DOQ

PREPARE-studie kanker­operaties: better in, better out?

Onderzoekers van onder meer het Erasmus MC gaan uitzoeken of verbetering van de leefstijl voorafgaand aan een operatie kan helpen om deze beter te doorstaan. De focus ligt hierbij op patiënten met lever-, galweg- en hoofd-halskanker. Revalidatiearts Jetty van Meeteren en bewegingswetenschapper Nienke ter Hoeve lichten de PREPARE-studie graag toe.

Prehabilitatie is een hot onderwerp in het laatste decennium. Voor darm- en borstkankeroperaties is prehabilitatie uit verschillende onderzoeken al effectief gebleken in het reduceren van complicaties, ligduur en heroperaties, vertelt Nienke ter Hoeve. “Het idee hierbij is ‘better in, better out’” vult Jetty van Meeteren aan. “Wij willen nu gaan uitzoeken of bij patiënten die worden geopereerd vanwege lever-, galweg-, en hoofd-halskanker het verbeteren van de lichamelijke en mentale fitheid vóór de operatie betere uitkomsten geeft.”  

(Foto: Esther Morren)

“We evalueren of een pakket van interventies, gericht op verbetering van de fitheid kort voor de operatie, praktisch haalbaar is”

Bewegingswetenschapper Nienke ter Hoeve

Vervolgstudie

De PREPARE-studie vormt een prelude op de eigenlijke studie die – hopelijk – gaat komen, vertelt Ter Hoeve, werkzaam bij Capri Hartrevalidatie in het Erasmus MC, universitair docent en een van de coördinatoren van deze studie. “PREPARE is een pilotstudie waarin we bij ongeveer zestig deelnemers willen evalueren of een pakket van interventies, gericht op verbetering van de fysieke en mentale fitheid kort

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »