DOQ

PREPARE-studie kanker­operaties: better in, better out?

Onderzoekers van onder meer het Erasmus MC gaan uitzoeken of verbetering van de leefstijl voorafgaand aan een operatie kan helpen om deze beter te doorstaan. De focus ligt hierbij op patiënten met lever-, galweg- en hoofd-halskanker. Revalidatiearts Jetty van Meeteren en bewegingswetenschapper Nienke ter Hoeve lichten de PREPARE-studie graag toe.

Prehabilitatie is een hot onderwerp in het laatste decennium. Voor darm- en borstkankeroperaties is prehabilitatie uit verschillende onderzoeken al effectief gebleken in het reduceren van complicaties, ligduur en heroperaties, vertelt Nienke ter Hoeve. “Het idee hierbij is ‘better in, better out’” vult Jetty van Meeteren aan. “Wij willen nu gaan uitzoeken of bij patiënten die worden geopereerd vanwege lever-, galweg-, en hoofd-halskanker het verbeteren van de lichamelijke en mentale fitheid vóór de operatie betere uitkomsten geeft.”  

(Foto: Esther Morren)

“We evalueren of een pakket van interventies, gericht op verbetering van de fitheid kort voor de operatie, praktisch haalbaar is”

Bewegingswetenschapper Nienke ter Hoeve

Vervolgstudie

De PREPARE-studie vormt een prelude op de eigenlijke studie die – hopelijk – gaat komen, vertelt Ter Hoeve, werkzaam bij Capri Hartrevalidatie in het Erasmus MC, universitair docent en een van de coördinatoren van deze studie. “PREPARE is een pilotstudie waarin we bij ongeveer zestig deelnemers willen evalueren of een pakket van interventies, gericht op verbetering van de fysieke en mentale fitheid kort voor de operatie, praktisch haalbaar is. Daarnaast kijken we of deze studie aanwijzingen geeft voor een gunstig effect van prehabilitatie bij de genoemde kankeroperaties. Staan deze seinen op groen, dan gaan we verder met een grotere vervolgstudie. We willen bewijs gaan verzamelen of het prehabilitatieprogramma de preoperatieve situatie verbetert. Daarnaast kijken we naar complicaties na de operatie, ligduur in het ziekenhuis en benodigde heroperaties. Dit doen we al in de pilotstudie, waarin we de vergelijking maken met historische data van patiënten die ook deze operaties ondergingen, maar dan zonder prehabilitatieprogramma. Daarbij kijken we of zaken als fysieke fitheid, spierkracht, de kwaliteit van leven en scores voor angst en depressie vooruit zijn gegaan.”

(Foto: Esther Morren)

“De kracht van ons prehabilitatieprogramma ligt in de diversiteit aan zorgverleners die erbij betrokken zijn”

Revalidatiearts Jetty van Meeteren

Interventie

Bij patiënten met lever- of galwegkanker en hoofd-halskanker is de leefstijl vaak slecht, zegt Van Meeteren, werkzaam bij Rijndam, een revalidatiecentrum met onder meer een locatie in het Erasmus MC. “Daardoor – en ook door de ziekte zelf – is hun conditie slecht. Ze zijn bijvoorbeeld misselijk door de kanker, hebben overgegeven of hebben slikproblemen en zijn hierdoor ondervoed geraakt. Wellicht hebben ze een tijdje zo doorgetobd totdat uiteindelijk de diagnose is gesteld. Het aangeboden prehabilitatieprogramma wordt afgestemd op wat de patiënt nodig heeft. Na het poliklinische contact in het Erasmus MC komen de patiënten bij Rijndam Revalidatie. Ze worden door een revalidatiearts gezien, een fysiotherapeut en een psycholoog. Capri Hartrevalidatie regelt het contact met een diëtist en zo nodig een stoppen-met-rokenconsulent. De kracht van ons prehabilitatieprogramma ligt in de diversiteit aan zorgverleners die erbij betrokken zijn.” 

“We proberen te zorgen dat patiënten niet te vaak naar het ziekenhuis hoeven komen”

Videoverbinding

Hoe lang duurt prehabilitatie voorafgaand aan de operatie? Ter Hoeve: “We denken aan minimaal drie weken tijdens de wachttijd voor een operatie. We streven naar ongeveer drie contactmomenten per week per patiënt in de eerste week van de prehabilitatieperiode, in de weken daarna een à twee contactmomenten per week. We proberen deze contacten zoveel mogelijk via videoverbinding te laten verlopen, zodat patiënten niet te vaak naar het ziekenhuis hoeven komen.” Van Meeteren: “Een vraag hierbij is nog in hoeverre een weken durend preoperatief leefstijlprogramma haalbaar is bij patiënten met hoofd-halskanker. Zij moeten vaak snel geopereerd worden.”

Inclusie

Wat is nu de stand van zaken? Ter Hoeve: “Op dit moment zijn we bezig met de inclusie van patiënten. In totaal willen we tegen het eind van dit jaar 60 mensen hebben geïncludeerd. Nu zitten we op 27. De meeste mensen die we benaderen zijn enthousiast en willen graag meedoen aan de studie. De patiënten volgen we tot 30 dagen na de operatie. We verwachten de data in het voorjaar van 2025 te hebben. In de periode daarna verwachten we deze te kunnen publiceren.”

Over de PREPARE-studie
De insteek van de PREPARE-studie is multidisciplinair. De volgende afdelingen werken mee: HPB- & Transplantatiechirurgie, KNO en Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC Kanker Instituut, Rijndam en Capri Hartrevalidatie. De studie wordt uitgevoerd door arts-onderzoeker chirurgie Lysanne Beuk, onderzoeker Nienke ter Hoeve vanuit revalidatiegeneeskunde, Aniel Sewnaik, KNO-arts en hoofd-halschirurg, revalidatiearts Jetty van Meeteren en Roeland de Wilde, hepato-pancreato-biliair- en transplantatiechirurg en tevens hoofdonderzoeker van de studie.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”


0
Laat een reactie achterx