DOQ

Pre-HEART-score kan acuut coronair syndroom uitsluiten bij pijn op borst

Bij patiënten die met pijn op de borst binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) kan de pre-HEART risicoscore adequaat uitsluiten of er sprake is van een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie (NSTE-ACS). Hetzelfde geldt voor de HEART- en T-MACS-scores. De pre-HEART score is ontwikkeld voor settings waarin de patiënt nog niet is verwezen naar het ziekenhuis, zoals in een ambulance. Daarom kan deze score mogelijk helpen om de druk op de SEH te verlagen.

Pijn op de borst is een van de belangrijkste redenen om patiënten te verwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH). Toch is in lang niet alle gevallen sprake van een acuut coronair syndroom (ACS). Een betere triage van patiënten kan ervoor zorgen dat minder patiënten verwezen worden.

Verschillende scores

De afgelopen decennia zijn verschillende scores ontwikkeld om het risico op – en de prognose van – ACS te voorspellen. De TIMI- en GRACE-scores geven een indicatie van de prognose van patiënten met een vastgesteld NSTE-ACS. De HEART, T-MACS, ADAPT en EDACS-scores richten zich op de triage van patiënten die zich op de SEH presenteren met een verdenking op ernstige hartklachten (ACS of ernstig cardiaal incident; MACE). Tot slot zijn de HEAR, HEART-en pre-HEART-scores gericht op de fase voorafgaand aan de SEH (huisarts en ambulancedienst).

Retrospectieve cohortstudie

Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis onderzochten welke van deze negen risicoscores het beste in staat is om een NSTE-ACS uit te sluiten. Hiervoor verrichtten zij een retrospectieve cohortstudie onder 536 patiënten. Deze patiënten werden in de periode  1 januari 2019 tot 1 juli 2019 naar de SEH van hun ziekenhuis verwezen met ongedifferentieerde pijn op de borst en werden verdacht van NSTE-ACS. 192 van hen (35,9%) werden in het ziekenhuis opgenomen en bij 134 (25,0%) werd een NSTE-ACS vastgesteld.

Onderscheidend vermogen

De pre-HEART, T-MACS en HEART-scores hadden het hoogste onderscheidende vermogen (oppervlakte onder de Receiver Operating Characteristic curve (AUC) respectievelijk 0,869, 95% BI 0,835–0,903; 0,862, 95% BI 0,825–0,898 en 0,850, 95% BI 0,815–0,885). Bij een veiligheidsmarge van 98% (maximaal 2% gemiste gevallen van NSTE-ACS) presteerde de HEART-score het beste, gevolgd door de pre-HEART-score. De HEART-score identificeerde 28,9% van de patiënten als laag-risico en miste 0 gevallen van NSTE-ACS. De pre-HEART-score identificeerde 18,3% van de patiënten als laag-risico en miste eveneens 0 gevallen van NSTE-ACS. De T-MACS identificeerde 25,9% van de patiënten als laag-risico maar miste daarbij 2 gevallen van NSTE-ACS.

Meest adequaat

De onderzoekers concluderen dat de pre-HEART, HEART en T-MACS-scores het meest adequaat zijn om NSTE-ACS uit te sluiten bij patiënten met pijn op de borst. De pre-HEART-score is een praktische optie voor settings waarin een patiënt nog niet naar het ziekenhuis is verwezen, zoals een ambulance. Het kan hiermee de belasting van de SEH verminderen. De prestaties van de pre-HEART-score moeten in de pre-ziekenhuissetting nog nader worden onderzocht.

Link naar het journal (full-tekst alleen beschikbaar met inlog)

Referentie:

Smulders KRR, Demandt JPA, Vlaar PJ. Early risk assessment in patients with suspected NSTE-ACS; a retrospective cohort study. Am J Emerg Med. 2022;60:106-115.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx