DOQ

Predictie van toegenomen risico op ernstige COVID-19 bij diabetes

Diabetespatiënten hebben een aanzienlijk toegenomen risico om vanwege COVID-19 op de intensive care opgenomen te worden of aan deze infectieziekte te overlijden in vergelijking met de algemene bevolking. Het risico op een ernstig beloop van COVID-19 toont grote variatie onder diabetespatiënten, maar kan redelijk goed voorspeld worden op basis van de medische voorgeschiedenis. Dit risico is van invloed op de noodzaak voor beschermende maatregelen.

Deze cohortstudie inventariseerde in de totale bevolking uit Schotland het cumulatieve risico dat diabetespatiënten overlijden of op de ic behandeld moeten worden vanwege COVID-19. Dit risico is vergeleken met dat van mensen zonder diabetes. De resultaten verschenen in The Lancet. Diabetes & Endocrinology.

(Foto: Pixabay)

COVID-19 met en zonder diabetes

Van de mensen die door COVID-19 overleden of die vanwege COVID-19 op de ic behandeld moesten worden, werd de diabetesstatus vastgesteld door koppeling aan het landelijke diabetesregister, de Scottish Care Information Diabetes. De onderzoekers vergeleken de cumulatieve incidentie van fatale of op de ic behandelde COVID-19 bij mensen met en zonder diabetes.

Van de totale Schotse bevolking (bijna 5,5 miljoen inwoners) hadden ruim 300.000 mensen diabetes (5,8%). Bij 0,3% van de diabetespatiënten had Covid-19 een fataal beloop of vereiste een IC-opname. De meesten (89,8%) waren 60 jaar of ouder.

In de populatie zonder diabetes had 0,1% een COVID-19 met een fataal beloop of vereiste een ic-opname. De algehele odds ratio (OR) voor een dergelijk ernstig beloop gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, was bij diabetespatiënten, 1,395 (p < 0,0001) in vergelijking met mensen zonder diabetes. De OR was 2,396 (p < 0,0001) bij diabetes mellitus type 1 en 1,369 (p < 0,0001) bij diabetes mellitus type 2.

Meerdere risicofactoren

Van de diabetespatiënten zijn de gegevens over mogelijke risicofactoren voor fatale of op de ic behandelde COVID-19 verkregen uit het nationale diabetesregister en andere gekoppelde gezondheidsdatabases.

Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en ziekteduur en type diabetes waren de diabetespatiënten die een fatale of op de ic behandelde COVID-19 ontwikkelden, vaker man, woonachtig in een residentiële zorg of in een meer achtergesteld gebied. Daarnaast hadden ze vaker medische risicofactoren voor COVID-19, retinopathie, verminderde nierfunctie of slechtere glykemische controle of diabetische ketoacidose.

Ten slotte waren patiënten bij wie de COVID-19 een ernstig beloop had, gemiddeld vaker opgenomen geweest vanwege een hypoglykemie in de voorafgaande vijf jaar, gebruikten vaker antidiabetica en/of andere medicatie (alle vergelijkingen: p < 0,0001) en hebben gerookt (p = 0,0011).


Referenties: McGurnaghan SJ, Weir A, Bishop J, et al. Risks of and risk factors for COVID-19 disease in people with diabetes: a cohort study of the total population of Scotland. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;S2213-8587(20)30405-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357491/ , https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30405-8/fulltext

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx