DOQ

Preventieve antibiotica verbetert herstel na beroerte niet

1 + 1 is soms geen 2, concludeert neuroloog i.o. Jan-Dirk Vermeij. Infecties zijn een veelvoorkomend probleem na een beroerte: ze treden op bij 30 procent van de patiënten, veel meer dan ‘statistisch gezien’ verwacht mag worden.

Het krijgen van een infectie is duidelijk geassocieerd met een slechtere uitkomst: de kans op overlijden neemt toe en als een patiënt de beroerte overleeft, is de kans groter dat hij afhankelijk blijft van zorg. Het leek daarom voor de hand liggend dat het herstel na een beroerte verbetert als deze infecties de pas wordt afgesneden. Dit kan door het preventief toedienen van een antibioticum in de eerste dagen na een beroerte.

Jan-Dirk Vermeij

Onverwachte uitkomst

De uitkomst van het onderzoek van Vermeij was verrassend. Het krijgen van een infectie was inderdaad geassocieerd met een slechter herstel van de beroerte. Preventief toedienen van antibiotica leidt inderdaad tot een afname van het totaal aantal infecties, maar leidt niet tot een beter herstel of een lager sterftecijfer.

Infecties na beroerte

Volgens de promovendus is een verklaring een bevinding die vooraf niet was voorzien. Met preventieve antibiotica lukt het niet om longontsteking – die van alle infecties het sterkst geassocieerd is met een slechte uitkomst en een hoog sterftecijfer – te voorkomen. Deze conclusie biedt interessante nieuwe inzichten voor de praktijk. Wellicht moeten artsen anders kijken naar infecties na een beroerte.

Longontsteking niet bacteriologisch

De longontsteking, die in de praktijk de slechte prognose voor de patiënt bepaalt, zou wel eens geen bacteriologische infectie kunnen zijn. Mogelijk is sprake van een ‘steriel ontstekingsbeeld vanuit het eigen afweersysteem’ (een pneumonitis in plaats van een pneumonie) en moeten artsen deze patiënten behandelen met middelen die ingrijpen op het immuunsysteem, zoals Prednison, in plaats van een antibioticum.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx