AMP’s zouden kunnen worden opgelost met behulp van een afleveringssysteem. Om de werkzaamheid (verder) te verbeteren en de selectie van cytotoxiciteit en resistentie te verminderen, kan combinatietherapie een mogelijke verbetering opleveren zijn voor zowel AMP’s als CP.

Lees hier het proefschrift

Bron: Research VU, Potential novel antimicrobial therapies for burn wounds: peptides and cold plasma, Dijksteel, Gabriëlle Sherella

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx