Predictie van toegenomen risico op ernstige COVID-19 bij diabetes

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
3 januari 2021

Diabetespatiënten hebben een aanzienlijk toegenomen risico om vanwege COVID-19 op de intensive care opgenomen te worden of aan deze infectieziekte te overlijden in vergelijking met de algemene bevolking. Het risico op een ernstig beloop van COVID-19 toont grote variatie onder diabetespatiënten, maar kan redelijk goed voorspeld worden op basis van de medische voorgeschiedenis. Dit risico is van invloed op de noodzaak voor beschermende maatregelen.

Deze cohortstudie inventariseerde in de totale bevolking uit Schotland het cumulatieve risico dat diabetespatiënten overlijden of op de ic behandeld moeten worden vanwege COVID-19. Dit risico is vergeleken met dat van mensen zonder diabetes. De resultaten verschenen in The Lancet. Diabetes & Endocrinology.

(Foto: Pixabay)

COVID-19 met en zonder diabetes

Van de mensen die door COVID-19 overleden of die vanwege COVID-19 op de ic behandeld moesten worden, werd de diabetesstatus vastgesteld door koppeling aan het landelijke diabetesregister, de Scottish Care Information Diabetes. De onderzoekers vergeleken de cumulatieve incidentie van fatale of op de ic behandelde COVID-19 bij mensen met en zonder diabetes.

Van de totale Schotse bevolking (bijna 5,5 miljoen inwoners) hadden ruim 300.000 mensen diabetes (5,8%). Bij 0,3% van de diabetespatiënten had Covid-19 een fataal beloop of vereiste een IC-opname. De meesten (89,8%) waren 60 jaar of ouder.

In de populatie zonder diabetes had 0,1% een COVID-19 met een fataal beloop of vereiste een ic-opname. De algehele odds ratio (OR) voor een dergelijk ernstig beloop gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, was bij diabetespatiënten, 1,395 (p < 0,0001) in vergelijking met mensen zonder diabetes. De OR was 2,396 (p < 0,0001) bij diabetes mellitus type 1 en 1,369 (p < 0,0001) bij diabetes mellitus type 2.

Meerdere risicofactoren

Van de diabetespatiënten zijn de gegevens over mogelijke risicofactoren voor fatale of op de ic behandelde COVID-19 verkregen uit het nationale diabetesregister en andere gekoppelde gezondheidsdatabases.

Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en ziekteduur en type diabetes waren de diabetespatiënten die een fatale of op de ic behandelde COVID-19 ontwikkelden, vaker man, woonachtig in een residentiële zorg of in een meer achtergesteld gebied. Daarnaast hadden ze vaker medische risicofactoren voor COVID-19, retinopathie, verminderde nierfunctie of slechtere glykemische controle of diabetische ketoacidose.

Ten slotte waren patiënten bij wie de COVID-19 een ernstig beloop had, gemiddeld vaker opgenomen geweest vanwege een hypoglykemie in de voorafgaande vijf jaar, gebruikten vaker antidiabetica en/of andere medicatie (alle vergelijkingen: p < 0,0001) en hebben gerookt (p = 0,0011).


Referenties: McGurnaghan SJ, Weir A, Bishop J, et al. Risks of and risk factors for COVID-19 disease in people with diabetes: a cohort study of the total population of Scotland. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;S2213-8587(20)30405-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357491/ , https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30405-8/fulltext

, ,
Deel dit artikel