DOQ

Prevalentie treatable traits varieert enorm tussen astma en COPD

De prevalentie van treatable traits varieert enorm bij patiënten met astma, COPD of astma plus COPD. Dit laat een analyse van het NOVELTY-cohort zien op basis van data van meer dan 11.000 patiënten. Een aantal treatable traits blijkt daarbij nauw verbonden met astma of COPD, terwijl andere onafhankelijk van het diagnostische label voorkomen.

De prevalentie van treatable traits (TT’s) bij astma of COPD, hun associatie met de aandoening en met de ernst van de ziekte in een real-world setting is onduidelijk. Dit zou wel eens per TT kunnen verschillen. Onderzoekers wereldwijd onderzochten deze hypothese met behulp van het NOVELTY-cohort: een grote, drie jaar lopende, real-world, prospectieve, observationele studie. Zij includeerden wereldwijd meer dan 11.000 patiënten vanuit huisartsenpraktijken en gespecialiseerde centra.  Daarvan hadden 5.932 (52,8%) patiënten te maken met astma, 3.898 (34,7%) met COPD en 1.396 (12,4%) met astma plus COPD.

Prevalentie van 50%

De onderzoekers keken naar 30 verschillende TT’s. Zij vonden dat de prevalentie van TT’s varieerde van bijna 50% (niet-reversibele luchtstroombeperking) tot minder dan 10% (obesitas en neus-/sinuspoliepen). Zij zagen verder geen grote geografische verschillen, maar de prevalentie van TT’s verschilde wel tussen huisartsenpraktijken en gespecialiseerde klinieken. Het gemiddelde aantal TT’s per patiënt was 5,1.  20 van de traits bleken significant geassocieerd met ziekte-ernst, de overige 10 niet.

Herkenbaar patroon

De onderzoekers vonden verder dat zowel de aanwezigheid als afwezigheid van TT’s een patroon vormden dat door clinici herkend kan worden om een diagnose te stellen en de ernst van de ziekte te beoordelen. Zo bleek astma significant geassocieerd met de aanwezigheid van 10 TT’s (waaronder allergische en niet-allergische rhinosinusitis, en neus-/sinuspoliepen) en de afwezigheid van 13 andere. COPD was geassocieerd met de aanwezigheid van 17 TT’s (zoals niet-reversibele luchtstroombeperking en emfyseem) en de afwezigheid van zes.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat de prevalentie van de 30 onderzochte TT’s varieert binnen het NOVELTY-cohort. Een aantal traits blijkt daarbij nauw verbonden met de aandoening, terwijl andere onafhankelijk van het diagnostische label voorkomen

Referentie: Agustí A, Rapsomaniki E, Beasley R, et al. Treatable traits in the NOVELTY study. Respirology 2022;27(11):929-940.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx