DOQ

Predictie van toegenomen risico op ernstige COVID-19 bij diabetes

Diabetespatiënten hebben een aanzienlijk toegenomen risico om vanwege COVID-19 op de intensive care opgenomen te worden of aan deze infectieziekte te overlijden in vergelijking met de algemene bevolking. Het risico op een ernstig beloop van COVID-19 toont grote variatie onder diabetespatiënten, maar kan redelijk goed voorspeld worden op basis van de medische voorgeschiedenis. Dit risico is van invloed op de noodzaak voor beschermende maatregelen.

Deze cohortstudie inventariseerde in de totale bevolking uit Schotland het cumulatieve risico dat diabetespatiënten overlijden of op de ic behandeld moeten worden vanwege COVID-19. Dit risico is vergeleken met dat van mensen zonder diabetes. De resultaten verschenen in The Lancet. Diabetes & Endocrinology.

(Foto: Pixabay)

COVID-19 met en zonder diabetes

Van de mensen die door COVID-19 overleden of die vanwege COVID-19 op de ic behandeld moesten worden, werd de diabetesstatus vastgesteld door koppeling aan het landelijke diabetesregister, de Scottish Care Information Diabetes. De onderzoekers vergeleken de cumulatieve incidentie van fatale of op de ic behandelde COVID-19 bij mensen met en zonder diabetes.

Van de totale Schotse bevolking (bijna 5,5 miljoen inwoners) hadden ruim 300.000 mensen diabetes (5,8%). Bij 0,3% van de diabetespatiënten had Covid-19 een fataal beloop of vereiste een IC-opname. De meesten (89,8%) waren 60 jaar of ouder.

In de populatie zonder diabetes had 0,1% een COVID-19 met een fataal beloop of vereiste een ic-opname. De algehele odds ratio (OR) voor een dergelijk ernstig beloop gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, was bij diabetespatiënten, 1,395 (p < 0,0001) in vergelijking met mensen zonder diabetes. De OR was 2,396 (p < 0,0001) bij diabetes mellitus type 1 en 1,369 (p < 0,0001) bij diabetes mellitus type 2.

Meerdere risicofactoren

Van de diabetespatiënten zijn de gegevens over mogelijke risicofactoren voor fatale of op de ic behandelde COVID-19 verkregen uit het nationale diabetesregister en andere gekoppelde gezondheidsdatabases.

Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en ziekteduur en type diabetes waren de diabetespatiënten die een fatale of op de ic behandelde COVID-19 ontwikkelden, vaker man, woonachtig in een residentiële zorg of in een meer achtergesteld gebied. Daarnaast hadden ze vaker medische risicofactoren voor COVID-19, retinopathie, verminderde nierfunctie of slechtere glykemische controle of diabetische ketoacidose.

Ten slotte waren patiënten bij wie de COVID-19 een ernstig beloop had, gemiddeld vaker opgenomen geweest vanwege een hypoglykemie in de voorafgaande vijf jaar, gebruikten vaker antidiabetica en/of andere medicatie (alle vergelijkingen: p < 0,0001) en hebben gerookt (p = 0,0011).


Referenties: McGurnaghan SJ, Weir A, Bishop J, et al. Risks of and risk factors for COVID-19 disease in people with diabetes: a cohort study of the total population of Scotland. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;S2213-8587(20)30405-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357491/ , https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30405-8/fulltext

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx